Home

Bičíkovci zástupci

BIČÍKOVCI (Flagellata) přechod mezi rostlinami a živočichy; zástupci: KOKCIDIE (buňky střeva a žlučovodů zajícovců, kteří jsou cekotrofní > často propuká onemocnění kokcidióza) TOXOPLAZMA (patří mezi kokcidie, napadá různé části těla, má ji v sobě 40 % obyvatelstva Bičíkovci (Mastigophora = Flagellata) - 1 nebo více bičíků, někdy panožky (pak chybí pelikula) - nemají plastidy (x rostlinní - krásnoočko, váleč, zlativky, trojrožec) - jednotlivě i v koloniích, parazité, symbionti i komenzálové - zástupci: trypanozoma spavičná - => spavou nemoc,.

„Prvoci - Biomach, výpisky z biologi

PRVOCI - PROTOZOA - zástupci BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ původce africké spavé nemoci. Začátek se projevuje horečkou, která trvá jen tři dny a přichází po deseti dnech. Nemocný se nesmírně potí, má silné bolesti hlavy a přepadá ho ospalost. Za rok dosahuje nemoc vrcholu a pacient slábne a umírá Podkmen: Bičíkovci × nejstarší prvoci × bičík=organela pohybu × rozmnožují se dělením × žijí buď sami nebo v koloniích × potravu přijímají celým tělem . Zástupci: Trubénka- kolonie prvoků v rosolu - žijí ve stojatých vodách u dna - jejich potravou jsou organické zbytky. Prvoci - systém (zástupci a jejich charakteristika) Pozn. Systém prvoků doznává v posledních letech velkých změn.Celá řada z nich je dnes řazena do samostatné říše Protista. Zde uvedený systém vychází z publikace Papáček a kol.:Zoologie, Scientia Praha; kterou používáme jako doporučenou učebnici. kmen: Praprvoci podkmen: Bičíkovci třída: Živočišní. Podkmen: Bičíkovci è mají jeden nebo více bičíků, vřetenovitý tvar těla, světločivnou skvrnu stigmu. è Undulující membrána - tenká blanka mezi bičíkem a buňkou - k pohybu . Zástupci: Bičíkovci rostlinní - někdy se řadí k rostlinám, jejich buňky - chromatofory totiž obsahují chlorofyl. è Př převážně bičíkovci; někteří zástupci nemají chloroplasty - heterotrofov.

Prvoci - systém (zástupci a jejich charakteristika) Pozn. Systém prvoků doznává v posledních letech velkých změn. Celá řada z nich je dnes řazena do samostatné říše Protista. Zde uvedený systém vychází z publikace Papáček a kol.: Zoologie, Scientia Praha; kterou používáme jako doporučenou učebnici Prvoci (Protozoa) je souhrnné označení pro jednobuněčné eukaryotní heterotrofní (či mixotrofní) organismy, které byly dříve kvůli pohyblivosti a neschopnosti fotosyntézy řazeny do říše živočichové (Animalia). Tím se liší od ostatních protistů, jako jsou různé řasy (Algae) či houbám podobní protisté (hlenky, oomycety apod.). .). Tvoří ko Převážně bičíkovci.Velmi významní jsou mořští zástupci, sladkovodní druhy jsou typickou součástí planktonu drobnějších, čistších stojatých vod. Stavba buňky Chloroplasty obsahují chlorofyly a a c a fukoxanthin - ten dominuje a způsobuje zlatohnědou barvu chloroplastu a tím i celé buňky, proto české jméno zlativky Bičíkovci Bičíkovci čili flageláti (Mastigophara, Flagellata) je umělá skupina zcela vzájemně nepříbuzných eukaryotických jednobuněčných organismů. Rod Bodo (Bodo), jehož zástupci mají vždy 2 bičíky, které používají k pohybu (lokomoci). Dokážou žít v půdách s malým obsahem kyslíku. Nachází se také v.

Maturitni otázky - imaturita

PRVOCI - PROTOZOA - zástupci

bičíkovci : r. Dunaliela - zástupci tohoto rodu často žijí v extrémních biotopech (D. acidophila ve velmi kyselých vodách, D. salina ve slaných jezerech), kde je salinita až 8 krát vyšší, než v moři. Obsahují vysoké procento karotenoidů v buňce, což se průmyslově využívá Zástupci krásnooček - video . Jednobuněčné řasy 1. rostlinní bičíkovci: krásnoočko štíhlé: bičík, červená skvrna (dráždivost), chloroplasty (fotosyntéza), ohraničené jádro, vakuola, na povrchu buňky pelikula. Žije ve znečištěných vodách nepohlavní: podélné dělení, každá dceřinná buňka polovinu chloroplastů, pokud má jen jeden chloroplast a rozdělí se, přechází z autotrofní výživy na heterotrofní, proto jsou krásnoočka řazena i do zoologického systému mezi prvoky jako rostlinní bičíkovci. Zástupci: Krásnoočko zelené (Euglena viridis Zástupci:VOLVOX(váleč koulivý),TETRASPORA,PLÁŠTĚNKA, TŘÍDA KADEŘNATKY:vláknitá stélka,chybí bičíkovci Zástupci:KADEŘNATKA,CERLIUM,POROST 2vývojová linie streptophytae-oddělení parožnatky TŘÍDA SPÁJIVKY Rozmnožování spájením(výměna části gen. Materiálu=konjugace) Zástupci:KRÁSIVKY,SPIROGYREN TŘÍDA PAROŽNATK

Jednobuněční živočichové - prvoci Studijni-svet

FLAGELLATA=bičíkovci Mají bičík=flagellum, na povrchu těla mají pelikulu a rozmnožují se podélným dělením. FYTOFLAGELLATA Rostlinní bičíkovci, vyživují se autotrofně. Tvoří přechod mezi rostlinnou a živočišnou říší. Zástupci: krásnoočko, zlativky, svítilka-mořský zástupce, který způsobuje světélkování. SINICE a JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY Přírodopis 6. třída Sinice Patří k nejstarším organismům Buňka podobná bakteriální Obsahuje chlorofyl (zelené barvivo) Patří mezi PRODUCENTY Vyskytují se ve vodě, vlhké půdě, kůře stromů Jsou součástí PLANKTONU Uvolňují jedovaté látky způsobující alergie Někdy žijí v simbióze s houbami (lišejníky) Vodní květ. Kořenonožci (Rhizopoda) mají jako typický znak proměnlivý povrch těla - tzv. pseudopodie, panožky. Ty slouží k pohybu a fagocytóze.Tvoří zároveň potravní vakuoly, kde probíhá trávení.Některé druhy mohou mít na svém povrchu schránky. Obvykle mívají jedno jádro

 1. prvoci, kosmopolitní, kopulace, konjugace, schizogonie, bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci, obrněnky, krásnoočka Klíčová slova Materiál je vhodný pro výklad nového učiva v hodině, k opakování učiva i k samostudiu. Výklad lze vhodně doplnit vzdělávacím programem o prvocích a umožnit samostatnou práci.
 2. Kromě tohoto mechanického poškození jsou pijavky rybám nebezpečné i tím, že se v jejich trávicím ústrojí rozmnožují krevní bičíkovci (zástupci rodu Trypanosoma a Trypanoplasma, žijící v krevním oběhu, ze kterého se dostávají do různých tkání těla ryb, kde se živí látkami z krevní plazmy a z tkáňových.
 3. Zástupci: VLČÍ MLÉKO. SLIZOVKA TŘÍSLOVÁ. kmen: Nádorovky - prvoci houbového charakteru - silně specializovaná skupina . obligátních endoparazitů - příznakem napadení bývají . výrazné nádory. Zástupci: NÁDOROVKA KAPUSTOVÁ . PRAŠNÁ STRUPOVITOST BRAMBOR. kmen: Paprskovci (Actinopoda) - axopodie - Zástupci: SLUNIVKY.

Bičíkovci (Mastigophora) - organela pohybu je bičík (jeden či více) - příjem potravy osmoticky, pinocytózou (váčky s malými částečkami), fagocytóza (pohlcování větší kořisti) - ve sladké i slané vodě, vlhké půdě, mechu, někteří parazité. Zástupci: TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ (Trypanozoma gambiense)- kinetoplas Bičíkovci a Kořenonožci Bičíkovci -jednobuněční -eukaryotní -heterotrofní - přijímají organické látky z okolí -vznikli sekundární endosymbiózou -původně měli 2 bičíky - redukované nebo se ztratili --neexistuje u nich typické pohlavní rozmnožování, jen nepohlavní a náznak pohlavního - dochází k výměně jaderného materiálu -mají schopnost vytvářet. bičík - bičíkovci. trávicí organely -> trávicí vakuola Zástupci . slunivky -> obývají sladkovodní rašeliniště . mřížovci -> žijí v teplých moří v planktonu . Výtrusovci . endoparazité -> parazitují vevnitř hostitele. život -> velmi složitý vývo Zástupci: Vířenka- přisedlá, žije v koloniích Slávinka- brvy- pohyb po podkladu Mrskavka- světle modrá, při podráždění- prudké stáhnutí Keřenka- kolonie Bachořec- v bachoru přežvýkavců, napomáhá ke trávení celulózy Význam: indikátory organického znečištění, citlivé na jedovaté látky, součást plankton podkmen Bičíkovci. zástupci: trypanosoma spavičn zástupci: žížala, afroditka, nereidky, nitěnky, chobotnatka rybí ? parazit ryb, pijavky. kmen Členovci - nejpočetnější kmen v celé živočišné říši, 1,5 mil drih.

PPT - VY_32_INOVACE_14_11 Základní vzdělávání - Člověk a

Bičíkovci Kořenonožci Výtrusovci Paprskovci Nálevníci Hlenky Nádorovky Krásnoočka Obrněnky Bičíkovci Nejpůvodnější skupina Pohyblivou organelou- je 1 nebo více bičíků Živí se heterotrofně (cizoživně)- vstřebáváním nebo fagocytózou Žijí volně nebo paraziticky Jednotlivě nebo v koloniích Zástupci: TRYPANOSOMA. Zástupci: krásnoočko zelené krásnoočko štíhlé krásnoočko krvavé - barvivo astaxanthin (překrývá barvu chloroplastů) OBRNĚNKY - jednobuněční bičíkovci - mixotrofní výživa - druhy s chloroplasty (chlorofyl a + c, karoten, xantofyl) - chemoheterotrofní výživa - druhy bez chloroplast Volně žijící bičíkovci, zoospory a gamety jsou nahé. Buněčná stěna kokálních a vláknitých řas je pevná, polysacharidová, často vícevrstevná. Zástupci rodu se rozmnožují autospórami, které se vytvářejí uvnitř mateřské buňky obvykle po 4-8 a uvolňují se protržením blány mateřské buňky bičíkovci - pohybují se pomocí bičíku, trypanozóma spavičná - v Africe, žije v krvi hostitele, způsobuje spavou nemoc, nemoc přenáší moucha tse-tse kořenonožci - měňavka úplavičná - pohybuje se panožky, přenáší úplavic i, dírkonožci - vápenaté schránky s otvůrky, ve sladkých vodách slunivky, mřížovci.

Zástupci Trepka velká Název od toho, že svým tvarem připomíná podrážku od trepky, což je domácí pantofle. Velikost asi 0,2 mm, je ji tedy možné vidět jsko nepatrnou tečku pouhým okem. Žije ve sladkých vodách. V buňce jsou dvě pulsující vakuoly. Mají dvě funkce : čerpají vodu ven a vylučují kapalné odpadní látky Zástupci. Mezi nejdůležitější lidské leishmanie patří: Leishmania tropica (jižní Evropa, severní Afrika, Blízký východ, střední Asie, Indie) Leishmania major (Blízký a Střední východ), L. mexicana komplex (Střední Amerika) Leishmania braziliensis komplex (Jižní Amerika

BIČÍKOVCI (Flagellata) BODO (2 bičíky, stojaté vody, organické nečistoty) zástupci: RYBOMORKY (r. pstruží, r. parmová; napadají svaly, vytváří boule, parmový mor) NÁLEVNÍCI (Ciliophora) TREPKA (zdržují se u bakteriální blány na hladině, potrava Prvoci (pdf) - obecné vlastnosti prvoků, specifické vlastnosti a významní zástupci jednotlivých kmenů (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci) Ontogeneze mnohobuněčných živočichů (pdf) - rýhování a první stadia ontogeneze (morula, blastula, gastrula), vznik mezodermu a jeho dutiny (schizocoel, pseudocoel a coelom Bičíkovci. Bičíkovci čili flageláti (Mastigophara, Flagellata) je umělá skupina zcela vzájemně nepříbuzných eukaryotických jednobuněčných organismů. Heterotrofní jedinci nemají plastidy.Hlavní pohybová organela je jeden nebo více bičíků.Nalézáme je v nejrůznějších prostředích, žijí prakticky všude (včetně těl mnohobuněčných organismů) Mřížovci zástupci. Režim hibernace je stav mezi uspáním a vypnutím počítače.Zařízení ani není zcela vypnuto, a proto startuje rychleji než při plnohodnotném bootování, a navíc do stavu, ve kterém se nacházelo před.

Prvoci - bičíkovci. DUM číslo 77955. Nová Žáci se obeznámí se stavbou těla, jednotlivými organelami a s nejznámějšími zástupci a jejich škodlivostí pro člověka. Klíčová slova: prvoci, bičíkovec, organely, nemoci: Relevantní materiály: Další materiály autor o chlorofyl a a b, barviva: karoten, xantofyl, v důsledku ztráty chlorofylu se někteří zástupci vyživují heterotrofně (proto jsou i součástí zoologického systému-rostlinní bičíkovci) o jsou hlavně sladkovodní (ve znečištěných vodách) - samočištění vod o rozmnožují se podélným dělením buně

Prvoci, živočišné houby a žahavci Studijni-svet

Zástupci Trypanosoma spavičná; Bičenka poševní; Třída rostlinní bičíkovci (phytoflagellata) Svítilka třpytivá. Žije v Rudém moři, v noci způsobuje jako součást planktonu světélkování vody; Trojrožec. Součást sladkovodního planktonu, tělíčko má charakteristický krunýř; Krásnoočko zelen Někteří zástupci mají specializované organely: Opora a ochrana těla - pelikula (pevná a pružná blanka na povrchu bičíkovců, nálevníků a výtrusovců), schránky (chitinové nebo vápenaté, např. dírkonožci) Bičíkovci. Různorodá skupina prvoků s bičíkem

Živočišní bičíkovci nemají plastidy. Hlavní pohybovou organelou jejich aktivních stadií je jeden nebo více bičíků. Při nepohlavním rozmnožování se jejich buňky dělí podélně. Bičíkovce nalezneme v nejrůznějším prostředí včetně těl mnohobuněčných živočichů. Řád: Bodo (Bodo) Jejich zástupci mají dva. Bičíkovci - vývojově nejjednodušší ( a kořenonožci) - pohyb: bičíky, bičenka a trypanozóma - indulující/vlnivá membrána - pelikula (bílkovinný obal) pod cytoplazmatickou membránou - různé schránky: rosol, celulóza, chitin zástupci: volně žijící.

„Nižší rostliny - Biomach, výpisky z biologi

Zástupci bezbarvých bičíkovců, spadajících do skupiny Euglenophyta jsou dále rozlišeni do dvou řádů s několika čeleděmi. Jedná se o řád Euglenales s čeledí Astasiaceae (bez chloroplastů) a řád Peranematales s čeleděmi Peranematales , Petalomonadales , Anisonematales (všechny bez chloroplastů) Řasy a sinice - obecně Sinice a řasy jsou drobnohledné, rostlinné (fotoautotrofní, fotolitotrofní) organismy, jejichž tělo není rozlišeno na kořen, stonek a list, ale je tvořeno stélkou. Proto jim říkáme rostliny stélkaté a řadíme je do nižších rostlin. Sinice mají prokaryotickou stavbu buňky (neobsahují žádné buněčné organely opatřené membránami) Chromista -bezbarví bičíkovci, zoosporní houby, jednobuněčné a vláknité řasy (mimo zelených) Plantae -mnohobuněční s chloroplasty charakteristika a zástupci Amoebozoa Lobosea Testaceolobosia Testaceolobosia -krytenky sladkovodní, mořské a terestrické biotopy

Prvoci - Wikipedi

Bičíkovci Bičíkovci čili flageláti (Mastigophara, Flagellata) je umělá skupina zcela vzájemně nepříbuzných eukaryotických jednobuněčných organismů. Heterotrofní jedinci nemají plastidy. Hlavní pohybová organela je jeden nebo více bičíků zástupci Coleochaete; Chara; Chromophyta - hnědé řasy. barviva chlorofyl a + c; xantofyl; fukoxantin; chloroplast se 4 obalnými membránami; zásobní látka : chrysolaminarin + olej, volutin; systém Chrysophyceae - zlativky převážně bičíkovci; někteří zástupci nemají chloroplasty - heterotrofové; fagotrofn Rostlinní bičíkovci · autotrofní výživa · buněčná stěna z celulózy, stigma · zástupci: Váleč koulivý · kolonie - dutá koule. Krásnoočko zelené. Svítilka . Živočišní bičíkovci · heterotrofní výživa. o osmotrofie. o fagocytóza · žijí volně nebo paraziticky · zástupci

Bičíkovci

Kmen: BIČÍKOVCI. Nejpůvodnější skupina prvoků.Vyvinuly se z nich řasy a další zelené rostliny a, jednak ostatní druhy prvoků a mnohobuněční živočichové.. Charakteristika: pohybují se pomocí bičíku, umístěn v přední části těla, počet je různý. bičík = organela vláknitého tvaru, tvořená svazkem mikrotubulů, který je obalen membráno některé mají bičík = bičíkovci, jiné ne Zástupci: krásnoočko, pláštěnka, zelenivka - vodní, zrněnka - na kůře, kamenech váleč: přechod mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy, vodní bičíkove KMEN BIČÍKOVCI pohybují se pomocí bičíků parazité - způsobují závažná onemocnění Zástupci: Trypanozoma spavičná - přenáší moucha tse-tse - způsobuje spavou nemoc (silné bolesti hlavy, únava) Lamblie střevní - ve střevech (průjmy) 4 Obr. Zástupci jezerního zooplanktonu: 1 vířníci Asplanchna 2 Synchaeta 3 Polyarthra 4 Filinia, 5 buchanka Cyclops, vlevo samice, vpravo samec, 6 naupliové larvy buchanek, 7 perločka Moina, 7 Simocephalus, 9 Holopedium gibberum. Zdroj: Štěrba, 1986. Nekton je tvořen hlavně rybami, obojživelníky a zástupci vodního hmyzu • Téměřvšichni bičíkovci a zástupci řádu Tetrasporales produkují amorfní nebo vrstevnatý sliz. Pomocí slizu jsou spojeni bičíkovci v cenobiích, např. Pandorina, Volvox z řádu Volvocales. V životním cyklu téměřvšech bičíkovcůse vyskytují palmeloidní stadia. • Třídu Chlamydophyceae popsal český fykolog H.

Rostlinní bičíkovci : Chlorofyl, autotrofní výživa, součást planktonu, často řazeni k rostlinám Zástupci:Krásnoočko zelené obrněnky (mají schránku) váleč koulivý (kolonie) 2. Kořenonožc řád Ochromonadales - bičíkovci s vytvořeným periplastem (Chrysococcus, Uroglena - planktonní, Chromulina - cysty tvoří neustonickou blanku), i zástupci s lorikami (Ochromonas, Dinobryon - planktonní, Epipyxis - na vláknitých řasách) řád Chrysamoebales - rhizopodová stélka (Lagynion - rhizopodia vystupují otvory v lorice 23. 10. - Zástupci prvoků. Přečtěte si učebnici na str. 23. Do sešitu zapište podnadpis Zástupci prvoků a pokračujte následujícími body: Nálevníci - mají brvy. Trepka velká - stojaté sladké vody, indikátor čistoty vody. Bičíkovci - prvoci mající bičík, nemají brvy

Video: Oddělení Chromophyta - hnědé řasy www

Rozmnožují se spájením nebo příčným dělením. Pohybují se pomocí brv (nálevníci), bičíků (bičíkovci) nebo panožek (kořenonožci). Zástupci: nálevníci - trepka velká; bičíkovci - trypanozóma spavičná; kořenonožci - měňavka úplavičná; dírkonošci - slunivky a mřížovci 1. Kmen - Bičíkovci Pohybují se pomocí bičíků Živí se heterotrofně buď vstřebáváním nebo fagocytózou Zástupci o Trypanosoma spavičná Parazituje v krevní plazmě, lymfě, mozkomišním moku, vegetativním NS a způsobuje spavou nemoc, přenáší ji moucha tse ts - rozmn. - jednobič. zoospory, gamety (vývojové vztahy k Ž - améboidní bičíkovci) - výskyt - voda, vlhko - půda - zástupci: lahvičkovka - způsobuje padání klíčních rostlin u brukvovitých - napadá hypokotyl nebo kořen - černá, R vadne, ohne se, odumř DVD obsahuje čtyři videopořady: Přehled bezobratlých živočichů Komáři Prvoci - bičíkovci Pampeliška DVD titul umožňuje interaktivní výběr videopořadu i přímé vyvolání kapitoly nebo části pořadu. Přiloženy jsou též metodické materiály v elektronické podobě, které lze přečíst na počítači s DVD mechanikou. Přehled bezobratlých živočichů Scénář a.

PPT - ŘASY PowerPoint Presentation, free download - ID:4762469Print pagezápis 8 :: Gamer-addict

- systematika prvoků: bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci (charakteristika a zástupci) - hospodářský, zdravotní a ekologický význam - praktická část: poznávání prvoků. 5. Diblastica - živočišné houby, žahavc i - charakteristické znaky, rozmnožování, - hospodářský, zdravotní a ekologický význa Zooxantella 1 - více jader, axopodie Acanthometra Actinomma Lithocampe m m m m charakteristika a zástupci Excavata Euglenozoa Euglenoidea říše EXCAVATA Euglenozoa Euglenoidea - krásnoočka Kinetoplastidea - bičivky Bodonida Trypanosomatida Euglenoidea - krásnoočka: cca 1000 druhů, dva bičíky na přídi, z toho jeden většinou. obecná charakteristika, stavba těla, zástupci, fylogenetické vztahy Společné znaky: - jediný tlačný bičík, jež žene vodu do buňky a tlačí ji před sebe (aspoň u některých buněk např. spermie), některé druhotně ztratili (houbovci) - sladkovodní i mořští bičíkovci -solitérní x koloni Jsou představeni zástupci nejdůležitějších řádů hmyzu (vážka, saranče stěhovavé, kudlanka nábožná, všekaz, ruměnice pospolná, cikáda, dlouhošíjka, srpice, tesařík, drvodělka, otakárek fenyklový).Pak následuje vlastní část věnovaná komárům. H32-video Prvoci - bičíkovci Videokazety a DVD: 590.00 K - sladkovodní a suchozemští zástupci, jednobuněční i mnohobuněční (Euglenophyta, rostlinní Bičíkovci) - asi 900 druhů, sladkovodní (rybníky, kaluže, znečištěná voda) jednobuněčné organismy i kolonie - monadoidní stélka s 1 až dvěma bičíky - blízko ukotvení bičíků - stigm Biologie - prima Milí studenti, v týdnu od 16. 3. do 20. 3. si do sešitů do biologie dopište nebo vlepte níže uvedený zápis k prvokům. Součástí tohoto souboru je i pracovní list na téma PRVOCI, který vypracujete

 • Spádové konstrukční desky.
 • Bílá stopa jizerské hory.
 • Nejdražší bicí souprava.
 • Natural 95 označení.
 • Christopher reeve nemoc.
 • Jak prezit separacni uzkost.
 • Radek filipi.
 • Jílové u prahy nemocnice.
 • Barevné společenské ponožky.
 • Evolution of byakugan.
 • Piknik slovo uroven 21.
 • Jak se dostat do duhových hor.
 • Poutníci panenka.
 • Christina perri jar of hearts lyrics.
 • Bambusové uhlí na zuby recenze.
 • 365 moudrostí o kočkách.
 • Čokoládové lanýže z bílé čokolády.
 • Parky bez tuku.
 • Dámská vesta tommy hilfiger.
 • Druhy listnatých stromů.
 • Kurdeje.
 • Ušlechtilá ocel šperky.
 • Teorie velkého třesku znělka mp3 download.
 • Nadměrné velikosti sportovní oblečení.
 • Kočka 4 měsíce.
 • Oriflame katalog 5 2019.
 • Karfiolová polievka s haluškami.
 • Babiš jazyky.
 • Spy technika.
 • Arealme love test.
 • Listove testo plnene nivou.
 • Pane prezidente na kytaru.
 • Alergie kalendář.
 • Svaly hlavy latinsky.
 • Sankce proti rusku 2018.
 • Harmony neurohypofýzy.
 • Nereálné obrazce.
 • Jackie chan bojová umění čínská bojová umění.
 • Vyhřívaná podložka do auta.
 • Perforace.
 • Merry christmas and happy new year text.