Home

Po nakloněné rovině která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30

Matematické Fórum / Síly působící proti pohyb

Dobrý den, poradíte prosím s úlohou Na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30 stupňů, leží dřevěný kvádr o hmotnosti m1=3kg, spojený vláknem s tělesem, o hmotnosti m2=2kg. Určete velikost zrychlení onou těles, je-li součinitel smykového tření mezi prvním tělesem a nakloněnou rovinou f=0,1. 17. Po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel α = 30°, sjíždí dřevěný kvádr. Určete velikost jeho zrychlení. Síly působící proti pohybu neuvažujte. [5 ms-2] 18. Na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel α = 30°, leží dřevěný kvádr o hmotnosti

Na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel alfa=30°, leží dřevěný kvádr o hmotnosti m1=3kg, spojený vláknem s tělesem o hmotnosti m2=2kg. A potřebuji zrychlení a=? ms-2, součinitel smykového tření mezi prvním tělesem a nakloněnou rovinou f=0,1 Severní stěna je v nákresu zvednutá do svislé roviny. Ve Velké pyramidě tato rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel skoro 52°. Ve skutečnosti tedy je tento žlutý trojúhelník s 30° podstrčen pod severní stěnu. Bod A' se pa 1) Po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 300, klouže těleso o hmotnosti 700 g. Součinitel smykového tření mezi tělesem a nakloněnou rovinou má hodnotu 0,25. Vypočítejte zrychlení tělesa. 2) Dělostřelecký náboj o hmotnosti 10 kg letící v

Bednu je možné posouvat rovnoměrným pohybem nahoru po nakloněné rovině silou o velikosti F 1, dolů po nakloněné rovině silou o velikosti F 2.Určete koeficient smykového tření f mezi bednou a nakloněnou rovinou, platí-li F 1 = 6F 2 a obě síly jsou rovnoběžné s nakloněnou rovinou, která svírá s vodorovnou rovinou úhel α = 15° Jakou práci vykonáme, posuneme-li rovnoměrným pohybem těleso o hmotnosti 20 kg do vzdálenosti 5 m vzhůru po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°? Součinitel smykového tření mezi tělesem a rovinou je 0,2 36. Posunutím t ělesa na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel ß tak, že rozdíl výšek tělesa před posunutím a po něm je roven h, se vykoná práce: A) W = mgh.sin B) W = mgh.cos C) W = mgh.tg D) W = mgh 37. Je-li F G velikost tíhové síly tělesa umístěného n K vyjádření závislosti času na sklonu nakloněné roviny využijte vztahu: \[s\,=\,\frac{1}{2}at^2\,.\] Zrychlení krychličky závisí na působící síle a hmotnosti krychličky. Délku nakloněné roviny můžeme vyjádřit pomocí výšky nakloněné roviny a úhlu, který svírá s vodorovnou rovinou

Jak vyplývá ze vztahu (), velikost zrychlení tělesa, které se pohybuje po nakloněné rovině, nezávisí na hmotnosti tohoto tělesa.Závisí pouze na úhlu, který svírá nakloněná rovina s vodorovnou rovinou. Velikost uvažovaného zrychlení závisí také na velikosti tíhového zrychlení, které ovšem na Zemi považujeme za konstantní 4. Kvádr o hmotnosti 5 kg posunujeme rovnoměrným pohybem vzhůru po nakloněné rovině do vzdálenosti 2 m. Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel smykového tření je 0,2. Určete práci, kterou při tom vykonáme. 5. Motor výtahu dopraví náklad o hmotnosti 250 kg rovnoměrným pohybem do výšky 18 m.

3.4 Po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30q, klouže těleso. Součinitel smykového tření mezi nakloněnou rovinou a tělesem je 0,35. Určete velikost zrychlení tělesa. 3.5 Na horním konci nakloněné roviny délky 1,20 m a výšky 0,30 m je upevněna kladka. Na nakloněné rovině se nachází těleso o. Jakou mechanickou práci vykoná, jestliže provaz svírá s vodorovnou rovinou úhel 0o a součinitel smykového tření saní na sněhu je 0,1? Označíme si hmotnost nákladu m = 100 kg, dráhu s = 300 m, úhel mezi směrem pohybu a působící silou = 0o, součinitel tření f = 0,1. Počítáme s g = 10 m.s-2 15. Po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel α, klouže kostka suchého ledu o hmotnosti m (obr. 1). V odpovědích na otázky 1) až 3) zanedbejte tření a odpor vzduchu: 1) Jaké je zrychlení kostky? 2) Za jak dlouho po startu se kostka posune o dráhu s

Jaký použijete vzoreček nebo jak ho sestavíte? - Ontol

vodorovné rovině Pohyb tělesa po nakloněné rovině Zavěšené těleso J J I I Konec Acrobat Reader zobrazení jediné stránky zobrazení ikon [F8] nabídka [F9] celá obrazovka [Ctrl]+[L] Příklad 2. Po nakloněné rovině délky 4 m, která s vodorovnou rovinou svírá úhel 30 , klouže bedna o hmotnosti 5 kg. Celou dráhu urazí za 4. Jakou práci vykonáme,posuneme-li rovnoměrným pohybem těleso o hmotnosti 20kg do vzdálenosti 5m vzhůru po nakloněné rovině, která svírás vodorovnou rovinou úhel 30 stupňů? Součinitel smykového tření mezi tělesem a rovinou je 0,20. Jediné, co dokážu, je vypsat si ty hodnoty. 2) Na nakloněné rovině leží špalík 6. Kvádr o hmotnosti 5 kg posunujeme rovnoměrným pohybem vzhůru po nakloněné rovině do vzdálenosti 2 m. Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel 30˚. Součinitel smykového tření je 0,2. Urči práci, kterou při tom vykonáme. 7. Z grafu urči práci, kterou vykoná stálá síla působící na těleso po dráze a)6 m. 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m · s-1, 20 m · s-1, 30 m · s-1 a 40 m · s-1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km · h-1, 54 km · h-1 a 90 km · h-1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny.Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.4 Rychlík ujel mezi dvěma stanicemi dráhu 7,5 km za 5 minut

Bedna na nakloněné rovině — Sbírka úlo

Mechanická práce - FYZIKA 00

 1. Svírá-li vektorová přímka působící síly s vodorovnou podložkou takový úhel α, že protíná osu o, je moment síly vzhledem k této ose roven nule, cívka koná jen posuvný pohyb (obr. c). Když vektorová přímka síly svírá s vodorovnou podložkou úhel β < α (obr. a), má nenulový moment síly směr kolmo za nákresnu
 2. 4. Posunutím tělesa o hmotnosti m po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel b tak, že rozdíl výšek tělesa před posunutím a po něm je roven h, se vykoná práce: a) W= m.g.h.sin b b) W= m.g.h.cos b c) W= m.g.h.tg b d) W= m.g.h 5
 3. 14. Po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30o, je silou 2 kN tažen válec o hmotnosti 5 kg, tak aby se mohl otáčet, tj. za těžiště, směrem vzhůru. Průměr válce je 0,2 m. Hustota válce je 2000 kg/m3. Určete s jakým zrychlením se bude pohybovat se třením a bez tření

2.1 Kinematik Schodiště má celkovou výšku 3,6 m a svírá s vodorovnou rovinou úhel o velikosti 26°. Vypočítej délku celého schodiště. Dvě síly Dvě síly s velikostí 25 a 30 Newtonův působí na objekt v úhlech 10° a 100°. Najděte směr a velikost výsledné síly. Zaokrouhlete na dvě desetinná místa mezivýpočty a konečnou odpověď

Těleso o hmotnosti 1 kg klouže po nakloněné rovině, která má délku 2,1 m a svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Velikost rychlosti tělesa na konci nakloněné roviny je 4,1 ms-1. Třením se nakloněná rovina a těleso zahřívají. Určete při tomto ději přírůstek vnitřní energie nakloněné roviny a tělesa

Mechanika pevných těles - GJV

 • Spotřeba látky na dětské povlečení.
 • Jak vyrobit mlynářské schody.
 • Sro definice.
 • Dekovir pixwords.
 • Termo tiskárna štítků.
 • Fyzické testy policie opakování.
 • Luxusni vystrelovaci noze.
 • Bratrstvo černé dýky 11 pdf.
 • V manželství sama.
 • Visual basic kniha.
 • Dámské kravaty.
 • Cystitida v tehotenstvi.
 • Playa de la planta.
 • Propíchnutí ucha ostrava.
 • Plicní postižení u systémových nemocí pojiva a vaskulitid.
 • Slané palačinky toprecepty.
 • Látky metráž panely.
 • Investiční zlato ryzost.
 • Zaokrouhlování srážkové daně 2018.
 • World of tanks tanky za bony.
 • Sportovni poradna.
 • Roman golem.
 • Zánět úponu achilovky.
 • Xman csfd.
 • Externí disk 500gb levně.
 • Pravé kamarádství.
 • Washington george.
 • Labradorský retriever chovatelská stanice.
 • Predator busta.
 • Salám vysočina.
 • Aretha franklin respect.
 • Čírka obecná.
 • Jak propagovat fb stránku zdarma.
 • Verona skupina 2019.
 • Jak vyrobit kalhotky pro psa.
 • Čedok řecko.
 • Šatní skříň na míru.
 • Pleteni videa.
 • Nike run club registration.
 • Svatebni fotograf brno.
 • Jorkšírský teriér.