Home

Slovní úlohy 3. třída pdf

3 Trojčlenka Pomocí trojčlenky lze řešit slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. Známe tři členy, čtvrtý vypočítáme. Šipky nám pomáhají sestavit úměru. Opačným směrem je kreslíme při nepřímé úměrnosti.Stejným směrem je kreslíme při přímé úměrnosti 3. ročník řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 10 3. třída 4. třída Geometrie Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Slovní úlohy. 21.04.2014 22:07 Hrajeme si a učíme se. 21.04.2014 22:10 Hrajeme si a učíme se 2 - násobilka. 21.04.2014 22:12. Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Většina slovních úloh má i variantu s antisignálem

 1. Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76
 2. Slovní úlohy o pohybu 1. Určit, o jaký typ úlohy jde - na střetnutí, nebo na dohánění 2. Náčrt úlohy a zvolení neznámé 3. Sestavení rovnice (lze pomocí tabulky) 4. Vyřešení rovnice 5. Zkouška správnosti pro slovní zadání - podmínky úlohy (nedělat jako u prostých rovnic L = a P = ) 6. Slovní odpově
 3. Extrémy - slovní úlohy Fyzikální význam derivace Geometrický význam derivace Logaritmická derivace Průběh funkce Určete počet žáků, kteří měli jednotku z matematiky, pokud třída měla průměr z matematiky 1,4 Řešení: Ve třídě malo 18 žáků jednotku a 12 dvojku. 3.
 4. Řešíme slovní úlohy: Slovní úlohy do tisíc: Příklady se závorkou: Násobení a dělení 100 + a - dvojcif. čísel bez přech. zpaměti: Jednotky DÉLKY + a - dvojcif. čísel s přechodem zpaměti: TROJÚHELNÍK - vrcholy a strany: Početní výkony bez závorek: ČTVEREC - vrcholy a strany: Složené slovní úlohy: OBDÉLNÍK.
SLOVNÍ ÚLOHY: 1

Slovní úlohy 3. třída pracovní list. Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení. Název materiálu: Slovní úlohy Předmět: Matematika Třída: 2 Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží kprocvičování řešení slovních úloh alespoň s dvěma početními výkony. Žák řeší složené slovní úlohy s různými početními výkony. Složené slovní úlohy 1. Martin má 13let. Jeho sestra. Jirka s maminkou byl na nákupu. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Maminka koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila 173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč Povrch, objem krychle a kvádru - slovní úlohy k procvičen 3) Vejde se 600 litrů roztoku do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m a 1 m a výškou 3 dm? 4) Bazén tvaru kvádru má délku 25 m, šířku 8 m a hloubku 2 m. Kolik litrů vody je třeba, aby byl bazén naplněn

3x = 3.16 = 48 (toto už není rovnost (rovnice), proto počítáme v jednom řádku a ne pod sebou, jako na začátku příkladu u rovnosti ) O: Druhý den ušli 48 km Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu , na kterou se text úlohy ptá ) a ostatní veličiny popsat nějakým vztahem ( vzorcem ) k této neznámé Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

3. ročník - slovní úlohy z matematik

Slovní úlohy: Následující úlohy řešte pouze s použitím základních početních operací s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Snažte se vyřešit úlohy bez použití rovnic či jejich soustav. 1. Myslím si číslo. Když ho vynásobím sedmi a pak přičtu sedm, vyjde mi číslo 777 bez přechodu přes desítku. 140 + 50, 190 - 50. 320 + 200, 320 - 200. 253 + 4, 645 + 3

Slovní úlohy o íslech... 69. 3 I. Hodnota algebraického výrazu. P. 1 a) Ur i hodnotu výrazu 4 m pro m = 8. b) Ur i hodnotu výrazu 4 m - 7 pro m = 9. c) Ur i hodnotu výrazu 4 m + 12 pro m = 15. d) Ur i hodnotu výraz 4 m + 13 pro m = 1; n = 2. e) Ur i hodnotu výrazu 4 m - n pro. M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27505 × vyzkoušeno; převody jednotek - lehké Matematika ø 70.3% / 54780 × vyzkoušeno; Matematika - Dělení Matematika ø 92.3% / 30308 × vyzkoušeno; Čeština do 4. třídy Čeština ø 91.4% / 61726 × vyzkoušeno; Matika-4 ročník-slovní úlohy Matematika ø 56.9% / 8484 × vyzkoušen VY_32_INOVACE_7_35.pdf (252006) VY_32_INOVACE_7_36 Pracovní list - opakování - převody jednotek, pamětné počítání, písemné dělení, slovní úloh

3. třída :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ Z

Zuzka a Janka jedli ovocné bonbóny. Zuzka jejich snědla 10 a Janka jejich snědla 3-krat více. Kolik bonbónů snědly obě dívky spolu? Koláče Na stole bylo 40 koláčů. Když Petr odešel domů, zůstalo jich 8-krát méně. Kolik koláčů zůstalo? Hugo má Hugo má 12 jablek, Julka má o 7 více než Hugo a o 6 méně než Anička 29 slovních úloh pro 3. třídu

Pin by Pavla Červená on školka | Reading, Education, School

Slovní úlohy - Digitální učební materiály RV

m8_16_priprava lineární rovnice slovní úlohy.pdf. m8_17_priprava slovní úlohy pohyb.pdf. m8_18_priprava slovní úlohy směsi.pdf. matematika 9.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad + příklady Prosím o vytištění : ČJ věty.docx Slovní úlohy-3.roč..doc matematika - přísloví.jpg Čtvrtek 19.11. Český jazyk. Myšáci str. 15 cv. 9 podtrhni vlnovkou slovesa, str. 16 cv. 1,4, str. 17 cv. c) str. 17 cv. 2 podtrhni rovnou čarou podstatná jména. Pravopisné pětiminutovky str. 20 první dva sloupc 3. Kolik procent je a) 125 K č z 50 K č b) 60 cm z 1 200 cm 4. Traktorista doposud zoral 80 ha pole, což p ředstavuje 40 % z celkové plochy, která má být zorána. Kolik ha polí má být zoráno ? 5. Škola má 620 žák ů, z nich je 85 % plavc ů a 15 % tvo ří neplavci. Kolik žák ů školy umí plavat? 6 1 2.2.23 Slovní úlohy na zlomky I Předpoklady: 020222 Př. 1: Vypo čti. a) 5 5 12 18 − b) 18 21: 25 20 c) 7 3 8 14 − d) 14 35: 27 18 a) 5 5 5 5 3 5 5 2 15 10 5 12 18 2 2 3 2 3 3 12 3 18 2 36 3

Vymysli zadání slovní úlohy k rovnicím: x + (x -5) = 25 x + 3x = 40 x + 2x + (x - 5) = 100 - 5 . Počítej samostatně: 1) Ve třídě 8A je 28 dětí. Holek je o 6 více než kluků. Kolik holek a kolik kluků je v 8A třídě? 2) Ve třídě 8 je 27 dětí. Kluků je dvakrát více ne Český Jazyk - 3.třída Čeština ø 80.5% / 11597 × vyzkoušeno; M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27506 × vyzkoušeno; Matematika-nejlehčí počty Matematika ø 96.9% / 933 × vyzkoušeno; převody jednotek - lehké Matematika ø 70.3% / 54781 × vyzkoušen

Učební materiál EU IV/ 2 - 1/C 9 může sloužit k výkladu učiva Slovní úlohy - matematika 8. ročník nebo opakování tohoto učiva v 9. ročníku. UM se váže k výstupu: žák řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice, provede rozbor slovní úlohy, její řešení a ověření si reálnost Výsledky: 1) Karel nasbíral 24 kg, Petr 12 kg, Jan 4 kg a Martin 7 kg. 2) První dostane 2 000 Kč, druhý 1 200 Kč a třetí 1 000 Kč. 3) 12 chlapců, 16 dívek 4) Jana 192 Kč, Jitka 96 Kč, Alena 165 Kč 5) Petr 90 Kč, Pavel 30 Kč, Ivan 150 Kč 6) a=48 cm, b=96 cm, c=61 cm 7) 150 Kč, 300 Kč, 335 Kč, 140 Kč 8) 550, 250, 400 šroubů 9) 15 cm, 30 cm, 42 cm 10) α=52°, β=32°, γ.

Desetinná čísla - slovní úlohy Mgr. Veronika Pluhařová září 2011 - leden 2012 MATEMATIKA 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 slovní úlohy EU IV/2-1/B24 . Rozcvička Zvětšete číslo 520 o 10%. Zmenšete číslo 1 600 o 55%. Vypočtěte číslo, ze kterého 120% je 660 m. Kolik procent je 45 min z 1 h? Zvětšete číslo 80 o 12% Určete 70% ze 480m. Vypočítejte základ, když 11% je 2 200 Kč

Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. Určitě si poradíte i se složitějšími úlohami! Klikněte na domeček a můžete počítat Slovní úlohy se zlomky: 1. Čerpadlo vyčerpá 240 l vody za ¾ minuty. Kolik hl vody vyčerpáme čerpadlem za 1 hodinu? (192 hl) 2. Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak Ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Kolik K4 stála kniha? (150 Kč) 3. Když jsme na výletě došli na rozhlednu, měli jsme za sebou Dobrovolný domácí úkol - 8. 3. 2007 Slovní úlohy řešené pomocí rovnic Slovní úlohy řešené pomocí rovnic II Slovní úlohy o pohybu Slovní úlohy se řešením (pdf) Slovní úlohy se řešením II (pdf) Slovní úlohy se řešením III (pdf) Slovní úlohy - Společná práce Slovní úlohy - S procenty Vypočítej obsa Dělitelnost přirozených čísel, slovní úlohy 1) Významy slova DĚLITEL: a) při dělení je to číslo, kterým dělíme 12 : 6 = 2 Dělenec dělitel podíl b) jestliže je možné dělit číslo 21 beze zbytku číslem 7, říkáme, že číslo 7 je dělitelem čísla 21, resp. číslo 21 je dělitelné číslem 7.

Matematika 3. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. Existuje velké množství typů slovních úloh. Pro úspěšné řešení je nejlepší snažit se rozpoznat typ slovní úlohy a použít naučený postup řešení - nejlépe pomocí strukturovaného zápisu do tabulky. Tento zápis pomůže utřídit myšlenky a lépe pochopit zadání. Všechny typy slovních úloh mohou mít různou obtížnost, takže můžou být velmi jednoduché i. 3.3. Slovní úlohy o pohybu - - - 097 3.4. Slovní úlohy o směsích - - - 120 3.5. Slovní úlohy o společné práci - - - 128 3.6. Slovní úlohy o věku a letopočtu - - - 143 IV. Vyhodnocení testů a dotazník. I. SLOVNÍ ÚLOHY 2. Zaokrouhli. 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. 4 891 7 583 953 1 701 3 206 7 084 3 276 - 5 694 . 4 . 5 - 1 508 5 976 3. daných čísel a čísla porovnej. 5, 8, 9, 3, 1, 2 4. Zapiš číslice. milion čtyři sta tisíc pět set čtyřicet šest = _____.

Aktuality - Domácí příprava 1. stupeň - 3. třída. 3. třída . Pondělí 16. 11. Český jazyk. Procvičování - abeceda.docx.pdf (345,6 kB) Český jazyk. online výuka - vzorec souvětí online výuka - slovní úlohy na násobení. 3.1. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? Počet dražších konzerv x Počet levnějších konzerv y Rovnice vyjadřující vztah mezi penězi 15x + 12y = 324. 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída Slovní úlohy. 21.04.2014 22:07 Logické slovní úlohy - 10 úloh;. 6B. třída. Občanská výchova. Hvězdný tým. Informace. Vyúčtování akcí Slovni-02.pdf Zobrazit Stáhnout: Slovní úlohy se zlomky Opakování slovní úlohy - B.

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní lis

situace (slovní úlohy), kdy od reálné situace přecházíme právě k již zmíněnému matematickému modelu. (Taflířová, 2012) Slovní úlohy obsahují údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom došli ke správné odpovědi na zadanou otázku. Mohou ale obsahovat i nadbytečné údaje nebo naopak údaje neúplné LOGICKÉ SLOVNÍ ÚLOHY -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ÚLOHA č. 1 Myslím si číslo. 0dečtu od něho 5 a výsledek : vynásobím třemi. Vyjde mi výsledek 12. Které číslo jsem si myslel?. 34 SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY 1. Jízdní kola se prodávala za 1 2 původní ceny, a to za 5 600 Kč. Kolik stála původně? 2. Petr přečetl první týden 3 8 knížky, druhý týden 1 4 knížky a třetí týden 1 10 knížky. Knížka má 240 stran. Kolik stran zbývá Petrovi ještě přečíst? 3. Na letním táboře bylo celkem 180.

2 Slovní úlohy 2.1 Co je to slovní úloha Úlohy, ve kterých je závislost mezi danými a hledanými čísly vyjádřena slovní formulací, nazýváme slovními úlohami. Ve slovních úlohách je třeba na základě vhodné úvahy zjistit, jaké početní operace musíme s danými čísly provést, abychom našli čísla, která máme. Procenta - slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Ve třídě je 13 dívek. 2. Montéři potřebují 51 286,4 m drátů. 3. Koncová cena knihy byla 357 Kč. Tato cena činí 102 % z původní ceny. 4. Zahradník musí připravit asi 2717 semen. 5. Musíš nasbírat 6 kg čerstvých bylin. 6. Není zastavěno 69,7 % pozemku. 7 slovní úlohy o pohybu) Nestandardní aplika ční úlohy a problémy Řešení úloh a problém ů, hledání r ůzných zp ůsob ů řešení (nap ř. zápis jedné slovní úlohy pomocí lineární rovnice o jedné neznámé, nebo soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých). Postup řešení slovní úlohy : 1 Slovní úlohy listopad 5.třída 1. Sdílet Sdílet podle Olsarovap. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. 3 V zápisu doplňte jednu dvojici závorek tak, aby platila rovnost: 2+3∙4−2∙3+4=36 Typ úlohy: úzce otevřená Řešení: 2+3∙4−2 ∙3+4=36 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4 Každý žák páté třídy si objednal časopis za 36 korun. Třída má za časopisy zaplatit celkem 720 korun

Slovní úlohy na násobení zlomků K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 7 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 300 bodů mistrovství SLOVNÍ ÚLOHY . estranky - 9 úloh na + - do 100 . složené slovní úlohy na násobení a dělení . slovní úlohy - logické myšlení. online matematika - vyhledej slovní úlohy . slovní úlohy - pro 3.třídu (do 1 000) logické slovní úlohy (10) složené slovní úlohy (6) slovní úloha - matematická pohádka. TESTÍK slovní.

ZŠ Hrádek | 6

Slovní úlohy - vyřešené příklad

Slovní úlohy o společné práci Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Třída 4.B Poznejte zlobidla ze 4.B Úvodní stránka > Online učen Slovní úlohy na násobení a dělení. Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnáváme: Čísla do 20 - číselná řada: Sčítání a odčítání do 3: Čísla do 20 - porovnávání: Sčítání a odčítání do 4: Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1) Sčítání a odčítání do 5: 3. OPAKOVÁNÍ - JARN Slovní úlohy s procenty 8. 10 řešených slovních úloh s procenty pro žáky 9.třídy. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny

Najdi cestu a obrázek vybarvi – Dětské stránky

Datum: 1.3.2012 Třída: 5 SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY PŘI ŘEŠENÍ SLOVNÍ ÚLOHY. Label SLOVNÍ ÚLOHA NA Notes,Whiteboard,Whiteboard Page,Notebook software,Notebook,PDF,SMART,SMART Technologies ULC,SMART Board Interactive Whiteboard Created Date: 8/3/2012 4:59:06 PM. Slovní úlohy o phybu I..pdf (198836) Slovní úlohy o pohybu II..pdf (405658) Pomocí rovnic pak budeme řešit slovní úlohy. A dojde i na úlohy o pohybu a úlohy o společné práci. Dú na 26. 3. 2014: uč. str. 50/ 2 B c, 51/ 4a Matematika 9. třída; Matematika 6. třída 4. Vennovy diagramy - slovní úlohy 3.1 Ve městě jsou dvě výstavy obrazů. V jednom dni navštívilo první z nich 320 osob, druhou z nich 216 osob, z nichž 152 navštívilo jen druhou výstavu. Kolik osob navštívilo jen první výstavu? [256 osob] 3.2 Ve škole jsou tři zájmové kroužky: fotografický, motoristický a šachový. Cvičení 3 je na písemné dělení. Tady nezapomeň na zkoušku. Na straně 79 máte vysvětleno řešení složené slovní úlohy. To si pozorně přečtěte a snažte se pochopit způsob počítání se závorkami, který jsem vám už několikrát na tabuli ukazoval. Vypočítejte slovní úlohy 1,2 a 3. Stranu 80 vypočítejte také celou 3. třída. Kapitola: Geometrie. 3. třída. Slovní úlohy na měření délky K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 2. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství. Začít kvíz. Další na řadě

Luštěnky Matematika 3

Řešíme slovní úlohy 4. třída. 2 zvonkohra 549,­ Kč. 3 Řeš slovní úlohu Paní učitelka získala na nákup nástrojů poznámky,tabule,stránka tabule,Notebook software,Notebook,PDF,SMART,SMART Technologies ULC,SMART Board Interactive Whiteboard Created Date Slovní úlohy - dělení a násobení Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. V matematice se řešily slovní úlohy, což je pro žáky s OMJ docela výzva - velmi často nerozumí dobře textu úlohy, a proto je pro ně obtížné ji zanalyzovat a vytvořit správně. 219/A-1, A-2, A-3. 220/A-4, A-5, A-6. 221/A-7, A-8, A-9, A-10, A-11 . Některé z těchto příkladů si můžeme společně spočítat i na online hodinách. Připravte si dotazy. Bystří žáci si mohou projít i příklady na straně 222 a 223. Dále si ukážeme, jak se počítají slovní úlohy s procenty

Slovní úlohy 3. třída pracovní list, pracovní list 3

ČJ 23. 3. Chtěla bych poděkovat všem ze 4. třídy - všichni jsou vzorně přihlášeni. v 5. třídě chybělo stále pět žáků. Aktivovala jsem je tedy sama a hesla mají k dispozici u mě. 4. třída - má již malý úkol na svém účtu. Nemusíte nic odevzdávat, udělejte si kvíz pro sebe . 5. třída - má úkol na Fredovi. Řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru 0 - 20. Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky. Řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n - více (méně) v probíraném oboru Samozřejmě, že Novákovi mají dvě děti, právě ta dvojčata. Ta vaše paní učitelka vás toho asi moc nenaučí, když sama má problémy už s takhle jednoduchou úlohou. Kdyby Novákovi měli 4 kluky, jak se domnívá ona, každé z dvojčat by mělo 3 bratry, což odporuje zadání

Seznam cvičen

3.třída ZŠ ; 4.třída ZŠ; 5.třída ZŠ Řešit jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího společného násobku 2 - 3 přirozených čísel, nebo největšího společného dělitele 2 - 3 přirozených čísel. Úhel a jeho velikost. Narýsovat úhel dané velikosti určené ve stupních SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK ZIMA Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 12. 7. 2012 Datum pilotáže: 11. 3. 2013 Anotace: Prezentace obsahuje několik slovních úloh se zimní tematikou a je zaměřena na procvičení jednoduchých a složených slovních úloh

Matematika 3. třída - skolakov.e

cv. 1 Žáci vymýšlí zadání slovní úlohy na daný příklad a slovní úlohu vyřeší. cv. 2 Žáci doplňují tabulku s použitím operace dělení a vymýšlí na zadané příklady vhodné slovní úlohy. cv. 3 Žáci si několikrát nahlas přečtou slovní úlohu. Sestaví vhodnou otázku. Pot Angličtina - 3. třída - domácí úkol. Vážení rodiče, Str. 153 alespoň 2 slovní úlohy, zápis, výpočet, odpověď - odkazy na PDF soubor 1. Pátek 24. duben. Anglický jazyk 3. třída 3_2. Dobrý den, vážení rodiče, posílám zadání do anglického jazyka Objem a povrch těles - slovní úlohy Vypracování: na zvláštním papíru, u každého příkladu obrázek a odpověď Hodnocení: hodnotí se vlastní postup řešení a úprava 1. Nádrž má obdélníkové dno o straně 60 cm a úhlopříčce 10 dm. Za jak dlouho se naplní nádrž do výšky 50 cm, je-li přítok vody 2 l za 1 sekundu Vypočítej slovní úlohy, použij jednotek uvedených v zadání. Úloha č.1 Obdélníková zahrada pana Novotného má rozměry 35 m a 27 m. Čtvercový sad pana Sováka má stranu 29m. Úloha č.3 Pozemek na stavbu obchodního centra včetně parkoviště má tvar obdélníku s kratší stranou 480 m. Jeho druhá strana je o 170 m delší

slovní úlohy pro 4 ročník - Matematika — testi

Doplňkové úlohy - SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICÍ Author: Petr Husar Created Date: 3/16/2007 10:56:06 PM. - řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát méně : Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák: - čte a sestavuje tabulky násobků - doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadán Opakování násobilek 3. třída. Soubor slouží k opakování násobilek - násobení velké násobilky a násobení a dělení násobků deseti Jednoduché slovní úlohy - viz. náhled. vložil: Na 184 stranách formátu PDF, naleznete hry do všech možných předmětů - tělocviku, biologie, matematiky, zeměpisu, různé typy. Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení

Dida-atelier Jana - Home | FacebookMatematika 26

SLOVNÍ ÚLOHY 5. ROČNÍK. 1. Krejčí odstřihl z balíku, ve kterém bylo 30 metrů látky, devětkrát po 285 cm látky na ušití pracovních plášťů Slovní úlohy podle pracovního sešitu 1. Jak hluboká je studna, jestliže rumpál při spouštění vědra zavěšeného na laně se otočí 18 krát? Průměr rumpálu je 40 cm. 2. Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítejte poloměr menšího kruhu. 3. Slovní úlohy pro 9. ročník ZŠ:.: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 1 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 2 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy na směsi a roztoky 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde..: Slovní úlohy na směsi, roztoky a společná prace zde.

 • Nábytek.
 • Glock 7 65.
 • Japonsko ruská válka.
 • Eurocentrum jablonec restaurace.
 • Hyundai i20 cenik.
 • Bonnie tyler islands.
 • Kuřecí páj.
 • Suzuki intruder vs 800.
 • Karta 26.
 • Emancipovaný člověk.
 • Ortopedie bulovka rehabilitace.
 • Conleth hill game of thrones.
 • Zelený průjem u dospělých.
 • Kladno akce.
 • Diskusní téma menopauza.
 • Kozni plzen jizni predmesti.
 • Jak sušit hortenzie.
 • Vykup katalyzatoru mlada boleslav.
 • Kudy na tolštejn.
 • I wanna it that way.
 • Film past 2019.
 • Call of duty black ops hw.
 • Aminoderiváty zástupci.
 • Látky metráž panely.
 • Cena vstupenky luis fonsi.
 • Audioknihy pro děti zdarma.
 • Trubičky cukroví.
 • Pátý jezdec apokalypsy.
 • Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením.
 • Kanadský topol prodej.
 • Praní a žehlení košil.
 • Ošetření popálenin.
 • Ikea nákupní seznam.
 • Aaliyah boat.
 • Čištění pleti pory.
 • Morbus scheuermann.
 • Jezisova ucednice.
 • Korupce synonymum.
 • Nereálné obrazce.
 • Barrett m82 airsoft manual.
 • Ico maker.