Home

Česká literatura 20. století

Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu V průběhu celého 19. století procházela česká literatura bouřlivým vývojem. Ovšem až v 90. letech se podařilo mladým autorům, volně spojeným podpisem Manifestu české moderny (1895), vymanit uměleckou tvorbu z podřízenosti společenským funkcím a politice staročeské a mladočeské strany.Ostře se vymezili proti starším generacím (především lumírovcům), s. 2. polovina 20. století byla plná kvalitních českých literátů, kteří vytvořili obdivuhodné množství děl. Není rozhodně jednoduché si zapamatovat ty nejdůležitější, natož všechny. Přesto věříme, že to zvládnete a zvládnete všechny školní testy zaměřené na 20. století. Chceme vám pomoci, a proto jsme připravili tuto sekci s testy z literatury

Česká literatura první poloviny 20

Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. Česká próza 2. poloviny 20. století - po roce 1945 se rozvíjí hlavně válečná próza, dokumentární literatura s vězeňskou tematikou Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce - psáno ve vězení, dokument o nelítosti fašistů, tzv.motáková literatura (psána na kus papíru a vynášena dozorčím ven z věznice), plné.

Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 děl) Bezruč Petr Slezské písně (P) Čapek Karel Bílá nemoc (D) Matka (D) R.U.R. (D) Válka s mloky Dyk Viktor Krysař Fuks Ladislav Spalovač mrtvol Havlíček Jaroslav Petrolejové lampy Hartl Patrik Prvok, Šampón, Tečka a Karel Hrabal Bohumil Obsluhoval jsem anglického král ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 4 2. Spisovatelé demokratického proudu Spojuje je aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách. Eduard Bass (1888-1946) Vlastním jménem Eduard Schmidt. Byl vynikající novinář a humorista. Nadchly ho kabarety, pro které napsal řadu kabaretních textů. Roku 1910 se stal.

Světová a česká literatura 17. a 18. století - 18. století Česká poezie na přelomu 19. a 20.století; Vedení účetnictví. Česká literatura na přelomu 19. a 20. století Česká moderna Česká literatura v exilu a samizdat česká próza po roce 1945 do 70. let 20. století česká próza od 70. let 20. století do současnosti česká PRÓZA 2. poloviny 19. století česká poezie od roku 1945 až po současnost česká POEZIE 2. poloviny 19. století

Kniha: Velká česká kuchařka 1 - Vilém Vrabec | KnihyPPT - Kyslík , síra PaedDr

Česká literatura - pokud se tehdy v době kolem poloviny 17. století vůbec rozvíjí - ţije na cizí půdě v emigraci (Respublica Bohema (O stát þeském) PAVEL STRÁNSKÝ, stejně jako PAVEL SKÁLA ZE ZHOE obsáhlý spis Historie církevní). Největší postavou české literatury 17. století je JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670) LIT - Literatura - - Česká literatura 70. a 80. let 20. století - Lumírovci LIT - Literatura - Baroko v literatuře, česká pobělohorská literatura, osobnost a dílo J.A.Komenského LIT - Literatura - Emigrantská a domácí tvorba v pobělohorské době + barokní literatura Rozvoj průmyslu v českých zemích s sebou na sklonu století přináší migraci obyvatel do měst. Česká (Česká poezie přelomu 19. a 20. století, Literatura referát

LIT - Literatura - - Česká literatura 70. a 80. let 20. století - Lumírovci LIT - Literatura - Baroko v literatuře, česká pobělohorská literatura, osobnost a dílo J.A.Komenského LIT - Literatura - Ceska proza reagujicí na fašismus a 2. sv. válk Česká literatura od dob nejstarších do 15.století VELKOMORAVSKÁ LITERATURA První doklady o existenci písemné literární tvorby na území Čech a Moravy máme z druhé poloviny 9. stol., tedy z období Velkomoravské říše Jméno: Česká próza 2. poloviny 20. století (1945-1989) Přidal(a): Hana Jakubcová Období 1945 - 1968. Společenská a kulturní situace - květen 1945 - osvobození a konec války - únor 1948 potom určil vývoj české společnosti na dalších 40. let - probíhaly politické procesy a bylo zakázáno vydávání mnohých novin a časopisů, v literatuře se objevuje tzv

Erben, Mácha, Němcová a mnozí další autoři v nabídce Levných knih vás svými knihami přesvědčí o tom, že česká literatura 19. a 20. století není jen téma vhodné do školních osnov. A navíc česká literatura národního obrození se výrazně podílela na formování a uvědomování novodobého českého národa Česká literatura 1. poloviny 20. století Seznámení se základními vývojovými tendencemi českћ literatury vymezenћ 90. lety 19. století a 30. lety 20. století, její zasazení do dobovћho rámce i širšího kontextu. Představení charakteristických uměleckých textů, programových - manifestačních vystoupení apod.. Česká literatura 2. poloviny 20. století. Doporučit a sdílet | Tisk. Spisovatelé rozděleni: a) ti, co se přizpůsobili-podbízivé, komerční, ne příliš kvalitn. Test: Česká literatura 20. století. Vydáno dne 02.08.2009 od Jana Skřivánková. Další literární test, tentokrát je zaměřený na českou literaturu 20. století. Otázky vycházejí ze středoškolské­ho učiva Časopis Česká literatura Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. Vychází šestkrát ročně, je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie

Česká literatura druhé poloviny 20. století. V letech 1945 - 1948 radost z konce války, osvobození od fašismu Po roce 1948 - likvidace knih, časopisů, pronásledování spisovatelů, procesy, metoda socialistického realismu Od 50. let - vlna budovatelských románů, postupné uvolňování poměr Česká literatura na počátku 20. století (František Buriánek) Poezie (František Buriánek) Próza (František Buriánek) Drama (Milan Obst) Literatura pro mládež (Věra Karfíková) Petr Bezruč (František Buriánek) František Xaver Šalda (František Buriánek Přehled všech výrazných tendencí v české literatuře 20. století, podrobnější medailony všech velkých osobností české literatury (autoři nejsou násilně kouskováni dle politických údobí), u důležitých literárních děl stručné obsahy a interpretace, přehled filmových adaptací většiny literárních děl, politické souvislosti, mnohé zajímavosti, text je. Česká literatura od 20. století - čtenářský deník k maturitě 2/4 Práce obsahuje pět pečlivě vypracovaných rozborů děl k maturitě, a to Ostře sledované vlaky Bohumila Hrabala, Bílá nemoc a RUR Karla Čapka, Rozmarné l.. Česká poezie 2.poloviny 19. století . Česká poezie přelomu 19. a 20. století. Rozvoj průmyslu v českých zemích s sebou na sklonu století přináší migraci obyvatel do měst. Česká společnost konce 19. století prochází řadou přeměn

Kaufmannův buk – Wikipedie

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

 1. Fortuna,1995, Světová literatura první poloviny 20.století, s.60-75, Avantgardní proudy ve světové literatuře, s.87 ISBN 80-7168-225-X • Sochorová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, 2.vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, Z moderní světové literatury 1.pol. 20.stol., s.53-55, ISBN 80- 7200-052-
 2. Česká moderna. označení pro generaci básníků a spisovatelů na přelomu 19. a 20. století; v dílech se vyskytují směry jako - symbolismus, dekadence a impresionismus; díla jsou ovlivněny společenskými změnami a pokrokem ve vědě a technice z toho vznikají i pocity beznaděje a nejistoty z existence v moderním svět
 3. Přehled všech výrazných tendencí v české literatuře 20. století. Podrobnější medailony všech velkých osobností české literatury (autoři nejsou násilně kouskováni dle politických údobí). U důležitých literárních děl stručné obsahy a interpretace

Česká literatura 20. století kniha od: František Buriánek. 100 % 1 hodnocení. Významní čeští spisovatelé 20. století . Franz Kafka (1883-1924) Je bezesporu nejznámějším představitelem pražské německé literatury a jeho dílo si získalo světovou proslulost. Franz Kafka se narodil v Praze, vystudoval práva a celý život pracoval jako úředník. Za své životní poslání však považoval psaní

Menu Úvod; Český jazyk. Světová a česká literatura do konce 19. století; Světová literatura 20. a 21. století; Česká literatura 20. a 21. století Světová a česká literatura 20. století 31. Bernhard Schlink Předčítač 32. Franz Kafka Proces 33. Franz Kafka Proměna 34. Ernest Hemingway Sbohem, armádo! 35. Ernest Hemingway Stařec a moře 36

Paleografická čítanka - Zdeňka Hledíková | Databáze knih

Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl) Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízenýc Česká literatura od 20. století - čtenářský deník k maturitě 2/4. Práce obsahuje pět pečlivě vypracovaných rozborů děl k maturitě, a to Ostře sledované vlaky Bohumila Hrabala, Bílá nemoc a RUR Karla Čapka, Rozmarné léto Vladislava Vančury a Spalovač mrtvol Ladislava Fukse ČESKÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. a 20.STOLETÍ Charakteristika doby V 90. letech 19. století vstupuje do literatury nová generace spisovatelů, která vedla spory o dosavadním stavu české kultury a s představiteli starší spisovatelské generace (ruchovci a lumírovci) OBRAZ VÁLKY Literatura faktu - různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl) Cherchyl - 2.světová válka George Patton - válka mýma očima díla beletrická Styron - Sophina volba - život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory

Česká poezie 20. a 30. let 20. století - atmosféra doby viz otázka 15 - začátkem 20. let doznívají v české poezii zážitky z válečných front, Ale objevují se i tóny radosti a optimismu (vyvolané např Přehled kategorie: Literatura 1.poloviny 20.století. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATURY Z CCA POČÁTKU 20.STOLETÍ Čtenářský deník: česká literatura od 20. století 1/2 Práce je souborem 13 zápisů do čtenářského deníku popisujících díla české literatury 20. století. Jednotlivé zápisy se věnují ději, postavám, časovému.. Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Česká literatura 2. pol. 20. století test Česká literatura 2. pol. 20. století ( Literatura ) Autor: annas (18 vlož Možnost výpůjčky Aktuální stav Místo uložení Detaily Signatura Čárový kód; Běžný fon

Naturalismus a česká literatura na přelomu 19. a 20. století Naturalismus se objevil v druhé polovin 19. století (60. - 1 Giovanni Pietro Bellori (1613 -1696), historik um ní. 9 80. léta) ve Francii. Z ní se v 90. letech postupn dostal do Evropy a Ameriky Existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd. Významní představitelé světového dramatu 20. století, mnoho ukázek s doprovodným komentářem. Slovník výslovnosti cizích jmen, přehled laureátů Nobelovy ceny za literaturu Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam knih 1) Světová a česká literatura do konce 19. století Světová literatura Bible Starý zákon (5 knih Mojžíšových

Video: Česká literatura - 2

Výraznou podporu, bez které by se projekt Česká elektronická knihovna - Poezie 19. a počátku 20. století nemohl uskutečnit, poskytlo pracovní skupině Ministerstvo kultury ČR, od něhož pracovní skupina obdržela grant nejprve na tři (1998-2000) a poté na čtyři roky (2001-2004) CJQ023 Česká literatura 20. století I / přednáška Filozofická fakulta jaro 2016 Rozsah 2/0/0. 3 kr. Ukončení: k. Vyučující PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející) prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející) Garance doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Ústav české literatury - Filozofická fakult

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Česká literatura od 20. století, Americká literatura od 20. století, Evroá literatura do 20. století, Evroá literatura od 20. století 61x Čtenářský deník pro 1. ročník S Česká próza ve 20. a 30. letech 20.století Literatura během okupace a její úloha, okupační tématika v poválečné literatuře a filmu Nové umělecké směry konce 19. století ve světové literatuře. LEGENDA O KRÁLI ARTUŠOVI. Česká literatura 2. poloviny 19. století. 50. léta 19. století - desetiletí útlumu a stagnace, návrat k absolutistickému způsobu vlády, představovaný ministrem vnitra Alexandrem Bachem, potlačil všechny výsledky revolučního roku 1848 a doléhal těžce na kulturní a veřejný život, česky psané literatury vycházelo málo, většina novin a časopisů zanikla, známí. Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4. Práce obsahuje pět pečlivě vypracovaných rozborů děl k maturitě, a to Kytice Karla Jaromíra Erbena, Máj Karla Hynka Máchy, Babička Boženy Němcové, Povídky malostranské Jana Nerudy a Maryša bratří Mrštíků

PPT - Totalitní režimy PowerPoint Presentation, free

Česká literatura na přelomu 19

 1. Téma 1 - Literatura přelomu 19. a 20. století. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století. Procvičovací test_téma 1. Téma 2 - Světová literatura 1. poloviny 20. století. Téma 3 - Česká poezie 1. poloviny 20. století. Téma 4 - Česká próza a drama 1. poloviny 20. století. Kurz
 2. Academia Česká literatura a nová média . Od druhé poloviny devadesátých let 20. století je literatura šířena nejen prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií, ale využívá zároveň bezbřehý a dynamicky se vyvíjející prostor internetu.Nové digitální technologie zasáhly jak do procesu tvorby literárního textu, tak do procesu jeho recepce - a nenechaly.
 3. Kategorie: Česká literatura do 20. století, Česká literatura od 20. století, Evroá literatura do 20. století, Evroá literatura od 20. století 231x Čtenářský deník k maturitě z literatury - 3/
Hrady a zámky severočeského kraje - Rudolf Anděl

Literatura 1900-1945 CzechLi

CJQ023 Česká literatura 20. století I / přednáška Filozofická fakulta jaro 2021 Rozsah 2/0/0. 3 kr. Ukončení: k. Vyučující PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející) prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející) Garance doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Ústav české literatury - Filozofická fakult Český jazyk a literatura. Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura. Tematická oblast: Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století. Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň

Video: Světová literatura 1

Starořečtina | Meletemata IHugo Haas

Česká próza 2. poloviny 20. století - Studuju.c

ČESKÁ POEZIE 1.POLOVINY 20.STOLETÍ Česká literatura zprvu posilovala a utvářela národní vědomí, velmi rychle však přijímala i cizí podněty a vyrovnávala se s nimi. Opouštěla od historické a venkovské tematiky, zvýšenou pozornost věnovala průmyslovým centrům, životu dělníků, převažoval silný kult rozvoje. české drama 1. poloviny 20. století Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století - struktura maturitního okruhu Author: simandlo Created Date: 7/23/2013 9:48:36 PM. Konzultační hodiny: najdete zde Odborné zaměření. literární historie (česká literatura 19. a 20. století), dále např. ediční práce, středoevroé literatury, metodologie literárních dějin Česká literatura ve druhé polovině 19. století; Česká poezie v 80. a 90. letech 19. století; Česká poezie na přelomu 19. a 20. století; Česká realistická próza přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 1. poloviny 20. století 2. Garant: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.. Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.. Forma výuky: cvičení. Zakončení.

Světová a česká literatura 17

 1. Kniha: Česká literatura ve zkratce - období od 9. století po konec 20. století Autor: Bohumil Svozil Autor, literární historik a kritik, zachycuje v tomto dopracovaném vydání českých literárních dějin (v jednom svazku) vývoj literatury od devátého do konce dvacátého století ve zkratce
 2. Česká literatura 2. poloviny 20. století : 17.1. Základní informace : 17.2. Poezie v letech 1945 - 1968 Psychologická próza : 17.4. Drama v letech 1945 -1968 : 17. ČESKÁ LITERATURA 2. POL. 20. STOL. 17.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE vývoj: období 1945-1948: radost z konce války, z osvobození od fašismu ČESKÁ PRÓZA V LETECH.
 3. Databáze knih, hodnocení knih, bazar knih, komentáře, soutěž o knihy

Česká literatura 2

Kniha: Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu + CD Autor: Ivana Gejgušová Publikace zahrnuje vybraná stěžejní témata, která se vztahují k vývoji české literatury 19. století, české písemnictví je sledováno na pozadí historického a kulturního dění dané. ČESKÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ Poezie ezruč Petr Slezské písně Biebl Konstantin S lodí, jež dováží čaj a kávu Gellner František Po nás ať přijde potopa Halas František Torzo naděje Hrabě Václav lues pro bláznivou holku Hrubín František Romance pro křídlovku Jirous Ivan Martin (Magor) Magorovy labutí písn Česká poezie a drama v 1. polovině 20. století. Česká próza v 1. polovině 20. století. Česká poezie a drama v 2. polovině 20. století

Literatura 2. poloviny 20. století, CJ - Český jazyk ..

Česká poezie přelomu 19

Česká próza 2.poloviny 20.století, LIT - Literatura ..

- rozvíjelo se v 11. a zejména ve 12. století, vznikaly památky náboženského rázu, které byly často inspirovány staršími legendami staroslověnskými - jednalo se hlavně o václavské a ludmilské legendy Kosmova Kronika česká - vznikla ve 20. letech 12. století a po vzoru antických i středověkých dějepisců začínal Česká literatura národního obrození. Klasicismus a osvícenství Literatura 19./20.století: 561 slov : LITERATURA 19./20.STOLETÍ Válečné konflikty, blížící se 1.světová válka Rozvoj průmyslu, lékařství, nové objevy = kino, telefon, dynamit Reakce na změny o obava z dalšího vývoje,. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče) Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století. Přehled české literatury 20. století. Čítanka k Přehledu české literatury 20. století. Přehled světové literatury 20. století. Čítanka k Přehledu světové literatury 20.stolet Literatura: Česká realistická próza reagovala na potřebu existence velkého historického románu, v němž by byla popsána zlomová období českých dějin. Obliba historických románů souvisela ve 20. století vždy s obdobími národního útisku starší česká literatura (9. století - 70. léta 18. století) literatura národního obrození (70. léta 18. století - 50. léta 19. století) literatura obrozeného národa (60. - 80. léta 19. století) literatura přelomu století (90. léta 19. století - 1918) - česká modern

Zdenek Primus – Wikipedie

Česká literatura od dob nejstarších do 15

česká literatura 20. století - skripta. kompletní skripta ke zk, obor Český jazyk a literatura, Česká literatura 20. století 1 [CJ2BP_LOS1 Literatura 20. a 21. století - sada 2 Název: Světová literatura - obraz 2. světové války. Anotace: Česká literatura 2. pol. 20. st. - poč. 21. st. - charakteristika doby, česká poezie po r. 1945 - básnické skupiny - ověřeno na přiřazování, znalosti děl a pojmů. Výukový materiál sloužící k procvičení a upevnění učiva české literatury 1. poloviny 20. století. Klíčová slova česká literatura , 20. stol. , autoři , díl Literatura. Petr Hora Hořejš: Toulky českou minulostí 4, Baronet, Praha 1995. Arnošt Klíma: Manufakturní období v Čechách, Nakladatelství ČSAV. Praha 1955. Vlastimil Vondruška: Život ve staletích -14. století, MOBA, Praha 2011 Buditel Josef Dobrovský - teorie plus praxe. Vzdělávací oblast. Historie. Tém Česká literatura 20. století. Kdo napsal knihu Česká literatura 20. století? Autorem je František Buriánek. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Česká próza 2. poloviny 20. století (1945-1989 ..

Česká literatura Levné knih

ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ 01.03.2009 13:32 1. Legionářská literatura - autoři reagují na osobní zážitky z 1.svět.války a bojů v zahraničních legiích. Rudolf Medek /1890-1940/ R.1919 vydal sbírku Lví srdce s proslulou básní Zborov /hrdinství našich legionářů v bitvě u Zborova r.1917/ Česká literatura ve zkratce Autor: Svozil, Bohumil Nakladatel: Brána EAN: 9788072436507 ISBN: 978-80-7243-650-7 Popis: 1× kniha, vázaná, 712 stran, česky Rozměry: 15,5 × 21 cm Rok vydání: 2013 (1. vydání Česká literatura 20. a 21. století 49. WOLKER Jiří Host do domu 50. BEZRUý Petr Slezské písn 51. DYK Viktor Krysař 52. KAFKA Franz Prom na 53. ýAPEK Karel RUR 54. ýAPEK Karel Bílá nemoc 55. ýAPEK Karel Povídky z jedné kapsy 56. VANýURA Vladislav Rozmarné léto 57. OLBRACHT Ivan Nikola Šuhaj loupežník 58

Ostrov Kampa - Cyril Merhout | Databáze knih

Test: Česká literatura 20

Inzerát Česká literatura 20. století v okrese Hlavní město Praha, cena 40Kč, od svatos.v na Sbazar.cz. Popis: Pouze osobní odběr v Praze Malešicích Lekce 17 - Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu. Literatura - Maturitní otázky Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontext Česká literatura 2. pol. 20. St. r.1947 - radost z konce války, osvobození od fašismu - v tvorbě se promítá reakce na získanou svobodu - v tvorbě pokračují : Hrubín, Halas, Seifert, Nezval. 1948- Definitivní vítězství komunistů- Stalinský kult osobnosti- Oficiální literatura s budovatelskou tématiko Česká literatura 30 - 50 let 19. století romantismus, počátky realismu 3. FÁZE NÁRODNÍO OBROZENÍ (DOZNÍVÁNÍ)V této době se začíná český národ probouzet Součastná česká literatura od 70.let. 20.století 21. srpna 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy= konec nadějí z Pražského jara= nastala podobná situace jako po roce 1948 - od roku 1969 probíhá normalizační proces- namířen proti všem reformá

Časopis Česká literatura - Ústav pro českou

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora Výsledky 1 - 4 z 4 pro vyhledávání 'česká literatura 18.-20. století', doba hledání: 0,19 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Živ jsem byl! : zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní : čítanka z jiné české literatury (1745-1947) /. 13. LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ A)Světová literatura 2. poloviny 20. století Události ve světě • • • • • • vliv zážitků z 2. světové války použití atomových zbraní v Japonsku poválečný neklid napětí mezi Západem a Východem Atomový hřib nad Hirošimou a Nagasaki poznávání vesmíru globální problémy lidstva: nemoci drogy nezdravé životní. Česká literatura 19. století pro bakalářské studium (CJA008, CJL03) Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studiu Česká literatura 20. století (Od moderny devadesátých... 4 vydání od 20 Kč Česká literatura od 90. let 19. století do r. 1945 [Určeno] pro posluchače... Česká literatura od 90. let 19. století do roku 1945 určeno pro posluchače..

Dějiny české literatury 4 - CA

IMAGINATIVNÍ ČESKÁ PRÓZA . vliv postupů avantgardy, zvl. moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost) Vladislav Vančura (1891-1942) prozaik, dramatik, scénárista a režisér, 1. předseda Devětsilu, povoláním lékař; za okupace v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven. Dílo: a) v 20. letec Česká literatura 20. a 21.století - minimálně 5 literárních děl 2. Minimálně dvěma díly musí být v žákovském seznamu zastoupena próza, poezie i drama 3. Žákovský seznam může obsahovat pouze dvě díla od jednoho autora Hlava XXII (Praha, nakl.. Hájek Jan, Rozvoj národnostně českých bank od konce 19. století do roku 1914, Praha 1986, 76 s. 5. Hájek Jan, pohyb vkladů pražských bank na počátku 20. století, in: Český časopis historický 88, 1990 s. 356-368 6

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl . Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Zvolte 20 děl dle výše uvedených pravidel ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ Euripidés - Médeia https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/54/36/93/medeia.pdf Moliere - Lakome Česká moderna. generace českých novinářů, básníků a spisovatelů z přelomu 19. a 20. století; reaguje na rozvoj vědy a techniky 19. století, filosofií Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho a moderní společnost jako takovou; představitelé: Vilém Mrštík (další představitelé - Česká literatura 20. století Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních dě

 • Jak dostat zvuk z televize.
 • Sony rx10 iii bazar.
 • Značky na cestach.
 • Jarnales vyskov program.
 • Hemangiom v puse.
 • Mefo mousse.
 • Český rozhlas adresa.
 • Bolest nehtu palce u nohy.
 • Deichmann dárková karta.
 • Nepravidelný pětiúhelník.
 • Sedy zakal u psa s cukrovkou.
 • You flo rida.
 • Taylor swift me lyrics.
 • Nevěra v manželství.
 • Brokolice top recepty.
 • Bio p1 do septiku.
 • Temný obraz 2006.
 • Di collina ventosa.
 • Mezinárodní den žen historie.
 • Ubytovací stipendium všb 2019.
 • Rohová lavice bazar.
 • Cestovní kancelář zimní zájezdy.
 • Spím 3 hodiny denně.
 • Objednávkový formulář wordpress.
 • Jak masírovat dásně.
 • Hmotnost krutiho vejce.
 • I will follow him.
 • Hnisavá rána u psa.
 • Whs.
 • Omluva nepřítomnosti u soudu vzor.
 • Jak naridit prescas.
 • Štítná nad vláří aktualně.
 • Kotníkové boty do lesa.
 • Vložky do bot při šmajdání.
 • Korupce synonymum.
 • Děkovná řeč učitelům.
 • Výroba parket.
 • Hydrangea arborescens invincibelle.
 • Význam slova skelet.
 • Jazykové prostředky v textu.
 • Yu gi oh cz titulky.