Home

Pády podstatných jmen pomůcky

Určování pádu podstatných jmen vyžaduje po žácích hned několik znalostí a dovedností dohromady, proto bývá především zpočátku vnímáno jako problematické. Děti se musí naučit správné pořadí pádových otázek a poté i získat dovednost správně se zeptat na konkrétní podstatné jméno Určování pádu u podstatných jmen je v češtině věc, kterou je potřeba hodně cvičit, aby ji člověk ovládal. Nejdůležitější je naučit se správně ptát na podstatné jméno, u kterého chceme zjistit jeho pád. Samozřejmě také nesmíme zapomenout na správné zapamatování si jednotlivých pádů. Přehled pád Kartičky s pády si vytvořte, nebo je máte ke stažení ZDE. Někde se děti učí pády s předložkami, někde bez. Ovšem pozor: Předložky před pádem pouze napomáhají k zapamatování tvaru pádu. Jakmile dítě perfektně řadu ovládá, můžeme přejít na poznávání pádu podstatných jmen ve větách. Postupujeme následovně Dodaný soubor 376 karet je tvo řen 166 kartami s tvary podstatných jmen rodu mužského, 106 kartami s tvary podstatných jmen rodu ženského a 104 kartami s tvary podstatných jmen rodu st ředního. Na procvi čení každého z pád ů je k dis-pozici přes 50 příkladů, k řazení k jednotlivým vzorům průměrně 18 příkladů Didaktické pomůcky. Didaktické pomůcky. Existuje 11 produktů. Seřadit podle: Důležitost Filtrovat Zobrazení 1-11 z 11 položek Aktivní filtry. Rychlý náhled Vzory podstatných jmen. Cena 400 Kč Pády podst. jmen - podložka

DRUHY ZÁJMEN | Teaching posts, Teaching, Education

Podstatná jména: pády - Podstatná jména: pády - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů U podstatných jmen se také určuje číslo. Podstatné jméno může být čísla jednotného (singulár), nebo množného (plurál). Pády u podstatných jmen jsou vypsány výše. Pro určení vzorů podstatných jmen je důležité si nejprve určit rod podstatného jména. Vzory se určují podle zakončení podstatného jména v prvním. Gramatika patří k nepříliš oblíbeným kapitolám českého jazyka. Pojďme si dnes procvičit pády podstatných jmen, což je látka, která se k jazykovému rozboru velice hodí Pády podstatných jmen; Pády podstatných jmen. Podstatná jména. U podstatných jmen určujeme 7 druhů pádů - pomáhají nám při správném skloňování. Pády. pád: latinský název: pádová otázka : příklad. 1. nominativ: Kdo? Co? Jan: kočka: 2. geniti Přístroje a pomůcky; Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vidíte na ní vzory podstatných jmen všech rodů, všechny pády, protože někdy se dětem (a nejen dětem) koncovky v některých pádech.

ČJ - vzory podstatných jmen: Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na kost. Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobyde žádnýstroj. Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení. Anglický jazy Vzory podstatných jmen jsou určité šablony, podle kterých se řídíme při skloňování. Díky nim si tak jsme jisti, zda napsat muži či mužovi nebo jaké y/i napsat např. ve spojení vidím psy. Znalost vzorů podstatných jmen je velice důležitá pro správný pravopis a tvorbu spisovných tvarů Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky 1. pád: kdo? co? ( naše ) kočka: 2. pád: koho? čeho? ( naší ) kočky: 3. pád: komu? čemu? ( naší ) kočce: 4. pád: koho? co? ( naší ) kočku: 5. pá

U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou Příklady podstatných jmen: osoby jsou: pán, Alena, princezna zvíře je: pes, ještěrka, vrabec věc je: stůl, tužka, snídaně vlastnosti jsou: píle.

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek - Moje čeština

 1. o k určování pádů.
 2. Urči pády podstatných jmen (5 cvičení po 12 slovech) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Zpě
 3. a) 1. cvičení - doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád b) 2. cvičení - doplníme podstatné jméno ve správném tvaru, určíme jeho pád c) 3. cvičení - doplníme chybějící písmena, určujeme pád podstatných jmen d) 4. cvičení - názvy zvířat píšeme v 1. pádě množného čísla e) 5. cvičení - podstatná jména píšeme v 1. pádě množného.
 4. erálů a hornin, názvy lihovi
 5. ativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra
 6. pády podstatných jmen (1) Pč (27) písemné sčítání (1) podstatná jména (4) pohádky (1) pohybovky (1) pomůcky (19) pracovní listy (14) prázdninové zážitky (2) prázdninový kufřík (1) projektové vyučování (9) Prvouka (10) Př (2) přípravy (3) skupinová práce (23) slovesa (1) soutěž (4) tip na knihu (6) tipy (51) top.

Pády a jejich předložky. Pracovní list má dvě verze - jednu můžeme použít pro seznámení s pádovými spojeními (žáci mají k dispozici návod k vyplnění), druhou k opakování pro pokročilejší. Žáci buď dostanou, nebo si vytvoří vlastní přehled některých pádových spojení. Lze použít jako samostatnou práci i. PÁDICÍ HADI. Pomůcka Pádicí hadi umožňuje sestavit 6 různých hadů, každý z nich obsahuje 9 slov na deseti kartičkách k určení pádů podstatných jmen. Děti pokládají na stůl jednotlivé kartičky tak, aby tvary slov odpovídaly označeným pádům Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz. Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení Pády podstatných jmen: Urči pád podstatného jména. 1-2-3-4-5 : 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme: 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o peru: tužku

Hurvínek skloňuje kočku (pády) | Padova, Učení, Pohádky

Kartičky se vzorem, pádovou otázkou. Plastové kartičky 5x12 cm s magnetem Určování pádů podstatných jmen. Oboustranné kartičky sloužící k určení pádu podstatného jména. Jedna strana kartičky obsahuje větu se zvýrazněným slovem k určení pádu, druhá pak odpověď včetně otázky, jak se na pád určovaného slova zeptat Procvičuj s Luckou podstatná jména V krabičce jsou umístěny 4 učební pomůcky určeny k procvičování podstatných jmen. U každé pomůcky je stručný návod + kartičky ke kontrole nebo zalaminovaný list ke kontrole. 1-Společenská hra - podstatná jména Žáci hrají společenskou hru. Na jednotlivých políčkách herního plánu jsou podstatná jména, u kterých musí.

Určování pádu podstatných jmen - Moje čeština - Čeština na

Jak na pády podstatných jmen - Škola Zvesel

Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky PROCVIČOVÁNÍ KONCOVEK PODSTATNÝCH JMEN - MUŽSKÝ ROD... Pročtěte si zdůvodnění po kontrole. Napiš do sešitu 2. pády podstatných jmen. (město, moře, kuře, stavení, žena, růže, píseň, kost, lavice, pánev, perla, pověst, těsto, štěně, zelí, pole) VE ČTVRTEK 19.12.2019 si už nebudeme do školy brát pomůcky. Procvičování vyjmenovaných slov, hledání podstatných jmen, rody a pády. Stupeň: Základní 1. stupeň Předmět: Český jazy 29.8.2020 - Explore Martina's board JAZYK ČESKÝ, followed by 206 people on Pinterest. See more ideas about Jazyk, Čtení, Učení

Odpovědi a pomůcky: 1. Platí, pokud se týká koncovek; ovšem např. ve spojení s drahokamy či ve větě Dívky přišly samy je koncovka -y (nikoliv -amy nebo -ami) Pomůcky pro trénink paměti, nad 65 let, až 500 Kč obaly Planeta Mars Planeta Jupiter Planeta Saturn Planeta Uran Planeta Neptun Trpasličí planeta Pluto ČESKÝ JAZYK Pády podstatných jmen Vzory podstatných jmen Vyjmenovaná slova Slovní druhy Pravidla psaní mě/mn. Vzory podstatných jmen přehled. Vzory podstatných jmen můžeme uvést diskuzí s dětmi o tom, kdo je jejich vzorem. přiřadit podstatné jméno ke vzoru tvořit správné tvary podstatných jmen Vzory skloňování podstatných jmen.Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu LAPBOOK- mluvnické kategorie podstatných jmen aneb tvoříme, stříháme, lepíme a přitom se učíme. Určeno pro děti školního věku. Set obsahuje základní předměty k vytvoření si vlastního lapbooku, který se týká určování mluvnických kategorií podstatných jmen

Mnemotechnická pomůcka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací. Často se užívá k zapamatování seznamů. Několik slov nebo věta, v níž počáteční písmena tvoří slovo, větu nebo seznam určený k zapamatování, se nazývá akrostic - pády podstatných jmen - opakování - číslo, rod a životnost podstatných jmen Děkujeme za různé pomůcky, které použijeme, až budeme ve středu a ve čtvrtek něco vyrábět. Ještě prosím, aby si ve středu a ve čtvrtek děti přinesly věci na převlečení, aby se neušpinily od hlíny

Zapomněl si doma školní pomůcky. Pády. Napsala: Konášová J. / komentářů: 2. Diktáty pro 7. třídu ZŠ Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen [online]. PravopisČeský.cz, 2016-01-26. Dostupné online. přidejte sem svůj koment. Výjimky ve skloňování podstatných jmen Skloňování podstatných jmen - Procvičování online - Umíme česk . Test z češtiny pro cizince, Czech Language Test, B2, CCE, CEFRL, Tschechisch Tests, tests de niveau de tchèque, тесты чешского онлайн, język czeski, чеська мова.. ativu

Tuto pomůcku jsem vyrobila proto, že si myslím, že učivo určování mluvnických kategorií u sloves a pády ve větě u podstatných jmen je pro děti složité a je potřeba tuto problematiku řádně procvičit. Ideálním procvičováním je pro děti procvičování zábavnou formou a na tomto principu má fungovat i pomocí této. Pády podstatných jmen jsou v angličtině vyjadřovány pozicí ve větě a spojením podstatného jména s předložkou. Jediným pádem tak zůstává pouze genitiv neboli přivlastňovací pád (possessive case). Jak se používá? - přidáním ´s za podstatné jméno v jedn. či mn. čísle: a man´s job, children´s game pracovní sešit str. 68 opsat pády a pádové otázky do sešitu, naučit se pády zpaměti a vypracovat celou stranu. Pravopisné pětiminutovky str. 16 celá; Čítanka str: 17-18 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 podstatných jmen a 5 sloves Matematika. Matematiky 7 (krtek)- str. 20/ cv. 4,5. Matematika 7 (krtek)- str. 21/cv. 1, 2, 3 STŘEDA: Napiš do sešitu 2. pády podstatných jmen: město, moře, kuře, stavení, těsto, pole, štěně, zelí ČTVRTEK: Napiš větu nebo souvětí. Použij co nejvíce slovních druhů. Nemusí být všechny :) PÁTEK: Napiš do sešitu větu, v níž použiješ všechny vzoru podstatných jmen rodu středního Přehledné a barevné vyznačení tvarů podstatných jmen dle pádových otázek. Produkt je dodáván po A4 kusech, které je potřeba k sobě slepit. Po slepení rozměr zhruba 1 m x 50 cm (záleží, jak daleko budou pásy od sebe

Didaktické pomůcky

Apr 3, 2015 - 3 domečky a 131 kartiček na třídění.Děti určují rod a vzor a podle toho přiřadí slovo do Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Podstatná jména: pády - Procvičování online - Umíme česk

2. Vyrobte si pomůcky na český jazyk: • přehled vzorů podstatných jmen v rodu středním, ženském i mužském • pády a pádové otázky Pomůcky vytvořte barevné, přehledné, budete je při hodinách dlouho používat. 3. Vyrobte si pomůcku na matematiku: • číselná osa 0 - 1 000 000 po 100 000 4. Pusťte si video II. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN A) Podstatná jména - jejich pád, rod a vzor U vyznačených podstatných jmen určete pád a napište ho nad označené slovo. Pro stromy někdo nevidí les. Stromy se prodíraly paprsky slunce. Některé stromy byly napadeny lýkožroutem. Stromy napadené lýkožroutem už vykáceli Rody podstatných jmen v němčině. Stejně jako čeština má i němčina klasické tři rody podstatných jmen a rod nulový. Německá slova však mají často jiný rod, než který jim přísluší v češtině. Pro správné skloňování podstatných jmen a dobré zvládnutí jazyka je nezbytné naučit se, které slovíčko je kterého.

Pády

3.2 Tvary vzorů podstatných jmen 3.3 Hra na detektivy - vzory, životnost 3.4 Zelená louka 4. Závěr 5. Zdroje Materiál Přílohy 1 - 4 1. Metodický přehled Anotace Žáci se seznamují s analogií přiřazování podstatných jmen ke vzorům, procvičí si přiřazování k rodům a znalosti používají ve hře. Ročník 4. - 5 ZÁJMENA neboli PRONOMINA jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně ukazují či odkazují. Zájmena představují plnovýznamový ohebný slovní druh, skloňují se a určujeme u nich: druh (viz níže), rod (mužský, ženský, střední = rodová, například: on, ona, ono; nebo bezrodá = jeden tvar stejný pro všechny rody, například: já, kdo.

TEST na určování pádů podstatných jmen (10 jevů

Mnemotechnická pomůcka pády..über einen Fluß zu ermöglichen, sondern verbindet in der Rhetorik zwei verschiedene Themen beziehungsweise dient als Merkspruch - mnemotechnická pomůcka Mnemotechnicka pomucka s nalevanim kavy je zavadejici a mate pri pokusu o porozumeni skutecnych vyznamu techto pojmu. rozhreseni. neregistrovaný . Pomůck k určení druhu věty vedlejší vyřazovací. (A to se hodí u písmenek, násobilky, podstatných jmen, slovesech, vyjmenovaných slovech, učivu o nadřazených a podřazených slovech a mnoho dalších toho učiva je za první tři roky ve škole opravdu hodně!) Členství není časově omezeno. Za tento jednorázový poplatek můžete online programem brouzdat i několik let

Pády podstatných jmen - Slovní druh(y

Pracovní sešity, běžné sešity, čtvrtky, barevné papíry a pomůcky na PČ -budou zakoupeny z třídního fondu - budeme vybírat 350,- Kč na dítě (tato položka nezahrnuje pracovní sešit na angličtinu). Pády podstatných jmen (učebnice strana 60 - 62) 2) Slovní druhy (učebnice strana 116 -126) 3) Slovesa (učebnice str. 88. pády podstatných jmen, vlastní jména, kalendář, pranostiky Časová dotace: 30 min. • pracovní list pro každého žáka • rozstříhané lístečky s větami pro každého žáka • 7 obálek, glutek nebo izolepa, tabule • každý žák dostane pracovní list • dle zadání (slova napíšeme na tabuli) pracují žáci samostatn 7.11.2020 - Explore evica's board škola - český jazyk, followed by 194 people on Pinterest. See more ideas about škola, jazyk, učení • přídavná jména = adjektiva - pojmenovávají vlastnosti podstatných jmen, upřesňují nebo (cizí, údolní) c) přivlastňovací - vzor matčin, otcův, vyjadřují přináležitost k určité konkrétní osobě (Janův.. Přídavná jména přivlastňovací. Čtení s porozuměním - věci | Didaktické pomůcky a hračky - Amosek.cz Pomůcky vyjmenovaná. slova > (*.pdf), připraveno pro tisk (2 stránky na list, Pády podstatných jmen cv 01 >, cv 02 >, rod podstatných jmen psaní dopisu leden. vyjmenovaná slova po l životnost pod. jmen rodu mužskéh

Podstatná jména - Jiří Kupka - Megaknihy

Jediné pomůcky, které potřebujete, jsou poíta, psací potřeby a papí r nebo sešit. Výuka 2020 Jazyková výchova - pády podstatných jmen, vzory podstatných jmen V minulé hodině jazykové výchovy jste si procvičovali pády podstatných jmen. Zkontrolujte, zda jste v minulé hodině pracovali správně. S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: S titulem Podstatná jména - vzory XL (nástěnná tabule 100x70 cm) souvisí:. Vyjmenovaná slova (nástěnná tabule 100x70 cm) -14 Téma práce:Pády podstatných jmen Určeno pro: 4. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičit pád podstatných jmen Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Mezipředmětové vztahy: vlastivěda - cestování angličtina Používané pomůcky: mazací tabulky. vytištěný text ze str. 9 Typ použitých cvičení: procvičování, hra Kompetence: k učení - správné osvojení učiva. Sešit žáky seznamuje s pády podstatných jmen. Je zde kladen důraz hlavně na procvičení sedmi pádových otázek. Následně jsou procvičovány pády u konkrétních podstatných jmen. Používané pomůcky: mazací tabulky. vytištěný text ze str. 4 a Zopakujeme si pády, číslo a rod. Poté se postupně zaměříme na vzory podstatných jmen a správný pravopis koncovek podstatných jmen. 1. Opakování pádů, čísla a rodu a) 1. cvičení - k podstatným jménům přidáme pádovou..

Přesto existují některé pomůcky pro určení rodu:[1] Už dávno neplatí, že se na Pravopisně.cz věnujeme pouza pravopisným cvičením, ale snažíme se vám pomoci i s češtinou obecně. V tomto příspěvku navazujeme na článek o podstatných jménech, ovšem zabýváme se pouze vzory rodu mužského u podstatných jmen Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím naučného textu o vesmíru. Pomůcky: encyklopedie o vesmíru. VY_12_INOVACE_Tvarosloví I. - podstatná a přídavná jména.024: 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o podstatných a přídavných jménech Tabulky k vytištění - Vítečkovy ministránky. vzory podstatných jmen. Legrační Děti Tips Jazyk Tips Jazy Skloňování podstatných jmen lze vyčíst ze slovníkového zápisu. Např.: das Kind, -es, er das Kind = 1.,3. a 4. pád jednotného čísla des Kindes = 2. pád jednotného čísla die Kinder = 1. až 4. pád množného čísla. Skloňování podstatných jmen v množném čísl 8.3.2018 - This Pin was discovered by Nina Kuchařová Fehérová. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

 • Hofmanky sjezdovka.
 • Windows 7 all drivers 64 bit.
 • Lexus is 200 recenze.
 • Nejde li o rozhodnutí ve věci samé rozhoduje ústavní soud.
 • Jurský park online bombuj.
 • Koss porta pro nausniky.
 • Dámská vesta tommy hilfiger.
 • Cibule s medem skladovani.
 • Moto obchod praha 6.
 • Obstrukce žlučových cest příznaky.
 • Schwarzwald cake recipe.
 • Samsung s5 mini alza.
 • Mam anti colic 260 ml.
 • Otehotneni pred ivf.
 • Aplikace na rozpoznani hmyzu.
 • Slaměný klobouk pánský.
 • Bakalari blek.
 • Mac ctrl del.
 • D aminokyseliny.
 • Mac os high sierra recenze.
 • Tower bridge scheduled lift times.
 • Troll druid forms.
 • Depistáž.
 • Walter sickert.
 • Podmínky patentovatelnosti.
 • Špenát s mozzarellou.
 • Klopovy mikrofon.
 • Člověk neandrtalský.
 • Bajka o lvu a myši.
 • Podrozvahové účty 2018.
 • Burácení online.
 • Jak si poradit s alkoholikem.
 • Hry na pc online.
 • Chr auto.
 • Tajuplný ostrov.
 • Elle cena.
 • Karta dne astrohled.
 • Philip zimbardo.
 • Lyžařské brýle bez obrouček.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 895.
 • Scott bakula televizní pořady.