Home

Krevní destičky latinsky

haematoma - krevní výron haemarthron - krevní výron do kloubu haemarthros - krevní výron do kloubu schisostoma haematobium - krevnička močov Důležité odkazy Latinsky. Latinská úsloví. Krevní destičky (trombocyty) jsou útržky buněk - megakaryocytů. Mají na starosti srážení krve a udržení cév bez trhlin. Mají na starosti srážení krve a udržení cév bez trhlin. Jejich normální koncentrace se pohybuje kolem 200 až 400 miliard v litru krve Doplňte: 7. Pojmenujte krvinku česky a latinsky: Červená krvinka ERYTROCYT 8. Pokuste se určit, které krevní elementy jsou na obrázku (česky a latinsky): Krevní destičky TROMBOCYTY 9. Pokuste se určit který z krevních elementů je na obrázku (česky a latinsky): Bílá krvinka LEUKOCYT 10 Krevní destičky - trombocyty. Obrázek č. 64. Jsou oválného tvaru, bezjaderné útvary, velikosti 2-4 μm. Jsou to nejmenší buňky v krvi. Jejich počet je 300-350 tisíc v 1 mm 3. Vznikají v červené kostní dřeni a jejich tvorba je řízena trombopoetinem. Asi 2/3 jich cirkuluje v krvi, 1/3 je v cévách sleziny

haema - překlad na Latinsky

Slovníček » Linkos

 1. Jak se latinsky nazývají červené krvinky? Erotrocity; Eritrocity; Erytrocyty; Monocyty; 4/10 Co je to leukocytóza? Chybějí bílé krvinky; Zmnožení bílých krvinek; Málo erytrocytů; Schopnost pohybu; 5/10 Kde vznikají trombocyty ( krevní destičky ) ? V játrech; V kostní dřeni; V ledvinách; Ve slezině; 6/1
 2. krevní výron pod okostnici. haematoma subunguale. podnehtový hematom. hallux, hallucis. palec u nohy. hemartros. přítomnost krve v kloubu po úrazu nebo při krvácivé poruše. Kloub je bolestivý, nateklý. hematurie. přítomnost krve v moči. hemi. polovina. hemoperitoneum. přítomnost krve v peritoneální dutině
 3. Latinsky .cz. Latinský jazyk, lingua latina není rozhodně mrtvá Vítejte na webu o Latinském jazyce. Latina (lingua latina) je mrtvý, nicméně stále užívaný indoevroý jazyk. Vznik latiny je možné lokalizovat do okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. Později se užívání latiny rozšířilo do.
 4. is, n. břicho abdō
 5. U zdravého člověka odstraňuje z oběhu poškozené červené krvinky a krevní destičky. A právě od této funkce je odvozeno označení ‚hřbitov červených krvinek'. U lidí s infekční nemocí odstraňuje původce těchto chorob, hlavně bakterie, kterým se podařilo proniknout až do krevního oběhu, říká primář.
 6. Krevní destičky lidské tělo potřebuje k opravě poškozených tkání. Proto některé studie naznačují, že plazmaterapie neboli injekční podání krevní plazmy bohaté na destičky (PRP) urychluje hojení poškozených svalů a šlach u některých pacientů s tenisovým loktem

Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka 4. Stavba a funkce kostí 4. 4. 4. Pánevní pletenec a kostra pánv latinsky verus pravý) tedy znamená zmnožení všech krevních elementů v krvi. Onemocnění vzniká v důsledku abnormální aktivity buňky kostní dřeně, tzv. kmenové buňky. Kostní dřeň je místem, kde za normální situace probíhá krvetvorba (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) z mateřské - kmenové buňky - latinsky cellula, řecky kytos - mimobuněčný (extracelulární) o tělesné rozměry, barva očí, typ krevní skupiny - každý vlastnost je určená dvěma geny: jeden od matky a jeden od otce - homozygot o nitrokloubní a meziobratlové destičky, meziobratlové ploténky (disci intervertebrales Krev je vazká červená tekutina složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) zastává v těle důležité funkce. Tou hlavní je dopravovat živiny (kyslík, glukózu) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou) Nadledviny (také nadledvinky, latinsky glandulae suprarenales) jsou párové endokrinní žlázy obratlovců, přiložené k ledvinám. Místo na ledvině, ke kterému je nadledvina přiložena, se mění v závislosti na evoluční vyspělosti organismu

 1. Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají takto: » odběr plné krve = 1 odběr » odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky = 1 odběr » odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky = 1 odběr za každou TU červených.
 2. Krevní destičky: Nejmenší, bezjaderné fragmenty krve s ozubeným okrajem, které vedou k vytváření krevních sraženin. Jejich velikost v průměru činí 2 - 4.0 μn. Vznikají v červené kostní dřeni jako odštěpky velkých buněk - megakaryocytů. Krevní destičky v podstatě nejsou buňky, ale pouze odštěpky buněk
 3. 3. Jak se nazývají krevní tělíska /česky i latinsky/? červené krvinky /erytrocyty/ bílé krvinky /leukocyty/ krevní destičky /trombocyty/ Obr. 2 - Krevní tělíska 4. Jak dělíme bílé krvinky na 2 skupiny? 1) Granulocyty 2) Agranulocyty 5
 4. Červené krvinky, krevní destičky a většina bílých krvinek vzniká právě v červené kostní dřeni. V okamžiku narození je veškerá kostní dřeň červená. Je složena ze sítě retikulárního vaziva, které je hustě prostoupeno krevními vlásečnicemi
 5. anulus fibrosus - vazivový prstenec obratlové destičky aponeurozitida - zánět šlachy aponeuroza - alachovitá blána, plochá šlacha atlas - nosič , první krční obratel articulatio - kloub hematom- krevní výron pod kůží hernie - kýl

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

 1. Krvetvorba představuje složitý proces proces, při kterém se v určitých orgánech lidského těla tvoří buněčné krevní elementy - krvinky a krevní destičky. Červené krvinky se během embryonálního vývoje (2. - 3. týden) tvoří na povrchu žloutkového vaku v tzv. krevních ostrůvcích
 2. Krevní destičky se tvoří v dřeni velkých plochých kostí, jako jsou lopatka i pánevní, hrudní nebo stehenní kost. Při některých onemocněních (například leukemii) vznikají v nedostatečném množství nebo jsou funkčně méněcenné, a tak nejsou schopné plnit své úkoly v procesu přirozené zástavy krvácení
 3. Svědění (latinsky puritus) jako nepříjemný pocit na kůži, který nutí člověka poškrábat se, je běžnou součástí života každého jedince. Tělo má důvod bít na poplach, jeho vlastní imunitní systém se k němu otočil zády a útočí na krevní destičky, jež svými štíty chrání a zacelují naše zranění.
 4. Separátor je přístroj, který odděluje jednotlivé složky krve. Pacientovi nebo dárci je odebrána krev do přístroje, v něm se (pomocí centrifugy) oddělí potřebná složka (např. plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, kmenové buňky) a ostatní části krve se vrátí dárci do žíly, takový postup se označuje jako hemafereza
 5. Česnek setý pochází ze střední Asie, odkud se brzy dostal i do Číny, Egypta a dalších starobylých civilizací. Pro své léčivé a posilující účinky byl ve starověku považován za posvátnou rostlinu. Jeho příděly dostávali už egyptští otroci stavějící pyramidy a stejně tak řečtí a římští vojáci na válečných výpravách

Trombocyty = krevní destičky Tvorba: v červené kostní dřeni, jde o úlomky zvláštních buněk (nejsou to tedy buňky v pravém slova smyslu) Životnost:přibližně 10 dní Velikost: cca 0,004 mm (tj. v porovnání s erytrocyty přibližně poloviční), oválné, často s výběžky Počet:přibližně 300 tisíc/mm3 Funkce trombocyt Tvorba krve - v kostní dřeni některých kostí se tvoří krevní elementy - červené a bílé krvinky a krevní destičky. Krvetvorba během života jedince postupně ustává v dlouhých kostech a přetrvává hlavně v kostech plochých - např. v kosti hrudní, nebo kyčelní

Bércové svaly jsou funkčně podobné svalům předloktí. Přední skupina napíná (extenduje) nohu a prsty nohy. Stejnou funkci mají i lýtkové svaly na malíkovém okraji bérce. Obě svalové skupiny svým napětím udržují především příčnou nožní klenbu.Nejmohutnější je zadní skupina lýtkových svalů Fibrin pak pospojuje krevní destičky a vytvoří krevní zátku, a tak zastaví krvácení. Když je krvácení zastaveno je nutné koagulační kaskádu deaktivovat, aby nepokračovala ve tvorbě dalších sraženin, které by mohly ucpat krevní cévy. Tuto deaktivaci provádí především protein C, který rozštípe srážecí. Krevní cévy dělíme na : Velký krevní oběh začíná : Součástí trávicí trubine nejsou : Dutina ústní se nazývá latinsky : Aminokyseliny jsou potřebné : Podíl sacharidů v potravě je přibližne kolik procent : Odbouráním 1g sacharidů se získá stejně KJ jako odbouráním 1g bílkovin. Je toto tvrzení pravda. Krevní oběh v lidské těle dělíme na malý a velký. Velký oběh začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla. Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci. Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do plic Rozlišujeme jednotlivé krevní skupiny na A, B, AB a 0. Krvetvorba (hematopoéza) je proces, při kterém se tvoří krevní buněčné komponenty (krvinky a krevní destičky). Krvetvorbu lze rozdělit na období.. hematopoéza — tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba. hematopoéza — haematopoiesi

Slovníček pojmů - Fakultní nemocnice Brn

3. krevní destičky (trombocyty) Červené krvinky obsahují látku zvanou hemoglobin a po těle roznášejí kyslík. Bílé krvinky mají zásadní význam pro obranyschopnost (imunitu). Některé z nich jsou schopny přímo pojídat mikroorganizmy a zabíjet je. Jiné přispívají k obraně organizmu tvorbou protilátek Buněčná složka krve - bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky. Buněčné jádro - centrum buňky, ve kterém je uložena genetická informace. C. Ca++ - vápenatý ion. Candesartan - sartan. Candida - kvasinka, která se běžně vyskytuje v trávicím ústrojí, za určitých okolností může vyvolat onemocnění 10. K čemu slouží krevní destičky? 11. Napište, co se účastní na zástavě krvácení? a) b) c) 12. Napište latinsky: a) červené krvinky b) bílé krvinky c) krevní destičky Vyhodnocení testu je možné si vyžádat na e-mailové adrese autora

Krev - Wikipedi

Krevní destičky neboli trombocyty (1 %) jsou odpovědny za srážení krve neboli koagulaci (sraženinu) Benítez zvolil k léčbě tohoto záběr pomocí značného mechanického trombektomii postup, ve kterém je zařízení sloužící k zachycení sraženinu a odstranit jej při Pokud je váš krevní tlak je pod vynikající kontrolu. Pokud krevní turbulence zdrsní povrch plátů, mohou se zde rozbíjet krevní destičky a krvinky se přeměňovat v krevní sraženiny. Tyto sraženiny pak mohou úplně uzavřít cévu. Místa, kde se krevní sraženiny vytvářejí nejčastěji, jsou pravá a levá koronární arterie a její větve, ale také aorta Krevní šíření Achillovy šlachy . Bolesti Achillovy šlachy. Achillova šlacha spojuje velké anatomické struktury (m. triceps surae), které vykonávají významnou biomechanickou úlohu v procesu stoje a chůze Pro postižení Achillovy šlachy se obecně používá výraz achillodynie, který zahrnuje obecně bolesti v této oblasti Krevní řečiště, rovnice kontinuity - WikiSkript . Popis portální hypertenze. Je to trvalý zvýšený krevní tlak v povodí vrátnicové žíly (latinsky vena Nejčastějším příznakem je vznik kolaterálního krevního řečiště (krev, která měla projít játry, je.. Závisí na velikosti obstrukce plicního řečiště

Krevní destičky jsou: specializované buňky s nefunkčním jádrem. erytrocyty bez hemoglobinu. části cytoplasmy velkých buněk kostní dřeně. V kostní dřeni se denně vytvoří přibližně následující počet červených krvinek: 10 na11tou. 10 na10tou. 10 na9tou. Trojcípá chlopeň je v lidském srdci: mezi pravou síní a. Domníváme se, že žaludeční vředy způsobuje především stres, jenže skutečnost je jiná. Za vznik žaludečních vředů totiž může i skladba jídla, stravovací návyky, konzumace alkoholu, kouření, chronické užívání některých léků a také jedna záludná bakterie. Přestož Krevní destičky mají nezbytnou úlohu ve srážení krve. Spalničky snižují počet krevních destiček a zvyšují tak riziko krvácení. Příprava na schůzku s lékařem. Pokud máte podezření, že jste se vy nebo vaše dítě nakazilo virem spalniček, pak navštivte lékaře. Jak se připravit na návštěvu u lékaře Onemocnění vzniká v důsledku abnormální aktivity buňky kostní dřeně, tzv. kmenové buňky. Kostní dřeň je místem, kde za normální situace probíhá krvetvorba (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) z mateřské - kmenové buňky. Odtud jsou pak všechny zralé krevní elementy vplavovány do krve

Krev - složení, funkce a krevní skupiny Zdravě

Buněčné jádro = dutinka v cytoplazmě vyplněná buněčnou šťávou = voda s rozpuštěnými organickými i anorganickými látkami buněčný endosperm - při každém dělení dochází také k vzniku buněčné stěny; u většiny rostlin. helobiální endosperm - přechodný typ mezi dvěma výše uvedenými typy přítomný u některých. Posmrtné skvrny (latinsky livor mortis, množné číslo livores mortis, kde līvor znamená modrá skvrna, modřina a mortis smrti) jsou jednou z fyzikálních posmrtných změn, které se manifestují na kůži v důsledku hypostázy, tj. klesání krve v cévách do nejníže položených tkání zesnulého (v závislosti na. Krevní destičky (trombocyty) jsou nejmenší krvinky, které cirkulují v naší krvi. Jsou důležité k ochraně organismu proti krvácení. Za normálních okolností ucpávají defekty ve stěnách cév a společně se zvláštními bílkovinami krevní plazmy se podílejí na správné funkci srážení krve Hematom, psáno někdy též haematom nebo haematoma (z řeckého αίμα, haima, krev a τωμα, toma, značícího abnormalitu) neboli modřina či krevní výron je označení pro nahromadění krve ve tkáni v prostoru mimo krevní cévy. 23 vztahy Myslím tím, jestli ledviny jsou výše než ploténky? A ploténky přímo navazují na páteř, jsou spíš uprostřed hned u páteře nebo dál po okrajích páteře směrem k bokům? Zkusme vzít jako jeden vodorovný poměr pas, tedy od pasu dolů a nahoru a jeden poměr svislý jako je páteř. Zkuste mi popsat místo uložení v těle.<br /><br />Neposílejte mě k doktorovi

Bílá krvinka - Wikipedi

3. Přiřaďte k uvedeným funkcím krevní tělíska uvedená pod písmenky a - e: 1. zástava krvácení a) B lymfocyty 1 2. imunita buněčná b) erytrocyty 2 3. přenos kyslíku c) granulocyty 3 4. imunita protilátkou d) krevní destičky 4 5. fagocytóza e) T lymfocyty 5 4 Jedním z nejúchvatnějších tvorů mikrosféry jsou obyčejní živočichové z kmene želvušek, latinsky Tardigrada neboli pomalý chodec. Přesto to není jejich pomalá rychlost, která přitahuje pozornost, ale spíše skutečnost, že když se tento miniaturní tvor šine kolem vás na svých osmi drobných nožkách, až. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies. Příčinou Evansova syndromu je porucha imunitního systému, jenž se zaměřuje na červené krvinky a krevní destičky, napadá je a ničí. Vlastní příčina tohoto onemocnění není zcela jasná, určitý podíl může mít jistý genetický předpoklad a chybné přenastavení imunitního systému může vyvolat virová infekce

Česko - latinský slovník online - Latinsky

Dávno před Napoleonovým Waterloo bylo jeho osobní teritorium napadeno a dobyto roztočem Sarcoptes scabei neboli zákožky svrabové, drobným osminohým bratrancem pavouka, který způsobuje infekci svrabu, latinsky Sarcoptic mange Informace a články o tématu Příprava na scintigrafie kostí. Praktické tipy o zdraví a Příprava na scintigrafie kostí. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit

Latinská úsloví po V >> Latinsky

Lidské tělo pro 8

A) jste prokazatelně bezpříspěvkově kdykoliv v minulosti alespoň 1x darovali krev a krevní složky (krevní plazmu, krevní destičky, červené krvinky) odměnit: 1x sadou 10ks kamufláží B) se chystáte jako pravidelný bezpříspěvkový dárce dále alespoň 1x darovat krev a krevní složky znovu do 31.12.2019 (krevní plazmu. Bolest ledviny (latinsky nefralgie) je charakterizována jako tupá trvalá bolest vycházející z pouzdra ledviny. Bývá nejčastěji přítomna u zánětlivých onemocnění ledvin. Bolest je lokalizována v oblasti bederní páteře, kde na postižené straně můžeme nahmatat stažené svaly v oblasti nad ledvinou Krev - je to nejdůležitější tělesná tekutina, která koluje krevním řečištěm a udržuje život. Skládá se z plazmy a krevních tělísek (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) a obsahuje obrovské množství Vytvořeno 14. září 2015 5 Karel Veliký zajistil stabilitu a vytvořil bohatství, které mu umožnilo vytvořit precizní vzdělávací systém. Nikoliv pro většinu lidí, ale pro kněze. Tito lidé museli umět číst bibli. Číst latinsky. Toto je obzvláště důležitý okamžik evroé historie. Latinsky mluvili Římané, ale to již před stovkami let

Lidské tělo - krev - Biologie, Test par

 • Pístové kompresory sps.
 • Co do truhlíku v srpnu.
 • Penstore.
 • Orlando zábavní parky.
 • Jednodenní výlety šumava.
 • Ibiza party guide.
 • Tetování královehradecký kraj.
 • Lilek plněný balkánským sýrem.
 • Novaskin.
 • Prenatalsafe praha.
 • Kočičí útulek bohnice.
 • Trosky akce.
 • Kosodélník.
 • Tondach steinbruck.
 • Interhome italie.
 • Špatný synonymum.
 • Vídeňský salát se salámem.
 • Zelvy ninja kresleny.
 • Jak nosit kameny.
 • Pozadí 1920x1080.
 • Gaza dr max.
 • K othrine bezpečnostní list.
 • Youtube supported format.
 • External gpu for laptop.
 • Ozonová vrstva 2018.
 • Hnisavá rána u psa.
 • Prodej titanu.
 • Zaprednice doma.
 • Správné porce jídla.
 • Padawane.
 • Kde koupit jointa.
 • Zivot v americe zkusenosti.
 • Seniorum cvičení.
 • Malena film.
 • Menorca meduzy.
 • Dendrologická zahrada průhonice praha západ.
 • Penicilín.
 • Detska brankarska vystroj.
 • Cushingův syndrom u psa operace.
 • Pampers premium care tesco.
 • Stírací losy online.