Home

Orotracheální intubace

Endotracheální intubace je proces zavedení tracheální rourky do průdušnice. Umožňuje spolehlivé zajištění dýchacích cest pro zajištění průchodnosti a odsávání sekretů. Indikace pro intubaci [ upravit | editovat zdroj Orotracheální intubace [upravit | editovat zdroj] Pacienta před intubací dobře okysličíme ventilací pomocí masky se 100 % O 2, abychom předešli protrahované hypoxii. Zajistíme si monitoring EKG, S a O 2, tepové frekvence a krevního tlaku. Ve správné poloze hlavy pro intubaci jsou ústa v jedné ose s faryngeální a. Tracheální intubace. orotracheální intubace - jedná se o zavedení endotracheální trubice (trubička, která pomahá při ventilaci) pomocí laryngoskopu (přístroj, sloužící k lepšímu proniknutí trubice) přes ústa, hrtan, hlasivky až do průdušnice

zkratka orotracheální intubace v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu zkratka orotracheální intubace? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční zkratka orotracheální intubace. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem zkratka orotracheální intubace. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody

Endotracheální intubace - WikiSkript

Endotracheální intubace (pediatrie) - WikiSkript

- Endotracheální, orotracheální intubace: nejběžnější postup. Umožňuje ventilaci, aplikaci vybraných léků, laváž dýchacích cest, odsátí, je prevencí před aspirací (pacient s plným žaludkem). Provádí se pomocí laryngoskopů s rovnou nebo zahnutou lžící, velikost se volí podle pohlaví, speciální jsou lžíce. Tracheálna intubácia je invazívne zaistenie priechodnosti dýchacích ciest zavedením pružnej trubice do priedušnice.. Používa sa v prípadoch, keď nie je možné alebo vhodné neinvazívne zaistenie dýchacích ciest: počas celkovej anestézie pri mnohých druhoch operácii, pri resuscitácii alebo pri nutnosti umelej pľúcnej ventilácie s použitím pretlaku v dýchacích cestách Tracheální intubace (a extubace) je rovněž jedním z nejčastějších výkonů prováděných na jednotkách intenzivní péče (ARO/JIP), nicméně jako život zachraňující intervence sebou přináší i komplikace, které mohou pacienta ohrozit na zdraví i na životě. Cílem článku je upozornit na úskalí TI v intenzivní péči. Orotracheální intubace videolaryngoskopem s balonkovou manžetou Laryngeální maska Obličejová maska a ventilace metodou dvě ruce na masce Používá se kyslíková maska s rezervoárem jako zábrana šíření aerosolu. Případné zajištění DC je pouze pro případnou poresuscitační péč Moved Permanently. The document has moved here

Intubace – Wikipedie

Endotracheální intubace, endotracheální rourka, zajištění

 1. intubace). Tato trubice umožňuje hladký průchod vzduchu správnou cestou. Toto lze provést buď tracheální rourkou (kanylou), vsunuté skrze ústa (orotracheální intubace) nebo nos (nazotracheální intubace), anebo pomocí tracheostomie skrze uměle vytvořený otvor na krku
 2. Nejčastější metodou zajištění dýchacích cest v těchto situacích je orotracheální intubace.(29) Jestliže je malá šance na odpojení pacienta od ventilátoru a extubace v horizontu týdnů, je indikována tracheotomie.(30) Tracheální intubace na urgentním příjmu nebo jednotce intenzívní péče může být obtížnější a.
 3. Bexamed - zdravotnické prostředky, přístroje a vybavení určené pro lékaře, paramediky, záchranáře, ambulance a všechna zdravotnická zařízení. Velkoobchod pro distributory zdravotnických potřeb a lékařské techniky. E-shop s širokou nabídkou zdravotnického materiálu pro lékaře, záchranné služby, hasiče a hasičské sbory
 4. imalizovat riziko aspirace a maximálně zkrátit čas od ztráty vědomí do zajištění DC
 5. Orotracheální intubace (OTI) - nejčastěji prováděná ETI I: dechová nedostatečnost anestézie při chirurgických výkonech urgentní medicína Nasotracheální intubace (NTI) I: čelistní chirurgie, ORL chirurgie novorozenci a malé děti Postup
 6. Orotracheální intubace (Zdroj: autoři) Orotracheální a transtracheální intubace byla zpracována v IVA 2017 - Urgentní medicína KCHMZ. Intrakardiální Intrakardiální aplikace se u psů a koček využívá při eutanazii hypovolemických zvířat nebo příliš malých mláďat, kterým nelze podat přípravek intravenózně
 7. orotracheální intubace (zavedení rourky do trachey ústy) Knihy Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví -- autor: Mach Ja

zkratka orotracheální intubace (1 správná varianta) v

Model hlavy dospělého člověka slouží pro trénink orotracheální, nasotracheální a digitální intubace na pacientovi bez anestezie.Model obsahuje všechny důležité anatomické struktury jako jsou zuby, jazyk, hltan, hrtan, příklopka hrtanová, hlasové vazy, průdušnice, plíce, jícen a žaludek Orotracheální intubace je využívána jako standardní postup u většiny anestézií, stavů respirační tísně, jako ochrana dýchacích cest, pro zajištění jejich průchodnosti a možnosti odsávání z tracheobronchiálního stromu FLEXIBILNÍ INTUBACE. Technika flexibilní intubace má své uplatnění všude tam, kde nelze z různých důvodů spolehlivě zabezpečit dýchací cesty tradiční metodou orotracheální intubace (OTI) . Indikační kritéria se řídí především aktuálním stavem pacienta a jeho dechovými parametry Orotracheální intubace Tracheostomie řízená ventilace - tlakově nebo objemově limitovaná s časovým cyklováním Základní nastavení ventilátoru:-dechový objem (V T)-dechová frekvence-poměr inspiria a expiria (I:E) - nejčastěji 1:2-inspirační průtok-inspirační prodlev

Mechanická ventilace – Wikipedie

Orotracheální intubace Intubace ústy je standardním postupem u velké části anestezií a u stavů dechové nedostatečnosti. Spolu s ventilací obličejovou maskou je základní metodou, kterou musí lékař, začínající v oboru zvládnout. Pomocí laryngoskopu si nastaví do osvětleného zorného pole hlasovou štěrbinu a po Glossaries for translators working in Spanish, French, Japanese, Italian, etc. Glossary translations

zkratka orotracheální intubace (1 odpověď) - křížovkářský

Rozlišujeme intubaci orotracheální (zavedení přes ústa), případně nazotracheální (zavádění přes nos). Opakem intubace je extubace. Důvodem pro zavedení může být výskyt respiračního onemocnění, případně operace za použití celkové anestezie Endotracheální intubace je zavedení tubusu do průdušnice ústy (orotracheální intubace, OTI), nebo nosem (nazotracheální intubace). Cizí těleso při vdechnutí (aspiraci) vniká asi v 75 % do pravé hlavní průdušky, vzhledem k jejímu širšímu průsvitu a směrové návaznosti na průdušnici Orotracheální intubace je však brána stále jako zlatý standard. Zabrání aspiraci a umožnuje nezávislou ventilaci na kompresích hrudníku. Patří však do rukou zkušeného lékaře. Během zavádění laryngoskopu se komprese nepřerušují, možné je komprese přerušit na okamžik vlastního zavedení kanyly mezi hlasivkové vaz OTI orotracheální intubace P puls (srdeční frekvence) p.o. per os p.r. per rectum P+V příjem a výdej (tekutin) PA pracovní anamnéza PAD perorální antidiabetika PAH plicní arteriální hypertenze PCA pacientem kontrolovaná analgezie PCI perkutánní koronární intervence PCOS syndrom polycystických ovarií pC obr. šoková plíce, orotracheální intubace, umělá plicní ventilace. obr. mitrální tvar srdce. Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole. Share This Post On. Google; Facebook; Twitter

Rozšířená neodkladná resuscitace - 3

Zajištění průchodnosti dýchacích cest - Anamneza

 1. orotracheální intubace a UPV s Fi02 1,0 v případě poruchy vědomí (GCS pod 8) • symptomatická orgánová podpora (tekutinová resuscitace, inotropní podpora apod.) dle klinického stavu III.2. Nemocniční léčba III.2.1. Kyslíková léčba • existuje velké množství retrospektivních, observačních a historických studií, kter
 2. Zákroky, zdravotnická technika, nemocniční oddělení. AED - automatizovaný externí defibrilátor. UPV - umělá plicní ventilace. OTI - (orotracheální) intubace. KPR - kardiopulmonální resuscitace. TANR - telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. PV - při vědomí. UP či EMERY - urgentní příjem. Chir. amb. (CHIR) - chirurgická ambulanc
 3. OTI - orotracheální intubace OUM - oddělení urgentní medicíny pH - záporný dekadický logaritmus koncentrace volných vodíkových iontů PL - Plasmalyte roztok pO 2 - parciální tlak kyslíku pCO 2 - parciální tlak oxidu uhliþitého PMK - Permanentní moový katetr PNP - přednemocniní neodkladná péþ
 4. OTI orotracheální intubace . KZ03_SC0995 DC INT Seznam zkratek Účinnost od: Garant: Uvolnil: Schválil: Distribuce Verze: Strana: 1.6.2020 RZ DC VKK GR KZ Intranet 3 5 z 5 OTS ortotopická transplantace srdce PAPH primární arteriální plicní hypertenze PCI perkutánní koronární angioplastika.
 5. Intubační trenažér Ambu® je určen pro nácvik intubace pomocí laryngoskopu, vzduchovodu, endotracheální rourky, LMA (Laryngeal Mask Airway), Combitube, či jiných příslušných pomůcek. realistická simulace všech částí těla, které jsou důležité pro intubaci, včetně anatomických změn, jež jsou způsobené pohybem.
 6. Hrozí především aspirace, proto je k zajištění dýchacích cest často nutná současná orotracheální intubace. Při technicky nesprávném použití hrozí i lacerace jícnu. Maximální doba insuflace takto zavedené sondy je 12-24 hod [1,2,5]. Při delším intervalu je vysoké riziko nekrózy jícnu [39]

Parciálně zklidněn, ale progreduje desaturace, pacient si vytrhl arteriální kanylu. Pro SatO2 84 % na masce Kendall 98 % provedena orotracheální intubace, hypofarynx vyplněn hustým suchým hlenem s nutností manuálního odstranění. Pokus o zavedení arteriáního katetru neúspěšný (tepna praská). Zavedena NGS - U obézních osob je doporučeno častější střídání zachránců a časné provedení orotracheální intubace; - Použití hyperbarické oxygenoterapie u pacientů intoxikovaných CO není paušálně doporučeno, mělo by být zvažováno případ od případu podle aktuálního stavu, dostupnosti léčby apod orotracheální intubace a UPV s Fi02 1,0 v případ ě poruchy v ědomí (GCS pod 8) • symptomatická orgánová podpora (tekutinová resuscitace, inotropní podpora apod.) dle klinického stavu III.2. Nemocni ční lé č OTI - orotracheální intubace Pa O 2 - parciální tlak kyslíku v arteriální krvi PaCO 2 - parciální tlak oxidu uhliþitého v arteriální krvi PCV - pressure control ventilation (tlakově řízená ventilace) PEEP - positive end -expiratory pressure (pozitivní tlak na konci výdechu) pH - potential of hydrogen (vodíkový exponent). bylo nutné provedení orotracheální intubace a za-hájení umělé plicní ventilace. Současně se rozvinula oběhová nestabilita. Vstupní laboratoř prokázala elevaci troponinu I (TnI) 1,18 μg/l, kreatinkinázy (CK) 1,03 μkat/l, myoglobinu 285 μg/l a NT-proBNP 26 898 ng/l; D-dimery byly negativní. Bylo podán

Orotracheální intubace je výhodnější u těžkých pacientů a apnoe, protože se provádí rychleji než nasotracheální. Nasotracheální tracheální intubace se častěji používá u pacientů se zachovaným vědomím, spontánním dýcháním, kdy je prioritou pohodlí UPV Umělá plícní ventilace ARK Indikace- ABC Airway koma neprůchodnost dých cest Breathing plícní příčiny kardiální příčiny Circulation šokové stavy: snížení spotřeby O2 dýchacích svalů Přístup do dýchacích cest orotracheální intubace tracheostomie po delší UPV (14 dní) při patologii v laryngu noninvaziv ventilation NIV- omezená časově - hodiny ruční. orotracheální intubace Stránka 8 z 12 e tidu t . PO PA PACS PAT PB / LB / Z PBE PDK/LDK PE PET PET/CT PFN PH PHK/LHK lazma er os Priessnitzüv obklad Posterior x anterior zado Yední) s stém ro z racování, Yenos a archivování Yímý Coombsüv test rav ' bok / levý bok / záda

#2.díl - DÝCHACÍ CESTY - 4/4 Orotracheální intubace - YouTub

- udržování respirace (inhalační kyslík, orotracheální intubace při neschopnosti dostatečného dýchání) - udržování renálních funkcí (opatření k udržení oběhu, v případě potřeby hemodialýza) - udržování jaterních funkcí (hepatoprotektivní léčba, v případě potřeby hemofiltrace 5. Přehled všech zkratek používaných v NK - abecední řazení Plná verze je z kapacitních důvodů dostupná pouze v elektronické verzi na disku K: → RALP Zajištění pacienta: 1 periferní venózní kanyla EKG, NBP, SpO2, monitorace svalové relaxace, ( event. TT, hloubky anestezie) Orotracheální intubace Močový katet Orotracheální intubace je spojována s nižší incidencí VAP než nasotracheální. Je rovněž spojována s nižší incidencí sinusitid. Proto je orotracheální intubace preferována. 7.4. Ruce zdravotnických pracovníků Patogeny způsobující NPNEU jsou ubikvitérními v nemocničním prostředí, zvláště na JIP. Přenos těchto.

AKUTNE

Tracheální intubace a mechanické ventilace - Popis operace

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: odstranění intubační rourky /endotracheální kanyly) z hrtanu, opak intubace chu vědomí provedena orotracheální intubace, pacient byl napojen na umělou plicní ventilaci (UPV). Pro následnou zástavu oběhu byl krát-ce resuscitován (KPCR) s obnovením rytmu. Při příjezdu na oddělení urgentního příjmu měl TK 58/30 mmHg bez podpory katecholaminy, tepovou frekvenci (TF) 105/min., jinak bez evi Dle možností zavedeme 2-3 žilní přístupy k masivní infúzní léčbě, korigujeme poruchy elektrolytů a acidobazické rovnováhy, zajistíme přívod kyslíku (4-6 l za minutu), při respirační insuficienci nutná neprodlená orotracheální intubace a umělá plicní ventilace. Bolest tlumíme anodyny intravenózně (iv.) - Morfin 5. PDF | On Apr 1, 2019, Petr Stourac and others published Časná poporodní anestezie v České a Slovenské republice z pohledu studie OBAAMA-INT - prospektivní observační studie | Find, read. SimMan 3G Trauma. Moderní odolný bezdrátový pacientský simulátor dospělého pro nácvik ošetření zranění, základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Nabízí dostatečnou flexibilitu pro provádění rozmanitých a všestranných scénářů založených na simulaci v prostředí dle vašeho výběru ve třídě nebo v polních podmínkách

- OTI - Orotracheální intubace - RLP - Rychlá lékařská pomoc - SAH - subarachnoidální hemoragie, hematom - UPV - Umělá plicní ventilace Kazuistika - nitrolební hypertenze. Univerzita Palackého v Olomouc ostomií. Toho času by již orotracheální intubace nebyla pro ma-sivní otok možná. Po zavedení pracovního nástroje se podařilo ve dvou porcích zubní fragment odstranit - při prvním pokusu byla odstraněna pouze amalgámová výplň (obr. 4). Obr. 4: Snaha o odstranění zubního fragmentu, primárně od orotracheální intubace nad 14 dnů, je nezbytné tracheostomii provést. Bráníme tak poškození hlasivek endotracheální rourkou. Dekubity, po-ranění rekurentu, ohrožují pacienta dlouhodobě intubovaného. Současně nedokonalý přístup k toaletě dýchacích cest při protrahované in-tubaci zvyšuje riziko rozvoje zánětlivých kom

Co znamená OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE zkratka - slovník

RTG srdce | Interní propedeutika

Stridor - Anamneza.c

bebej: can´t intubate, can´t ventilate na jip. 2. setkání 21.4.2018 . bebej: can´t intubate, can´t ventilate na ji Zkratky a symboly používané ve zdravotnické Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci Zkratka A 3F 99mTc A a ex a. a. scl. a.a. a.d. a.m. A1AT A2MG AA AAA AAT AAT AB ABD abf ABNOR.BU ABR AC ac. ACA ACC ACCP ACE ACEI ACI ACM ACP ACP AD ADD ADL ADP AE AED AF AFC AFH AFP AFS Význam ambidextrie třífázová (scintigrafie kostí) metastabilní radioizotop technecia. orotracheální intubace nekomplikovaný úvod do CA CŽK, AVA + PAC (18 cm) PMK, teplotní čidla (nazofarynx, rektum) Zahájení operace preparace podkoží po provedení sternotomie preparace tkání pod sternem reoperace => obtížná preparace tkán Orotracheální intubace trachey; Trojitý příjem Safaru; Přímá laryngoskopie. Při absenci výsledku se provádí konikotomie nebo nouzová tracheotomie. Po normalizaci průchodnosti horních cest dýchacích, by měla být provedena respirační podpora kyslíku, stejně jako ventilace plic (umělé nebo pomocné) orotracheální intubace OTI puls P podání léků ústy p.o. p.r. podání léku rektálně plíce +srdce P+S příjem a výdej tekutin P+V pracovní anamnéza PA pacient pac. PB pravý bok pravá dolní končetina PDK pozitivní tlak na konci výdechu PEEP perkutánní endoskopická gastrostomie PEG perkutánní endoskopická jejunostomie PE

Orotracheální Medicína, nemoci, studium na 1

celkové anestezie. Fibroskopie může být nápomocná při zajištění orotracheální intubace. Byl publikován případ bilaterální paralýzy hlasových vazů po resekci aneurysmatu koronární arterie u pacienta s Alportovým syndromem. Tento případ upozornil na vulnerabilitu nervů u všech pacientů Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015 Zkratka ↑ ↓ I. post II. post 3F 6N A a.a.m. a.umb A2C A4C AA AAA AB, příp Po návratu z CT došlo opět ke zhoršení stavu vědomí pacienta, mramoráž těla, tachypnoe, laboratorně rozvoj laktátové acidózy, proto voláno anesteziologické konzilium a indikována orotracheální intubace a umělá plicní ventilace. Nemocnému dále zavedena nazogastrická sonda

UPV Umělá plícní ventilace - [PPT Powerpoint]

OTI- orotracheální intubace NTI - nasotracheální intubace JBI - Joanna Briggs Institute ROSC - return of spontaneous ciculation (znovuobnovení srdeþního oběhu) EtCO 2 - kapnometrie CPC - Cerebral Performance Categories (skóre hodnotící neurologický status 7.3 Orotracheální intubace.. 117 Komplikace OTI.. 119 Postup při zavádění OTI (tzv. crash úvod - rychlý úvod).. 119 Specifika OTI v přednemocniční péči.. 121 Premedikace před OTI v závislosti na stavu vědom OTI - OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE Nadpis text [sk iplog c] Bleskový úvod Ano/ne [sk iplog c] Sellickův hmat Ano/ne [sk iplog c] KOMPLIKACE PŘI ÚVODU Nadpis text Regurgitace Ano/ne [sk iplog c] Aspirace Ano/ne [sk iplog c] Zvracení Ano/ne [sk iplog c] Obtížná intubace Ano/ne [sk iplog. s použitím mandrénu (v případě orotracheální intubace) nebo konvenční intubací (v případě nasotracheální intubace). Řiďte se Varováními a bezpečnostními upozorněními souvisejícími s manžetou, uvedenými v tomto návodu k použití. 8. Po intubaci naplňte manžetu za použití manometr

PPT - UPV Umělá plícní ventilace PowerPoint Presentation

OTI - Význam zkratky, obor Medicína ZKRATKY

 1. žaludečního obsahu při žaludeční laváži je orotracheální intubace. U některých látek je také vhodné urychlit pasáž střev. K těmto účelům používáme především síran sodný v dávce 20 - 30 g s dostatečným množstvím vody, manitol (50 g na 1 litr vody) nebo ricinový olej v dávce 20 - 30 ml. Posledn
 2. U žen byla častěji použita dočasná kardiostimulace, orotracheální intubace a KPR. Incidence akutního srdečního selhání za hospitalizace jevila trend k vyššímu výskytuu žen - blíže tab. 2. Tab. 2. Mortalita pacientů s vybranými komplikacemi
 3. Po příjezdu na sál dochází k oběhovému zhroucení s nutností orotracheální intubace a následnou umělou plicní ventilací. Transtorakální a transesofageální echokardiografické vyšetření prokazuje vlající útvar na aortální chlopni s masivní aortální regurgitací a významnou funkční mitrální regurgitaci
 4. . zabránit ztrátě tepla 6

orotracheální intubace (zavedení rourky do trachey ústy) vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor » OTI (zkratka ve zdravotnictví Autor e-knihy: Roman Remeš; Silvia Trnovská; kolektiv, Téma/žánr: přednemocniční neodkladná péče - urgentní medicína, Počet stran: 240, Cena: 314 Kč.

Téma: Mechanická podpora ventilace; intenzivní medicína v

Intubace - Encyklopedie zdravotní sestr

 1. 4. Zjištění průchodnosti dýchacích cest s pomůckami - laryngální maska, orotracheální intubace, toileta dýchacích cest, koniopunkce. 5. umělá plicní ventilace z plic do plic přes masku, ručním dýchacím přístrojem, přístrojová umělá plicní ventilace, 6. Oxygenoterapie - nosní brýle, polomaska, ventimaska, PEEP. 7
 2. stupu. Pro otok vchodu do hrtanu byla orotracheální intubace v přímé laryngoskopii obtížná (laryngoskopic-ký obraz III podle Cormack-Lehane klasifikace), ale možná bez použití fibroskopu. Repozice dislokace den-tu C2 byla provedena na operačním sále a v celkové ane-stezii jen mírnou trakcí a anteflexí hlavy (s ohledem n
 3. OTI orotracheální intubace OTIS optická uretrotomie u žen OZT oxytocinový zátěžový test P puls P Pravá (ý) P.o. Perorální P.p. Per primam. p.r. per rektum P.s. Per secundam PA. pracovní anamnéza Pac. pacient PAD perorální antidiabetika Palp. Palpačně PAP positive airway pressure Part
 4. S2225 - Pediatrický pacientský simulátor HAL - pětileté dítě (Zvládání krizových stavů)

NasoTracheální intubace - zavedení trubky do trachey nosem: OTI: OroTracheální intubace - zavedení trubky do trachey ústy: paréza: dočasné ochrnutí: perfuze: prokrvení: plegie: trvalé ochrnutí, úplná neschopnost aktivního volního pohybu, ochrnutí. Pulzní oxymetr: přístroj na měření objemu O2 v krvi a pulzu. KTS syndrom Klippelův-Trénaunayův KTSW Klippelův-Trénaunayův-Weberův syndrom LA lupus anticoagulans LMWH nízkomolekulární hepariny MAA makroagregát albuminu MR (MRI) magnetická rezonance MRV magnetická rezonanční venografie MTHF metylentetrahydrofolát OH obratlový hemangiom OTI orotracheální intubace OUP oddělení.

Po zajištění žilního přístupu aplikujeme 1 mg adrenalinu každých 3-5 minut a 300 mg amiodaronu při trvající maligní arytmii. V první linii lze primárně zajistit dýchací cesty například laryn geální maskou, není nezbytná orotracheální intubace Pro otok vchodu do hrtanu byla orotracheální intubace v přímé laryngoskopii obtížná (laryngoskopický obraz III podle Cormack-Lehane klasifikace), ale možná bez použití fibroskopu. Repozice dislokace dentu C2 byla provedena na operačním sále a v celkové anestezii jen mírnou trakcí a anteflexí hlavy (s ohledem na současné. realistické orotracheální a nasotracheální dýchací cesty a zjevné hlasivky; ventilace pomocí masky s vakem; obstrukce dýchacích cest při hyperextenzi krku se zjištěním případu a jeho zaznamenání; zjištění hloubky intubace a zaznamenání; programovatelný pláč a pobrukování; ETT, LMA, intubace s optickými vlákny.

PPT - Zajištění dýchacích cest PowerPoint PresentationOšetřovatelská péče v anesteziologiiZajištění dýchacích cest během anestézie – WikiSkripta
 • Myprotein bcaa plus.
 • Elita kniha online.
 • Záhlaví jen na první stránce word 2013.
 • 1g palladia.
 • Avicii nemoc.
 • World of tanks tanky za bony.
 • Školní tělesná výchova.
 • Velikost ženského vajíčka.
 • Joga pro začátečníky kniha.
 • Laserová tiskárna etiket.
 • Podlahové žlaby.
 • Dystrofie atrofie.
 • Svaly hlavy latinsky.
 • Alcudia mallorca výlety.
 • Toni morrison works.
 • Kotlíkový jelení guláš recepty.
 • Hiv prevence domaci test.
 • Autohifi praha 4.
 • Nejpálivější papričky tabulka.
 • Prophets of rage killing in the name.
 • Dámské kravaty.
 • Žluté tropické ovoce.
 • Sly cooper ps4.
 • Ara tyrkysový cena.
 • Samsung galaxy s3 specs.
 • Autobaterie 74ah 680a.
 • Prodej nemovitostí.
 • Pronájem plošiny.
 • Orl ambulance nový jičín.
 • Progesteron.
 • Jak dospět.
 • Nokia 6 kryt.
 • Paedocypris progenetica.
 • Meg white.
 • Hřib citronový.
 • Soused mě fotí.
 • Tank karta easy aplikace.
 • Joe alwyn height.
 • Aplikace na úpravu fotek macbook.
 • Začátek letních prázdnin.
 • 3d tisk nerez.