Home

Anastomóza

anastomóza » Linkos

 1. Anastomóza je spojení dvou volných částí dutého orgánu, jako jsou např. trávicí trubice, močovod apod. po resekci (vynětí) mezilehlé části orgánu s nádorem nebo s jiným onemocněním nebo po přerušení úrazem. Jeden výraz může popisovat, které části byly napojeny, např. gastroenteroanastomóza = napojení žaludku na střevo, ileotransversoanastomóza =..
 2. oter
 3. Co znamená anastomóza? Význam slova anastomóza ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny
 4. anastomóza. Upozornění: vložil uživatel neznámý a ověřil editor. Význam: funkčn.
 5. Anastomóza znamená buď přirozené nebo uměle vytvořené spojení dvou tkání. Příkladem uměle vytvořené anastomózy je chirurgické spojení dvou částí dutého orgánu. Typicky hovoříme o vytvoření anastomóz trávicí trubice v břišní chirurgii, nebo vytvoření cévních anastomóz v cévní chirurgii
 6. Souhrn. Anastomóza střeva patří k nejčastějším výkonům v břišní chirurgii. Vývoj techniky střevní anastomózy prodělal od konce 19. století zásadní změny, což se týká jak šicích materiálů a nástrojů, tak způsobu provedení anastomózy
 7. všeobecnost V anatomii je anastomóza definována jako spojení mezi dvěma orgány, cévami, nervy, pojivovými vlákny nebo vlákny myokardu. Anastomóza může být přirozeně přítomna v daném orgánu; specifické příklady jsou srdce plodu, ve kterém pravá a levá síň jsou ve vzájemném spojení, nebo arteriovenózní, veno-venózní a arteroarteriální anastomózy

Provedená anastomóza střeva. Archie již druhý den po zákroku začal sám přijímat potravu a hojení proběhlo bez komplikací. Vždy je pro nás příjemné jít domů z práce s pocitem, že jsme pomohli vašim zvířecím přátelům anastomóza. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: spojka přirozená nebo umělá (sešití) Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu anastomóza TIPS neboli transjugulární intrahepatický portosystémový shunt je arteficiální píštěl v jaterním parenchymu mezi větví portální žíly a jaterní žilou.Tato metoda perkutánní portokavální anastomózy se užívá k léčbě portální hypertenze, neboť snižuje přetlak v portálním řečišti a snižuje tak průtok a tlak krve ve vzniklých kolaterálách

anastomóza chirurgická. Chirurgická unie nebo zkrat mezi potrubí, trubky nebo nádoby. To může být end-to-end, end-to-side, side-to-end, nebo ze strany na stranu. Kód deskriptoru: E04.035. Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroj Anastomóza - tenké žilky na listové čepeli spojující žilky nižšího řádu (žilky tlustší). Viz také heslo žilnatina Ileo-pouch-anální anastomóza se provádí především při zánětlivých onemocněních střev (ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby), některých typech rakoviny (dědičný nepolypózní karcinom tlustého střeva a konečníku), nadměrném výskytu polypů tlustého střeva (včetně familiární adenomatózní polypózy) a. PROBLEMATIKA MARTIN-GRUBEROVY ANASTOMOSY V ELEKTRODIAGNOSTICE MOTORICKÉ NEUROPATIE N. MEDIANUS V ZÁPĚSTÍ Ester Dufková, Martina Šimková, Marie Kasalov

anastomóza Velký lékařský slovník On-Lin

Anastomóza musí být bez napětí a tahu, dostatečně prostorná. Jen tak se vyhneme případným následným komplikacím (restriktura, píštěl). Po fixaci štěpu operatér kontroluje těsnost sutury proplachem přes permanentní katétr. Janetovou stříkačkou napouští močový měchýř pro zavedení punkční epicystostomie Martinova-Gruberova anastomóza, neuropatie, elektromyografické vyšetření, profesionální onemocnění Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě. V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP , které vám může poskytnout sken časopisu překlad anastomóza ve slovníku češtino-srbština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte plexus brachialis, end-to-side anastomóza, neurotrofiny, kolaterální reinervace Klinická a experimentální studie end-to-side anastomózy periferních nervů a její využití v rekonstrukci pažní pleteně. Vliv neurotrofinů na kvalitu funkční reinervace a na kolaterální reinervaci po end-to-side anastomóze periferních nervů.

Anastomóza. Prevence, časná diagnostika a léčba dehiscencí anastomóz v kolorektální chirurgii: Authors: SKŘIČKA, Tomáš and R ŠKÁBA. Edition: Pracovní dny koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, 2016 Aborální anastomóza Velká krevní ztráta Kontaminace stolicí Stenóza pod anastomózou Tah v anastomóze. Kingham TP, Pachter HL. Colonic anastomotic leak: risk factors, diagnosis, and treatment. J Am Coll Surg 2009; 208:269 -78 Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Anastomóza.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru anastomóza. funkční spojení zejména cév (nervů atd.) celkem 21796 cizích slov « anastigmat anastylosa » anastylosa

Anastomóza Slovník cizích slo

Roux-en-Y anastomóza. Y ve tvaru chirurgická anastomóza jakékoli části trávicího systému, který zahrnuje do tenkého střeva, jako případné odvodnění místě. Kód deskriptoru: E04.035.070. Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroj Anastomóza je slovo, který označuje místo, kde je na sebe našitý žlučovod dárce a příjemce. Je to potenciálně rizikový bod, kde může dojít právě k oné stenóze. Začínající stenózu lze odhalit pomocí zhoršených jaterních testů, ale ty mohou poukazovat na mnoho jiných příčin, není to tedy zcela jednoznačným. Chirurg odstraní poškozenou část a zbylé dva konce k sobě opět připojí - vznikne přímo spojení - anastomóza. Pokud je ale stav střeva a okolí horší, chirurg opět odstraní poškozenou část, ale konce k sobě nepřišije

anastomóza - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. anastomóza, masseterico-faciální anastomóza, cross-face anastomóza). Korektivní chirurgie pro parézu lícního nervu: závěsné operace, lifting. Operace nádorových a nenádorových onemocnění slinných žláz
 2. Martin-Gruberova anastomóza. Jedná se o spoj-ku mezi nervus medianus a NU na předloktí. Motorická vlákna přicházející cestou n. medianus na předloktí v různé úrovni přecházejí spojkou do NU. Tato anastomóza ve třech subtypech se vyskytuje asi u 17 % populace (Čihák et al., 2004
 3. ární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy
 4. Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu : Výprodej Dosavadní techniky jsou charakterizovány zajištěním mechanické pevnosti pomocí stehu. Moderní alternativa využívá bezstehového principu rovnoměrné symetrické komprese na sebe naléhajících resekčních linií v místě vytvořené anastomózy.
 5. imální a nedosahuje ani 10%. Metodou volby je levostranná resekce pankreatu se splenektomií
 6. Dětem, u kterých není proveditelná ani odložená anastomóza, zakládáme ezofagostomii pro derivaci slin a ve věku kolem jednoho roku provádíme náhradu jícnu žaludkem [20]. Přežití novorozenců s izolovanou atrézií jícnu je dnes cca 95% [21], v našem souboru 1994-2001 jsme dosáhli přežití 90%..
 7. Martinova-Gruberova anastomóza, neuropatie, elektromyografické vyšetření, profesionální onemocnění Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě. V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP , které vám může poskytnout sken časopisu

Contextual translation of anastomóza into English. Human translations with examples: anastomoses, anastomosis, anastomotic, biliary anastomosis Hemihypoglossofaciální anastomóza poskytuje nejlepší alternativu ve smyslu dobrého svalového tonu a svalové síly po reinervaci a zároveň malé množství nežádoucích účinků [15]. Naše první zkušenosti ukázaly u tří pacientů dobrou reinervaci nervus facialis po hemihypoglossofaciální anastomóze při pouze lehké.

Anastomóza Medicína, nemoci, studium na 1

Kromě Anastomóza gastrointestinálního má GIA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy GIA klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Anastomóza gastrointestinálního v jiných jazycích, klepněte na. Výkladový slovník (význam cizích slov) Pro výraz anastomóza bylo nalezeno významů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)

Časopis Kardiologická revue - Interní medicína. Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky Oběhové anastomóza je připojení (AN anastomóza) mezi dvěma krevních cév, jako je například mezi tepen (arterio-arteriální anastomóza), mezi žil (veno-venózní anastomózy) nebo mezi tepny a žíly (arteriovenózní anastomózy). Anastomózy mezi tepnami a mezi žilami vedou k velkému množství tepen a žil, které slouží stejnému objemu tkáně Kromě Ileorectal anastomóza má IRA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy IRA klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Ileorectal anastomóza v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v.

Anastomóza. Prevence, časná diagnostika a léčba dehiscencí anastomóz v kolorektální chirurgii. Informace o publikaci. Anastomóza. Prevence, časná diagnostika a léčba dehiscencí anastomóz v kolorektální chirurgii. Autoři anastomÓza n. xii. nebo n. xi. na n. vii. nebo rekonstrukce n. vii. ŠtĚpem. 56419. pouŽitÍ operaČnÍho mikroskopu Á 15 minut. 56421. implantace elektronickÉho stimulÁtoru nervus vagus pro lÉČbu epilepsie. 56423. stereotaktickÁ implantace hlubokÝch mozkovÝch elektrod a generÁtoru elektrickÝch pulsŮ. 5642 Anastomóza Lokalizace anastomózy. Stejně jako její vlastní provedení zůstává i lokalizace anastomózy dodnes věcí názoru a ani četné prospektivní randomizované studie nepřispěly k jejímu ujednocení. Anastomóza jak na krku, tak v hrudníku má své výhody i nevýhody Anastomóza byla provedena pokračujícím stehem z několika jednovláknových rozpustných polyglykonátových stehů. Stentující 20 charr katétr byl uložen přes rekonstruovanou oblast a protější okraj graftu byl sešit přes katétr s uretrální sliznicí. Distální čás Subtotální kolektomie s ileorektální anastomózou - indikace Khan, N. , Cole, E. , Shah, Y. and Paulson, E. C. (2017), Segmental resection is a safe oncological.

Source: bibliografické databáze Main Heading. kolorektální anastomóza Anastomóza se v těle může vyskytovat přirozeně nebo může být vytvořena chirurgicky. Přírodní anastomóza. Přirozeně se vyskytující anastomóza odkazuje na to, jak jsou struktury biologicky spojeny v těle. Například mnoho žil a tepen je vzájemně spojeno. To nám pomáhá účinně transportovat krev a živiny do celého těla

Všechny informace o produktu Kniha Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu Igor Penka, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu Igor Penka Obrázky, zvuky či videa k tématu Anatomie živočichů ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 6 podkategorií z celkového počtu 6 podkategorií v této kategorii Anastomóza. Prevence, časná diagnostika a léčba dehiscencí anastomóz v kolorektální chirurgii. Publication details. Anastomóza. Prevence, časná diagnostika a léčba dehiscencí anastomóz v kolorektální chirurgi Spojení mandarinky a bazalky je jako anastomóza: díky němu se rodí jiskřivá, zářivá, jasná vůně. K této nově vytvořené dvojici Guerlain dodává lehounkou mlhu transparentního, ambrového tónu, který dokonale podtrhuje moderní sklad Roux-en-Y anastomóza. English Heading. Anastomosis, Roux-en-Y See. Roux-en-Y Anastomosis [T002147] Roux-en-Y Diversion [T002149] Roux-en-Y Loop [T002150] Descriptor. Roux-en-Y anastomóza. Scope Note. A Y-shaped surgical anastomosis of any part of the digestive system which includes the small intestine as the eventual drainage site

anastomóza chirurgická Heslo anglicky: Anastomosis, Surgical Angl. X odkazy: Surgical Anastomosis Vysvetľujúca pozn. v angl. Surgical union or shunt between ducts, tubes or vessels. It may be end-to-end, end-to-side, side-to-end, or side-to-side. Pozri aj (FX) v slov. presakovanie anastomózy Pozri aj (FX) v angl. Anastomotic Leak Odkaz anastomóza -. Contextual translation of anastomóza from Czech into Dutch. Examples translated by humans: nieranastomose, ileoproctostomie, rechterhartbypass, enteroenterostomie

Vývoj konstrukcí střevních anastomóz a současný stav

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Ileopouch-anální anastomóza z pohledu gastroenterologa Luděk Hrdlička ID centrum Nemocnice Hořovice ResTrial Praha. IPAA •Preferované chirurgické řešení u pacientů indikovaných ke kolektomii •UC, FAP pacienti •Selektovaní pacienti s N a indeterminovanou kolitido Rygl M.: Aproxima ční anastomóza 2 Univerzita Karlova v Praze - 2. léka řská fakulta Postgraduální doktorské studium biomedicíny Diserta ční práce z oboru experimentální chirurgie Téma: Aproxima ční st řevní anastomóza u novorozenc ů nízké porodní hmotnosti - experimentální mode Galénova anastomóza je anastomóza mezi senzitivními vlákny n. laryngeus superior a n. laryngeus recurrens na zadní ploše cartilago cricoidea. 2. 3.1

anastomóza

Cor et Vasa 2003, 44(1):47-49. Centrální anastomóza žilního štěpu na vzestupnou aortu pomocí St. Jude konektoru Aleš Mokráček *, Marek Šetina Oddělení srdeční chirurgie, Nemocnice České Budějovice, České Budějovice, Česká republik Hledáte Igor Penka: Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu? HLEDEJCENY.cz nabízí Igor Penka: Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu od 0 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR o ureterointestinální anastomóza vpravo o ureter vlevo o ureter vpravo o kalichopánvičkový systém vlevo o kalichopánvičkový systém vpravo Léčba recidivy: o ureteronefrektomie o záchovný výkon: typ (text) o neoperován histologický nález: o typ nádoru: (text) o hloubka invaze (text). GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU Nepočítat režii Poznámka: Autorská odbornost Kód Název Pořadí Sazba režie 521 chirurgie - skupina 2 5030 7,66 Další odbornost Kód.

Invaginace střeva a anastomóza jako chirurgické řešení u

Sprawdź tłumaczenia 'anastomóza' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'anastomóza' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Anastomóza - Další jazyky. Stránka Anastomóza je dostupná v 22 dalších jazycích. Návrat na stránku Anastomóza. Jazyky. bosanski Browsing by Subject Martin-Gruberova anastomóza Login. DSpace Home → Browsing by Subjec

Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu : Výprodej Zkušenosti s farmaceutickými a kosmetickými přípravky chirurgie : Pro větší náhled klikněte na obrázek Podělte se o svou zkušenost s léčivými přípravky Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu : Výprodej Provozovatelem serveru zdrave.cz je DIAMANTAN investment s.r.o., se sídlem Na Harfě 935/5c, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 03494349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232692 II. Anastomóza ICG L. Boni, Varese/Itálie 20´ Klinická zkušenost s ICG v ČR a SR M. Škrovina, M. Šoltés, L. Martínek Nový Jičín, Košice, Praha 15´ Biomechanická podpora anastomózy - má význam? M. Vjaclovský, J. Hoch, E. Amler, Praha 10´ Transanální drenáž po levostranných resekcích D. Worek, Třinec 10

50065 - Dvouvrstvé střevo 20mm - HELAGO-CZ, s

TIPS - WikiSkript

Anastomóza je chirurgické spojení mezi dvěma strukturami. Obvykle to znamená spojení, které je vytvořeno mezi tubulárními strukturami, jako jsou krevní cévy nebo smyčky střeva. Například, když je část střeva chirurgicky odstraněna, dva zbývající konce jsou sešity nebo sešity dohromady (anastomosovány) anastomóza (9, 10, 11). Laparoskopický pří-stup je stejně účinný a bezpečný a má i dobré dlouhodobé výsledky (1). Vzhledem k malým rozměrům novorozenecké dutiny břišní (často je novorozenec nezralý) je operace pomocí laparoskopických instrumentů obtížná, čehož důsledkem je delší operativní doba. Většin • 51355 dvoj - a vÍcenÁsobnÁ resekce a (nebo) anastomÓza tenkÉho stŘeva, strikturoplastika • 51357 jejunostomie, ileostomie nebo kolostomie, antepozice tlustÉho stŘeva • 51359 resekce a anastomÓza tlustÉho stŘeva nebo rektosigmatu bŘiŠnÍm pŘÍstupem, kolomyotomi 51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA 13-I02 Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních 51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIK

Herbář Wendys - List střelovitý (folium sagittatum)Herbář Wendys - Svraskalý (rugosus)Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnózyVodstvo | Austrálie | Pedagogická fakulta Masarykovy

Jedná se o trubičku, která se voperuje do jater tak, aby vznikla umělá portokavální anastomóza. Její použití je ovšem omezené. Jedná se o dočasné řešení, které by mělo být nahrazeno transplantací jater. Transplantace jater u alkoholiků (jichž se tento problém nejčastěji týká) se však neprovádí Anastomóza byla provedena pokračujícím stehem z několika jednovláknových rozpustných polyglykonátových stehů. Stentující 20 charr katétr byl uložen přes rekonstruovanou oblast a protější okraj graftu byl sešit přes katétr s uretrální sliznicí. Distální čás Prohlížení Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Studies dle předmětu Martin-Gruberova anastomóza

 • Sklo float.
 • Stl modely.
 • Softcom doprava.
 • Barbados co vidět.
 • Kuchyně na míru liberec.
 • Solanum pseudocapsicum.
 • Zajímavosti o klucích.
 • Černý obsidián náramek.
 • Cernobyl zajezd.
 • Virchowova uzlina.
 • Co je to biom.
 • Kočka dvoubarevné oči.
 • Chudenice a okolí.
 • Purenit nosnost.
 • Limita funkce.
 • Yeezy 350 black.
 • Opera mini apk.
 • Hosta choroby.
 • Kde se vyrábí ford focus.
 • Rady zkušeného ďábla film.
 • Kotlety na sýru.
 • Safia farkaš.
 • Kyselina citronová.
 • Solná komora na kole.
 • Jak hodnotit sama sebe.
 • Harrison south park.
 • Zaražené větry u dětí.
 • Množiny kalkulačka.
 • Tři uprchlíci.
 • Tallinn výlety.
 • Dort z jedlých kaštanů.
 • Retro kuchynska linka.
 • Let balonem český krumlov.
 • Tu 95 ms.
 • Bažant vnitřnosti.
 • Brambory kalorie.
 • Csob jak zjistit pin.
 • Outlook 365 nastavení účtu.
 • Siouxové.
 • Proslunění rodinného domu.
 • Noční můra.