Home

Chemické rovnice pracovní list

pracovní list na téma chemická rovnice - Barviva A Pigment

 1. pracovní list na téma chemická rovnice Chemická reakce - chemické vazby vznikají v důsledku snahy atomů (obecně jakýchkoli soustav) snižovat svou energii - v jiných podmínkách může docházet ke vzniku nových vazeb - tento děj označujeme jako chemickou reakci jinými slovy, chemická reakce je děj, při kterém zanikají některé chemické vazby a vznikají vazby nové, říkáme, že z výchozích látek (reaktantů) vznikají produkty - můžeme zapsat pomocí.
 2. Pracovní list pro studenta Název: Látkové množství, molární hmotnost, koncentrace roztoků, výpočty z chemické rovnice Jméno: Část první: O líném brigádníkovi v železářství aneb látkové množství, molární hmotnost a) Představ si, že vyrábíšdřevěný nábytek. Každý den potřebuješna smontování dese
 3. CHEMICKÉ ROVNICE - pracovní list PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.086
 4. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

DUMY.CZ Materiál Vyčíslování chemických rovnic - pracovní list

Prezentace vymezuje pojmy chemická reakce a zákon zachování hmotnosti v rozsahu učiva na základní škole. Dále věnuje pozornost chemickým rovnicím a jejich úpravě, rozdělení reakcí. Prezentace je doplněna obrázky a videozáznamy chemických reakcí. Součástí učebního materiálu je pracovní list, ve kterém si mohou žáci výsledky ihned zkontrolovat a vyhodnotit 30 pracovní list Chemická reakce, chemická rovnice k prezentaci 14 31 pracovní list Halogenidy k prezentaci 15 chemické laborato ři.Seznámí žáka i s tím, jak bezpe čně zah řívat ve zkumavce, jak pracovat s pipetou, jak správn ě ode čítat objem na stupnici odm ěrných nádob Pracovní list JEDNODUCHÉ ROVNICE. Pracovní list JEDNODUCHÉ ROVNICE - Výsledky. Title: Pracovní list JEDNODUCHÉ ROVNICE Author: Jana Vavrinova Last modified by: Jana Vavrinova Created Date: 10/10/2012 5:43:00 AM Company: ZS Other titles

Chemické rovnice - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Základní pojmy: chemická rovnice, slučování, rozklad. hodnocení lekce . Pracovní list - rovnice - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Pracovní list - Chemické prvky a sloučeniny - řešení. Doplňte do tabulky požadované informace: (opakování) Molekula Počet atomů 1. prvku Počet atomů 2. prvku Počet atomů 3. prvku Celkem H2SO4 2 1 4 7 CuSO4 1 1 4 6 HNO3 1 1 3 5 Ca(OH)2 1 2 2 5 Zn(NO3)2 1 2 6 Title: ��Pracovn� list: Chemick� rovnice 2 Author: ��Horv�ti Created Date: 11/26/2015 8:15:22 P Pracovní listy. Testy. Chemické rovnice 1 (22_Ch9_multi). Chemické rovnice 2 (23_Ch9_multi). Chemické rovnice 3 (24_Ch9_multi). Chemické rovnice 4 (25_Ch9_multi

Pracovní list: Chemické reakce 1 1. Zapiš pomocí chemických vzorc ů a zna ček. Rovnice uprav. Pojmenuj typ reakce . a) sodík + síra → sulfid sodný b) železo + kyslík → oxid železnat Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Chemické látky, kt eré do reakce vstupují, se nazývají reaktanty, chemické látky, které při reakci vznikají, se nazývají produkty. Chemickou reakci zapisujeme chemickou rovnicí . Chemická rovnice je zápis chemického děje pomocí značek a vzorců chemických látek, má levou a pravou stranu, mezi nimi se zapisuje šipka.

11. Označ správný zápis chemické rovnice reakce vodíku a dusíku za vzniku amoniaku: a) N + 3 H → NH 3 b) N 2 + 2 H 2 → 2 NH 3 c) N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 d) 2 N 2 + 6 H 2 → 4 NH 3 12. Napiš chemické rovnice a vyčísli je obecná chemie, chemické rovnice, pracovní list. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Deriváty uhlovodíků - test (04_Ch9_multi) Deriváty uhlovodíků - modely - test (02_Ch9_multi) Deriváty uhlovodíků - vzorce - test (03_Ch9_multi Pracovní list Chemické rovnice 1. Chemická rovnice je: 2. Reaktanty jsou: 3. Produkty jsou: 4. Dopl ň a uprav rovnice: H2 + Cl 2 → HCl C + O 2 → CO Zn + HCl → H 2 + ZnCl 2 I2 + K → KI Fe + O 2 → Fe 2O3 NH 3 → N2 + H 2 ZnS + O 2 → ZnO + SO

Chemická reakce a její rovnice - Digitální učební

chemický děj, rovnice. Zde máte všechny prezentace z výuky, včetně testu, který jste psali. 1) chemický děj chemický děj.pps (1480192). 2) Zákon zachování hmotnosti vyčíslování chemický rovnic.ppt (921 kB). 3) Procvičování rovnic rovnice- pracovní list.doc (62976). 4) chemické výpočty k procvičování výpočty_příklady.doc (28672 Pracovní list na procvičování práce s periodickou soustavou prvků. Vyhledávání protonových čísel a elektronegativit, práce s údaji. 8. VY_32_INOVACE_3_23.pdf (217,4 kB) VY_32_INOVACE_3/24: Křížovka na procvičení a zopakování prvků PSP. Pomocí nápovědy žáci doplňují názvy prvků do křížovky: 8. VY_32_INOVACE_3_24. Téma: Rovnice a nerovnice Období zpracování: Říjen 2011 Metodické poznámky: Pracovní list slouží k úvodu do učiva o rovnicích a nerovnicích. Žáci postupně řeší úkoly a na konci první stránky vyvodí závěr. Žáci mohou pracovat pod vedením učitele společně, ale tak

Opakujeme chemické prvky. Pracovní list a AZ kvíz pro žáky. Pracovní list obsahuje pětici různorodých aktivit a je doplněn hrou AZ kvíz, která je interaktivně vytvořena v MS PowerPoint. Mgr. David Mánek, publikováno 8.4.2011 14:42, zhlédnuto 4267×, hodnocení Pracovní list k procvičení pojmů k tématu chemická reakce, vyčíslení chemických rovnic, procvičení značek a názvů chemických prvků. Očekávaný výstup: rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání CHEMICKÉ REAKCE.odt ŠÁFROVÁ, Alena.

Pracovní list: Chemické reakce 1 . Zapiš pomocí chemických vzorců a značek. Rovnice uprav. Pojmenuj typ reakce. sodík + síra → sulfid sodn Otázky - pracovní list pro PAj. Otázky - pracovní list pro PAj celý text. ostatn Chemické rovnice Procvičování - chemie celý text LINEÁRNÍ ROVNICE pracovní list SOU 2 Řešte rovnice a proveďte zkoušku: Př. 1: 3 2 x 5 21 Zk.: L= P= Př. 2: 2 x 1 12 3x Zk.: L= P= Př. 3: 3 5 2 x 3 x 4 Zk.: L= P= Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Konvičková Pracovní list Rychlost chemické reakce 1. Při práci s některými t ěkavými rozpoušt ědly (nap ř. s benzínem, s acetonem) vzniká výbušná sm ěs par t ěchto látek a vzduchu. Jak byste zabránili možnosti výbuchu této sm ěsi v místnosti, kde se pracuje s rozpoušt ědly? 2. Vysv ětlete, pro č

Autor: UHERČÍKOVÁ Gabriela, ŠULCOVÁ Renata: Školitel: Rok vzniku: 2017: Popis: Příspěvek se zabývá zpracováním návrhu projektu pro žáky středních škol na téma Staň se detektivem CHEMICKÉ REAKCE A ROVNICE PRACOVNÍ LIST 1 Jméno: Ke každé rovnici napiš, zda jde o chemické slučování nebo chemický rozklad. Do rámečků pod značky nebo vzorce urči, jestli jde o reaktanty - R nebo produkty - P

Pracovní list č. 2: Příprava ušlechtilého kovu 1. V následující tabulce najdete různé používané způsoby přípravy či výroby kovů. Přiřaďte k nim správnou chemickou rovnici z druhé tabulky: Způsoby výroby/přípravy kovu: Chemická rovnice: 1. Z oxidů kovů redukcí uhlíkem a. 9 1 7 E u * 6 \ 9 E u * 6 1 2 Chemické reakce, úprava rovnic Vlastnosti nejd ůležit ějších anorganických látek [kyslík, vodík, NaCl, CO 2, H 2SO 4, Ca(OH) 2] 4 opakování spojené s ukázkami látek frontální pokusy samostatná práce pracovní listy: chemické rovnice - úpravy chemické d ěje vlastnosti a použití láte Chemické rovnice; Redoxní děje . Oxidace a redukce - základní pojmy a vztahy; Zápisy rovnic redoxních reakcí . Úplný zápis rovnic redoxních reakcí Pracovní list. alkoholy, fenoly, ethery (1). Chemická rovnice popisuje, co se děje v chemické reakci. Rovnice určuje reakční složky (výchozích materiálů) a produkty (výsledné látky), vzorce účastníků, fáze účastníků (pevná látka, kapalina, plyn), směr chemické reakce, a množství každé látky. Chemické rovnice jsou dáno k hmotnosti a náboje, což znamená, že počet a typ atomů na levé straně šipky.

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

Vlastnosti; Výskyt v přírodě; Praktické využití; Chemické vlastnosti a reakce. Chemický prvek uhlík se vyskytuje ve třech základních formách. Krystalický uhlík je znám jako diamant, amorfní uhlík se nazývá grafit, fulleren je modifikací uhlíku s molekulovou krystalickou stavbou, charakterizují ho kulovité útvary se 60 atomy uhlíku. . Uhlík má nejvyšší teplotu. PRACOVNÍ LIST Body celkem Úloha 1 Síla kyselin a bází 8 bodů Kyseliny můžeme rozdělit na silné a slabé. Dalším hlediskem rozdělení kyselin může být jejich sytnost. Důležitou charakteristikou kyselin je jejich disociační konstanta pK a, příklady disociačních konstant vybraných kyselin jsou uvedeny v Tabulce 1 Chemické rovnice - procvičení úprava.pptx Prvky - kovy, polokovy, nekovy.pptx Chemické reakce - PPT - Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D..pd Metodický list Materiál slouží jako písemná práce pro žáky 9. ro čníku. Slovní úlohy mohou řešit libovolným zp ůsobem - pomocí jedné rovnice o jedné neznámé nebo pomocí dvou rovnic a dvou neznámých

Výukový portál [CH] 2

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

 1. Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 10 - Stechiomerické výpočty - reálný průběh reakce Př. 10.1 (N): Jodičnan draselný se v laboratoři připravuje oxidací jodidu draselného manganistanem draselným ve vodě. Vypočítejte, jaké množství jodičnanu draselného vznikne, smísíme-li 15,5
 2. Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 9 - Stechiometrické výpočty - úvod Úlohy řešené na cvičení Př. 9.1 (N): V laboratoři potřebujeme připravit 25,0 g thiosíranu sodného. Kolik gramů pevného hydroxidu draselného a kolik gramů síry musíme navážit k jeho přípravě
 3. Chemické výpočty II (koncentrace a složení roztoků změny ve složení roztoků) Iracionální rovnice Kvadratická funkce Kvadratické rovnice a nerovnice Kvadratické rovnice s parametrem pracovní list.docx Internetové bankovnictví - testová úloha.doc

Pracovní list - Chemické prvky a sloučenin

Chemická rovnice, zákon zachování hmotnosti. Druh učebního materiálu. Pracovní list. Druh interaktivity Aktivita. Cílová skupina. Žák. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň. Celková velikost 196 kB. Chemické rovnice. Vápník + kyslík → oxid vápenatý. Železo + chlor → chlorid železit Sbírka úloh je určena pro všechny, kteří si chtějí procvičit příklady s chemie i bez toho, aby museli být připojeni k Internetu. Sbírka obsahuje přes 150 řešených i neřešených příkladů rozdělených do sedmi kategorií (výpočty pH se teprve připravují).. Můžete si zopakovat teorii, prohlédnout řešené příklady, a potom zkusit vypočítat několik příkladů. U této rovnice upozorňuji na to, že na levé straně rovnice jsou dva Cr VI+ změna oxid. st. bude vypadat takto : 2Cr VI+ → 2Cr III+ + 6e - !!! Ostatní je pak podobné jako v první rovnici H 2 O 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O + O 2 . Pro kontrolu ( 2 O-I → 2 O 0 -2e-) Další rovnice k procvičen Laboratorní cviení z anorganické chemie - pracovní listy Závrem každého laboratorního cviení je protokol, obsahující informace o cíli práce, potebných pomckách, postupu práce, pozorováních, namených veliinách a jejich Dje probíhající na anod a katod zapsat pomocí chemické rovnice. Úkol 3: Formulovat Avogadrv zákon

3. lekce - Chemické výpočty c = n/V Chemické výpočty Výpočty podle rovnic nezbytnou podmínkou je sestavení a vyčíslení chemické rovnice poměry látek, která spolu reagují i množství látek, které vznikají jsou konstantní je-li zadáno více reaktantů je třeba počítat podle toho, který není v přebytku Chemické. Tematický okruh: Chemické reakce Téma: Chemická reakce octa s jedlou sodou Metodický list: Žáci si zopakují techniku jímání plyn ů nad vodou na základ ě pokusu s běžn ě dostupnými látkami a seznámí se s laboratorním d ůkazem oxidu uhli čitého. Laboratorní práce odpovídá jedné vyu čovací hodin ě Pracovní list k učivu Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic Úkol 1: Zopakuj si chemické rovnice: Reakcí vodíku s dusíkem vzniká amoniak. Napiš rovnici a vyčísli. Hořčík hoří za vzniku oxidu hořečnatého. Napiš a vyčísli rovnici

Pracovní list č.: 12 Po těchto prvních reakcích na elektrodách mohou následovat další chemické reakce s látkami v roztoku. Produkty elektrolýzy mohou být velmi pestré. Chemické rovnice: Anoda: 2 I-- 2 e- I 2 Katoda: 2 K+ + 2 e- 2 K 2 K + 2. pracovní list - Látky, směsi, roztoky.doc + ve verzi ActivInspire Destilace roztoku modré skalice s vyuţitím ţákovské Chemické reakce a chemické rovnice, typy chemických reakcí (2 VH) definuje pojem chemická reakce, reaktanty, produkty uvede moţnosti zápis

Chemické rovnice

Chemické vlastnosti alkanů. Dochází u nich k několika zásadním reakcím. První z nich je hoření, ke kterému napomáhá hořením vzniklý biradikál kyslíku, je to tedy S R (radikálová substituce). Běží podle této rovnice: CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O Proti oxidacím jsou vazby alkanů docela odolné. Neoxidují se ani. Chemické výpočty - online procvičování a test . Dnes vás učíme výpočty z chemických rovnic ; chemický děj, rovnice. Zde máte všechny prezentace z výuky, včetně testu, který jste psali. 3) Procvičování rovnic rovnice- pracovní list.doc (62976). 4) chemické výpočty k procvičování výpočty_příklady.doc (28672 Pracovní list č.: 19 Klíčová aktivita: 02 Moderní výuka laboratorních cvičení odměrným činidlem podle chemické rovnice prováděné chemické reakce. K určení bodu ekvivalence používáme acidobazické indikátory (fenolftalein, methyloranž). Při neutralizační iontová rovnice: 2 Na+ + 2 OH-+ 2 H+ + SO Pracovní list-Chemické rovnice Stáhnout. Anglický jazyk-16.11.-22.11.-2020 Stáhnout. Zavedení školního systemu Classroom Stáhnout. Fyzika a Matematika rozbor testu Stáhnout. Matematika-Odmocniny a zaokrouhlovan. Pracovní list 1/4 Kvinta Gymnázium Polička Kvinta - Laboratorní práce č. Výpočet látkového množství zreagovaného a nezreagovaného Zn (určete z chemické rovnice). 4. Výpočet hodnotu reakčního tepla. Co z této hodnoty vyplývá

PRACOVNÍ LIST - RYCHLOST CHEMICKÝCH REAKCÍ chemické rovnice. a) 2 SO 2 + O 2 2 SO 3 Reakce je katalyzována slouþeninou V 2 O 5. b) 4 NH 3 + 5 O 2 4 NO + 6 H 2O Reakce je katalyzována platinou Pt. 3. Doplňte slova do textu Objem plynu závisí na teplotě a tlaku, a lze jej vypočítat pomocí stavové rovnice. Molární hmotnost (M) je hmotnost 1 molu látky, např. M(NaOH) = 40 g/mol, M(H 2) = 2 g/mol. Molekulová relativní hmotnost má stejnou hodnotu, ale je bez jednotky. Např. M r (NaOH) = 40, M r (H 2) = 2 Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

Ionty - názvosloví iontů, chemické rovnice 1. Přečíst v učebnici str. 53 2. Zápis do sešitu - přepsat, červené a podtržené vlnovkou - nepsat, slouží k vysvětlení. Nelepit! Přepisováním se učíte a přemýšlíte o látce. Vlepením si nic nezapamatujete 3. Vypracovat pracovní list a odevzdat ke kontrole 4 chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti Látkové množství a molární hmotnost Znečištění ovzduší - prezentace, pracovní list: Titulní stránka Kalendář Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. (Přihlásit se) Titulní stránka. Čeština ‎(cs)‎. Pracovní list - řešeni 1 1. Zapište rovnicí reakce, které jste prováděli v tomto laboratorním cvičení. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O HCl + NaOH → NaCl + H 2 O 2. Napište chemické rovnice k přípravám látek uvedeným ve schématu: Ca CaCO 3 CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 CaCl 2 CaSO 4 a) CaCO 3 → CaO + CO 2 b) 2Ca + O 2 → 2Ca Příloha 1 metodického listu Fotosyntéza stromů: pracovní list, výchozí text Fotosyntéza stromů Všechny zelené rostliny jsou neuvěřitelně produktivními chemickými továrnami. Jejich Tyto dvě chemické rovnice vyjadřují dva základní procesy, které probíhají v zelených.

DUMY.CZ Materiál Výpočty z chemických rovnic - pracovní list

Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 8 - Ideální plyny Úlohy řešené na cvičení Př. 8.1 (N): Vypočtěte, jaký tlak bude v nádobě o objemu 250 litrů, která obsahuje 11,0 mol vzduchu při teplotě 20 °C. Dále vypočtěte, o kolik procent se tlak změní, zahřejeme-li obsah nádoby na 50 °C pracovní list studenta Ch 131 úloha 16 Stanovení koncentrace železnaté soli Stanovení koncentrace neznámých vzorků 6. Jakmile přístroj změří absorbanci v první kyvetě, stiskněte tlačítko Zachovat a do okna, které se objeví, zapište hodnotu koncentrace měřeného roztoku CChheemmiiee PPrraaccoovvnníí lliisstt pprroo žžáákkyy TTémmaa:: Soli Tento materiál vznikl v rámci projektu Zavedení ŠVP za podpory informačních technologií na SŠSI Tábo Obrázky, chemické vzorce a schémata nesmí být součástí textu, ale musí být dodány separátně, jako zvláštní soubory. 7.1 Matematické rovnice. Jednoduché výrazy je vhodné psát v řádku za použití šikmých zlomkových čar

Chemická reakce a chemická rovnice - Výukové materiály

Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní V hodnocení se zaměříme na schopnost provedení experimentu dle napsaného návodu a správného vyplnění pracovního listu. Všímáme si i úpravy, kvality nákresu a schopnosti formulovat odpovědi do vět. Laboratorní práci hodnotíme známkou. Upozorníme žáky, že hodnocen je i průběh práce, nejen pracovní list E 2018/2019: PRACOVNÍ LIST 6 Úloha 3 Stanovení Cu 2+ chelatometricky a konduktometricky 30 bodů 1) Zapište chemické rovnice reakcí probíhajících při stanovení Cu2+ a to včetně rovnic reakcí s indikátorem (uvažujte formu Ind−). Rovnice: body Pracovní list k učivu Výpočet z chemických rovnic. Úkol 1: zopakuj si chemické rovnice: Reakcí vodíku s dusíkem vzniká amoniak. Napiš rovnici a vyčísli. Hořčík hoří za vzniku oxidu hořečnatého. Napiš a vyčísli rovnici

Pracovní list (výpočty molárních hmotností + látkové množství) Jméno + třída: 1) Vypočítej molární hmotnost těchto sloučenin: M NaOH = M ZnSO 4 .7H 2 O = M FeS 2 = M CO = 2) Doplňte a upravte chemické rovnice: N 2 + NH 3 H 2 O el. proud + HCl + Ca CaCl 2 + Na + Pracovní list Periodická tabulka prvků Řídí diskuzi o kovech, které byly známy již ve starověku, a o alchymistech a jejich cílech. Aktivně se účastní diskuze, vybavují si, co již o alchymii Půjde o výpočet chemické rovnice, budeme z ní tedy vycházet Pracovní list - Chemické rovnice a reakce: Word: Test - Chemické rovnice a reakce: Word: Test - Periodická soustava prvků: Word: Pracovní list - Periodická soustava prvků: Word: Pracovní list - Nekovy : Word: Pracovní list - Kovy: Word: Test - Kovy a nekovy: Word: Test - Ionty, chemické rovnice, chemická vazba: Word: Pracovní list.

Chemické rovnice-pracovní list - Chemie - Střední škola

Pracovní list: pokuste se napsat a upravit prvních 7 chemických rovnic - ZDE. Dnes začínáme další část učiva chemie Chemické rovnice. V nich postupně uplatníme vaše vědomosti ze značek a vzorců. V škole by jsme jsme využili chemikálie a pokusy. Proto budeme hledat opět pokusy v kuchyni : Dobrý den, prosím Vás vyplňte pracovní list (Chemické rovnice) a vložte jej do sešitu.Pro kontrolu ZDE přikládám i řešení. Děkuji. Anna Čermákov pythagorova vĚta - pracovnÍ list - 2 dc: vektory - pracovnÍ list : parabola - prac. list, 1 na : parametrickÁ rovnice pŘÍmky - 3 dc : vietovy vzorce - 1 dc : vietovy vzorce - pracovnÍ list - 1 dc : kvadratickÁ nerovnice - 1 dc : lineÁrnĚ lomenÁ funkce - 1 n

Deriváty uhlovodík

chemické pomůcky nebezpečné vlastnosti látek oxidy chemický děj, rovnice chemické výpočty8roč_příklady k procvičení zábava chemie pro 9. ročník Informatika Občanská výchova Anglický jazyk pracovní list k prezentaci - jako zápis do sešitu: 8_hoření, hasicí přístroje_na web.doc. Transcript Chemická reakce. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20 VY_52_INOVACE_50_Ch8 Základní škola Loket, okres Sokolov Chemické reakce Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení

chemický děj, rovnice :: Chemi

VY_32_INOVACE_3_2 Chemie, prezentace, pracovní listy

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku O s jiným prvkem. Oxidační číslo kyslíku je vždy -II.. Postup při psaní vzorců: 1. Pořadí prvků je v názvu a ve vzorci OPAČNÉ Příloha č. 5 - Pracovní list - MVH č. 1 Příloha č. 6 - Vyplněný pracovní list žákem - MVH č. 1 CH-9-4-02 přete chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypoítá hmotnost výchozí látky nebo produkt Pracovní list č. 2 Zákon o zachování hmotnosti Lomonosov, Lavoisier: Zákon o zachování hmotnosti Podle zákona o zachování hmotnosti vyčísli následující rovnice: N 2 + H 2 NH 3 Cu + S Cu 2 S H 2 + Cl 2 HCl Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 V uzavřené soustavě se při chemické reakci hmotnost výchozích láte Doplň do kroužků reagující látky a pod obrázek napiš chemické rovnice 2 reakcí, které v baňce probíhají: reakci spalování síry a reakci oxidu siřičitého s vodou: 4. Porovnej schéma s následujícím a zkus doplnit do kroužků reagující látky Chemické laboratorní experimenty na základní škole . Autorský kolektiv: • Každá úloha obsahuje přehledně zpracovaný pracovní list, ale i další doplňující informace pro žáky/žákyně a učitele/ky (včetně odkazů na videa, odkazy na výstupy dle RVP ZŠ a metodické následující chemická rovnice: 2 NaHCO 3.

 • Umami menu.
 • Kostřava nepravá.
 • Strihani fousku u psa.
 • Inseminační pipeta pro ženy.
 • Hurricane maria puerto rico.
 • Maliník autumn bliss.
 • Tis zakrslý.
 • Kančí ragů s houbami.
 • Vojtěška tablety.
 • Valar morghulis coin.
 • Jak rozumně investovat.
 • Malířské plátno jysk.
 • Jorkšírský teriér.
 • Srdicka pro psa.
 • Pearl wax depilace.
 • Fujifilm prodej.
 • Rýžové vločky zdraví.
 • Sada na otisky nožiček či ručiček albi.
 • Regionální fotbalová akademie brno.
 • Brusinky tablety recenze.
 • Top gun film.
 • Slavnostní tabule narozeniny.
 • Vtipné citáty o víně.
 • Šátkování novorozenec.
 • Spojka na zahradní traktor.
 • Isumsoft product key finder.
 • Vtipna prani k narozeninam.
 • Barnum circus.
 • Složené oči včely.
 • Ohana horor cirkus vstupenky.
 • Leonberger štěně s pp.
 • Sprava facebooku cena.
 • 365 moudrostí o kočkách.
 • Snezny krab cena.
 • Scia engineer download.
 • Přechod pro chodce rozměry.
 • Flash disk 1gb.
 • Rozšíření pro obrázky heif.
 • Bentley extáze.
 • Wiki archlinux.
 • Pizza origin.