Home

Vedlejší věta podmětná

Vedlejší věta podmětná Vedlejší věta předmětná; Co vyjadřuje? podmět věty řídící: předmět ke slovesu/přídavnému jménu z věty řídící: Jak se ptáme? Kdo, co? + věta řídící Pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu: bez koho, čeho? ke komu, čemu? vidím koho, co? o kom, o čem? s kým, čím? Časté spojovací výraz Vedlejší věta podmětná . Vedlejší věta podmětná vyjadřuje podmět věty hlavní, tj. ve větě hlavní chybí podmět (Je směšné, když spolu nemluvíme.). Ptáme se na ni podobně jako na podmět otázkami kdo, co a celou větou hlavní (Kdo, co je směšné? → Když spolu nemluvíme.) Vedlejší věta podmětná vyjadřuje podmět věty hlavní, ptáme se na ni otázkami 1. pádu - kdo, co? Na v.v. podmětnou se ptáme otázkou kdo, co a větou řídící, např. : Je dobré, že už se na mne nezlobíš. Kdo, co je dobré? Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby Příklad: Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo nesmí do lesa?

Vedlejší věty podmětné a předmětné - Procvičování online

 1. Souvětí podřadné - spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími. Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH). Z věty hlavní (VH) lze vytvořit otázku (věta řídící), kterou se ptáme na větu vedlejší (VV) Určete větu vědlejší podmětnou (VV Po). Vyberte správnou odpověď ze seznamu
 2. Vedlejší věta podmětná, přísudková- pracovní list Author: Radek Štěpán Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 8/27/2009 9:20:00 AM Other title
 3. Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty na: Vedlejší věta podmětná

PRAVIDLA - Vedlejší věta předmětná. V češtině máme hned několik druhů vedlejších vět, z nichž každý je jedinečný a svým vlastním způsobem v různých situacích užitečný. Jednotlivě si proto všechny do jednoho zasluhují svůj okamžik slávy, a toho se v tomto článku dočká vedlejší věta předmětná Vedlejší věta podmětná. Vyjadřuje podmět věty řídící. Ptáme se: Kdo, co? Kdo mi nerozuměl, může se opět zeptat. Vedlejší věta přísudková. Vedlejší věta podmětná. Vedlejší věta podmětná vyjadřuje podmět věty řídící, věta řídící tvoří přísudkovou část. Nejčastěji je uvozena vztažnými zájmeny kdo, co, nebo spojkami že, aby, kdy. Ukázky použití. Není mi známo, kdo přijde na oslavu. Potěšilo mě, co pro mě udělal. Líbilo se mi, že na mě. Vedlejší věty # 1 - věta podmětná a předmětná; nepřímá řeč. V předchozích článcích jsme si ujasnili, jaké typy slovosledu existují a co to znamená věta hlavní a věta vedlejší.V dnešním článku se podíváme na první typ vedlejších vět, věty podmětné a předmětné.Nenechte se odradit zvláštními názvy - uvidíte, že to není žádná věda

Při určování druhu vedlejší věty se musíme ptát celou větou hlavní a odpovědět celou větou vedlejší. Vyhneme se tak časté chybě, kdy studenti určí omylem některý z větných členů hlavní věty a nikoliv druh věty vedlejší. ZDE Přehledná tabulka druhů vedlejších vět k vytištění Věta vedlejší podmětná Vedlejší věta podmětná a předmětná 2. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti Přinášíme přehled vybraných mluvnických pravidel a pravopisných jevů. Nakoukneme lehce i pod pokličku literární teorie. Naše zpracování vysvětluje danou prob.. Druhy vedlejších vět. Vedlejší věta nahrazuje některý z větných členů a podle toho rozlišujeme vedlejší věty: podmětné: Kdo vydrží, bude obdarován. přísudkové, též sponové (nahrazují sponu přísudku): Nejsem ten, za koho mě máte. předmětné: Odpověděl, že mu na tom nezáleží

Vedlejší věta podmětná. Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka) Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby Příklady: Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo nesmí do lesa?) Je nezbytné, aby se dostavil. (Co je nezbytné? Jaká věc je nezbytná?) Co říká, je pravda. (Co je pravda? Jaká věc je pravda?) Vedlejší věta. + vedlejší věta popisuje podmět (jak vypadá, co se s ním děje atd. Nahrazuje přísudek jmenný.) Naše podmínky věty vedlejší přísudkové jsou splněny Jedná se o souvětí podřadné s vedlejší větou přísudkovou Ukázky vět řídících (tučně) VV přísudkové Bylo mi, jako Není takový, že . Vedlejší věta podmětná - vedlější věta nahrazuje některý větný člen jiné věty, z jednoduché věty tak vznikne souvětí - vedlejší věta podmětná nahrazuje podmět věty řídící - umožňuje přesnější a rozvitější vyjádření - mnohdy vystihuje význam podmětu jinými slovy, než jaká byla ve větě jednoduch Vedlejší věta podmětná a přísudková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Barbora Doležalová Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnos

Vedlejší věty. Jak ji poznáme. Jak se ptáme. příklad. Spojovací výrazy. přísudková. V řídící větě je sponové sloveso (být, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena VV.. Renata není, jako bývala.. jako, kdo. podmětná. Řídící věta je tvořena jen přísudkovou částí, podmět zastupuje VV. Kdo Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ, PŘÍSUDKOVÁ A PŘEDMĚTNÁ. Mgr. Michal Oblouk. VĚTA HLAVNÍ x VĚTA VEDLEJŠÍ. Vedlejší věta . věta, která je začleněna do jiné věty jako její větný člen - můžeme ji tedy nahradit větným členem. mluvnicky závislá na větě řídící (hlavní i vedlejší test Vedlejší věty Autor: Test vyzkoušen 51778 krát, průměrný výsledek je 67.9%. Budeme ti pomáhat,budeš-li chtít. VV podmětná. VV příslovečná podmínková.

Vedlejší věta podmětná a předmětná - zcsol

Vedlejší věta předmětná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Vyjadřuje předmět věty řídící. Bývá uvozena vztažnými zájmeny, spojkami i příslovci. Jak se ptáme na vedlejší větu předmětnou Vytvořeno pro ZŠ Vroute Vedlejší věta podmětná. Vedlejší věta podmětná vyjadřuje podmět věty hlavní. Ptáme se na ni Kdo, co? Používáme spojující výrazy kdo, co, spojky aby, že, když. Je možné ji transformovat infinitivem či podstatným jménem. Např. Je hloupé, že se hádáme/Je hloupé se spolu hádat Věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a zastupuje některý z členů věty řídící. Vedlejší věty se mohou, podle toho, jak se připojují k větám hlavním, 1.VĚTA PODMĚTNÁ. Tato věta vyjadřuje podmět věty řídící, která tvoří její přísudkovou část. Nejčastěji bývá uvozena : kdo, co, že, aby. Vedlejší věta podmětná . Dobrý den, dnes se vrátíme k souvětí. Podle vrácených úkolů jsem poznala, že bezpečně poznáte hlavní a vedlejší větu. Což je hodně důležité, protože tuto dovednost teď budete potřebovat. Učivo si zopakujte na stránkách školy - český jazyk 16. 4

Kliknutím vyber vedlejší větu podmětnou nebo vedlejší větu

Úkolem článku je seznámit čtenáře s druhy vedlejších vět. Co je Na úvod uvedeme několik pojmů: věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní, věta řídící, věta vedlejší. Ve větě jednoduché je jedna základní skladební dvojice (přísudek a podmět).. Souvětí je spojení několika vět jednoduchých do jednoho celku. V souvětí je tolik vět, kolik je v něm. 1/ vedlejší věta podmětná - ptáme se kdo? co? - spojovací výraz: kdo,... - ve větě hlavní není vyjářený podmět (podmětem je velmi často ono) př: Kdo se bojí, nesmí do lesa. 2/ vedlejší věta předmětná. vedlejší věta podmětná. závisí na jiné větě (hlavní nebo vedlejší), rozvíjí podmět té řídící věty: Pro mnoho lidí je běžné se domluvit v angličtině. - označený člen je podmět věty (slovesný) Pro mnoho lidí je běžné, že se domluví v angličtin.

Věta vedlejší podmětná - tes

věta je vedlejší podmětná do ŠS uč. s. 92/cv. 3 Zkuste větu předmětnou, ta je také lehká, ptáme se na ni jako na předmět, tedy pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu. uč. s. 92 - 93/cv. 2 do ŠS Vzor: Lovec zvuků nám pustil, co si naposledy nahrál na magnetofon Vedlejší věta podmětná (otázka kdo, co?) příklad: Kdo jinému jámu kopá (VV), sám do ní padá (VH). (otázka kdo, co?) Vedlejší věta předmětná (otázka koho, čeho, komu, čemu, koho, co, o kom, o čem, s kým, s čím - ptáme se všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ A PŘEDMĚTNÁ. 1. Nahraď předmět vedlejší větou předmětnou, pracuj samostatně, úkol si ve skupině zkontrolujte. 1/ Lovec zvuků nám pustil svůj poslední magnetofonový záznam. Lovec zvuků nám pustil, co naposledy zaznamenal na magnetofon. 2/ Vedoucí se postaral o šťastný návrat všech horolezců

Podmět všeobecný - YouTube

věta vedlejší (závislá) podmětná . kdo? Kdo se bojí, nesmí do lesa. věta vedlejší . podmětná. Podmět, vedlejší věta podmětná: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Vedlejší věta je závislá na větě řídící (HV, VV). Většinou vyjadřuje některý její člen. Podle něho dělíme VV na: 1) podmětná. VV vyjadřuje podmět věty řídící. Ptáme se na ni otázkami Kdo? Co? a větou řídící. Přišel ten, kdo chtěl. - Kdo přišel? Kdo chtěl. Bylo mu řečeno, aby šel domů. - Co mu bylo. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičení vedlejších vět podmětných a předmětných - žáci procvičují ústně i písemně, mohou pracovat ve dvojicích a pomáhat si - materiál je určený jak k zápisu, tak i k projekci na tabuli s doplňováním pomocí elektronického popisovač vedlejŠÍ vĚta podmĚtnÁ Podmět spolu s přísudkem tvoří (pro školskou praxi) tzv. základní skladební dvojici. Syntakticky je podmět přísudku nadřazen a vyjadřuje z jeho strany jednosměrnou shodu (zakončení slovesa je takové, jaké vyjadřuje podmět: Ty vol áš , já vol ám , my vol áme, děti přišl y, rodiče přišl.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem.Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě.Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním. vedlejší věta podmětná. Náš dědeček byl z těch, kdo stavěli tento dům. vedlejší věta předmětná. vedlejší věta přívlastková. vedlejší věta přísudková. vedlejší věta př. podmínková. vedlejší věta podmětná. vedlejší věta př. místní. vedlejší věta př. způsobová. vedlejší věta př. časov Pokud bychom se neptali a neodpovídali celou větou, mohlo by se stát, že neurčíme druh vedlejší věty, ale některý z větných členů věty hlavní nebo vedlejší. V tomto cvičení rozlište, která vedlejší věta je podmětná (ptáme se kdo, co) a která je předmětná (ptáme se pádovými otázkami, nejčastěji koho,co)

Vedlejší věta podmětná, přísudková- pracovní lis

Opakování vzdělávacího celku: Vedlejší věta podmětná a předmětná Vedlejší věty podmětné (ptáme se 1. pádem KDO? CO? a předmětné (ptáme se pád. otázkami kromě 1. a 5. pádu) 1. Podtrhni větu vedlejší a urči její druh: Hned vrátil, co mu nepatřilo. VV předmětná (Vrátil koho, co?, 4. pád) Je zajímavé, že. Vedlejší věty #1 - Věty podmětné a předmětné; nepřímá řeč Franta K. Barták | 21. 1. 2020 Co je věta vedlejší věta podmětná a předmětná, jaký se v nich užívá slovosled a spojky, jak používat nepřímou řeč. Pokračování článku Vedlejší věty - typy. Vedlejší věta podmětná. Vyjadřuje podmět věty řídící. Spojovací výrazy vztažná zájmena kdo, co, spojky aby, abys, že. Vedlejší věty. 1/15 Děti přikládaly dříví, aby ohníček nevyhasl. účelová podmětná; předmětná. Uvažujte o tom, jestli by nebylo lepší přejít na méně kyselý druh čaje. Podle mého uvážení je to vedlejší věta podmětná. Ale nejsem si jist. Děkuji za odpověď. Doplňuji: Já tedy opravdu nevím. My jsme se ve škole učili, že když se na něco ptáme jaká věc, tak je to podmětná, pokud se ptáme jakou věc, tak je to předmětná..

Vedlejší věta přívlastková 1VH 2VV Češeme jen ovoce, které je zralé. Ptáme se: Jaké ovoce češeme? Odpověď: Které je zralé. Na konci věty řídící je podstatné jméno. Vedlejší věta podmětná 1VV 2VH Kdo řídí, má jet opatrně. Ptáme se: Kdo co má jet opatrně (VV podmětná) Zapomněl jsi (VH), že se máme sejít? (VV předmětná) Původ slova. věta od větiti (zastaralé vece - pravil) vedlejší od vedle (dle - délka - všeslovanský základ) Dělení slova. vě!ta ved!lej!ší. Může vyskytovat také v těchto tvarech. vedlejší věta

Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě řídící zůstává sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se), jméno (nejčastěji podstatné jméno nebo přídavné jméno) je vyjádřeno vedlejší větou přísudkovou 1V podmětná 2H; Všimni si pomůcky, o které jsme mluvili v předchozí hodině - u prvního souvětí v hlavní větě najdeš podmět - bratr - protože věta už podmět má, nemůže být vedlejší věta podmětná, protože pokud se zeptáš Kdo, co mi navrhl? - odpovíš bratr, ale mi potřebujeme odpovědět větou vedlejší Vedlejší věta PODMĚTNÁ - vyjadřuje podmět věty hlavní, ptáme se na ni otázkou 1.pádu, uvozena bývá nejčastěji vztažnými zájmeny KDO,CO nebo spojkami ŽE, ABY, KDYBY aj. Např. Bylo nám oznámeno, kdo vyhrál konkurz A) vedlejší věta podmětná B) vedlejší věta předmětná C) vedlejší věta přívlastková D) vedlejší věta příslovečná účelová E) vedlejší věta příslovečná příčinná F) vedlejší věta příslovečná přípustkov 11. - 14. hodina: Druhy podmětu a vedlejší věta podmětná (učebnice str. 96 - 98) 10. hodina: Vedlejší věta přísudková (učebnice str. 95) - vedlejší větu přísudkovou lze vytvořit pouze z přísudku jmenného se sponou, a to tak, že spona vždy zůstává ve větě hlavní a ze jmenné části (podstatného.

Tematický okruh: Věta vedlejší a větný člen Anotace: 1. Rozpoznat větu vedlejší a změnit ji na větný člen 2. Druhy vět vedlejších / opakování / 2. Dokázat si na příkladech jednotlivých druhů vět VV, že každou VV můžeme změnit na vedlejší člen 3. Jedná se o opakující učivo, tedy druhy VV jso obsahuje ustálená slovní spojení. Vedlejší věta přísudková Otázka: Jak, jako co? Spojovací výrazy: jak, jako Příklad:Obloha byla, jako když ji vymete. (Jako co byla obloha?) Jirka byl takový, jako by mu uletěly včely. (Jako co byl Jirka?) Poznámka: Vedlejší věta nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou Vedlejší věty. 1/15 Děti přikládaly dříví, aby ohníček nevyhasl. příčinná podmětná; předmětná.

Druhy vedlejších vě

Podmětné věty v angličtině. Podmětem věty bývá nejčastěji podstatné jméno, spojení s podstatným jménem nebo osobní zájmeno. Dinosaurs are extinct. *1 (podstatné jméno); The old oak tree in the park fell down. *2 (fráze - noun phrase); I like country music. *3 (osobní zájmeno); V tomto článku se podíváme na případy, kdy má funkci podmětu vedlejší věta, tedy. 2. Vedlejší věta podmětná •Přísudková část je věta hlavní, věta vedl. je vyjádřena podstatným jménem nebo infinitivem, můžeme na ni odkazovat zájmeny (kdo, co), spojkami (že, aby), příslovci (kde, kdy). Větou hlavní se ptáme 1. pádem. •Zdálo se, že ho nikdo nepřemůže. •Naší snahou bylo, že se vzdal 7) Podtrhněte vedlejší věty - příslovečné příčinné rovnou čarou, příslovečné účelové vlnovkou. Protože ji přednáška zaujala, začala pozorně poslouchat. Jeli na kole, protože chtěli dorazit včas A) vedlejší věta podmětná B) vedlejší věta předmětná C) vedlejší věta přívlastková D) vedlejší věta příslovečná účelová E) vedlejší věta příslovečná příčinná F) vedlejší věta příslovečná přípustková Zdůvodnění 3.1 - C) vedlejší věta rozvíjí podstatné jméno strach, upřesňuje sdělení. Věta hlavní a vedlejší - pracovní list vhodný pro 7. ročník, rozlišování věty a souvětí, vyhledávání spojovacích výrazů, určování vedlejších vět (bez druhů), druhy spojovacích výrazů, převod věty vedlejší na větný člen, grafy souvětí, včetně řešení. 10

závislá věta závisí na řídící jako její větný člen; její druh zjišťujeme stejnými otázkami, kterými se ptáme na větné členy; druhy vedlejších vět: podmětná předmětná příslovečné přívlastková doplňková přísudkov Věta hlavní a vedlejší. Věta hlavní. věta, která není součástí struktury jiné věty, obsahuje syntaktickou pozici obsazenou jinou větou vedlejší. Větou hlavní se můžeme zeptat na větu vedlejší. Věta vedlejší - věta, která je začleněna do struktury jiné věty jako její větný člen. Vedlejší věty jsou ted VEDLEJŠÍ VĚTA OTÁZKA NA VEDLEJŠÍ VĚTU SPOJOVACÍ VÝRAZY PODMĚTNÁ Kdo? Co? Kdo, co, že, aby PŘÍSUDKOVÁ Jaký? Jak, jaký PŘEDMĚTNÁ Ptáme se 2. - 7. p., Koho? Co? Že, aby, jak PŘÍVLASTKOVÁ Jaký? Který

PRAVIDLA - Vedlejší věta předmětn

Vedlejší věta podmětná. Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka) Spojovací výrazy: Vedlejší věta nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě hlavní stojí sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se).. Vedlejší věta podmětná. Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka) Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby Příklad: Kdo se bojí, nesmí do lesa Věta. Druhy vět; Aktuální členění větné; Souvětí; Druhy vedlejších vět. Vedlejší věta přísudková; Vedlejší věta podmětná; Vedlejší věta předmětná; Vedlejší věta přívlastková; Vedlejší věta příslovečná; Vedlejší věta doplňková; Slovosled; Odchylky od pravidelné větné stavby; Shoda. Shoda. - toto je ale vedlejší věta předmětná, zde WILL být musí. We will go out if we have the time. - věta podmínková, nemůže zde být WILL. I don't know if we will have the time. - věta předmětná, WILL zde bude. 4. Tázací slovosled NE! Častou chybou bývá, že studenti ve vedlejší předmětné větě použijí tázací slovosled

Video: Vedlejší věty #1 - Věty podmětné a předmětné; nepřímá řeč

Druhy vedlejších vět skolaposkole

Druhy vedlejších vět. Vedlejší věta podmětná. Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka) Spojovací výrazy: kdo, co, že, aby, aby Přísudkem může být určitý tvar slovesa - Zítra nám odpadá škola. sloveso způsobové (modální) - Mohl by ses za mě přimluvit. sloveso fázové a infinitiv plnovýznamového slovesa - Začínala jsem mít o něj starosti. sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se) a přídavné jméno - Buďte trpělivý. podstatné jméno - Sliby chyby Vedlejší věty Vedlejší věta: - plní funkci větného členu - je závislá na větě řídící - odděluje se čárkou větný člen vedlejší věta nutný přísudek podmět Překvapily mě její rozpaky. Překvapilo mě, že byla v rozpacích. věta podmětná přísudek Stromy byly pozlacené PODMĚTNÁ. Kdo, co? Věta řídící je tvořena jen přísudkovou částí. Zdálo se mi, že se od hor mračí. Kdo se bojí, nesmí do lesa. PŘÍSUDKOVÁ . V řídící větě je sponové sloveso, jmenná část přísudku je vyjádřena VV. Není takový, aby na každého žaloval. Oblaka byla, jako by je vymetl. PŘÍVLASTKOV

Postup . Je úplně jedno, proč to udělal. 1. zakroužkovat spojovací výraz - věta vedlejší . 2. zapsat do grafu . 1H. proč 2V podmětná . 3. vytvořit z věty hlavní otázku - Jaká věc je jedno 1) VEDLEJŠÍ VĚTA (VV) PODMĚTNÁ UČ 91 vyjadřuje podmět v podobě vedlejší věty ptáme se na ni jako na podmět otázkou 1. pádu: Kdo, co? 1H 2V podmětná např.: Je jasné, že bude pršet. Kdo, co je jasné? (otázka pomocí věty hlavní) 1V podmětná 2H Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo, co nesmí do lesa 1) Vedlejší věta podmětná -ptáme se Kdo? co? dělá danou činnost-může být vyjádřen různým slovním druhem - může být nevyjádřený ( ) - např. : Je zdravé, abychom sportovali. Gra f:-1vh { , abychom 2vv podmětná . 2) Vedlejší věta přísudková-ptáme se c o dělá podmět. např. : Není taková, aby lhala VEDLEJŠÍ VĚTY PODMĚTNÉ . Urči větné členy: Datum dopisu nebylo čitelné. Podmět nahraď vedlejší větou: Nebylo čitelné,.. VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ VYJADŘUJE PODMĚT VĚTY ŘÍDÍCÍ Vedlejší věta přívlastková je uvnitř věty řídící, je z obou stran oddělena čárkou a říkáme jí přívlastková vložená. Hlavní věta je větou řídící: Auto bylo velmi drahé. Opiš do školního sešitu souvětí, podtrhni větu přívlastkovou, zakroužkuj spojovací výraz. Viděli jsme film, který nás velmi zaujal

Vedlejší věta podmětná a předmětná

Vedlejší věta podmětná - YouTub

PPT - VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ, PŘÍSUDKOVÁ A PŘEDMĚTNÁ

Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než povšechně naznačující přirovnávací výraz, nepříslovečná věta . Věnováno stému výročí narození Karla Svobody (1914-1986) 0 Příspěvek vznikl v rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového (gramatického) systému, na jehož nejvyšší,. Souvětí podřadné obsahuje jednu větu hlavní a jednu nebo víc vět vedlejších.Věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen (většinou lze větný člen nahradit odpovídající větou vedlejší a naopak). Vedlejší věty jsou spojkové nebo vztažné. Co je důležité, spojky nejsou větnými členy; větnými členy jsou vztažná zájmena a příslovce Věta vedlejší podmětná - VV Po-ptáme se: KDO? CO? + věta řídící-věta řídící nemá podmět (bývá v ní odkazovací. výraz ten, to),-spojovací výrazy: kdo, co, že, aby . VV. VH. Např.: Kdo. se bojí, ať s námi nechodí. KDO? CO? ať s námi nechodí? TEN, co se bojí Obecné doporučení pro psaní čárky před spojkou než (viz Psaní čárky před spojkami jako, než) je čárku psát pouze v případě, že po než následuje vedlejší věta, ne pouze větný člen: Petr to zkoušel poměrně dlouho, než byl nakonec přijat ke studiu. Ale: Dnes je mi už lépe než včera V ostatních řádcích (rovinách) zakreslujeme vedlejší věty, a to tak, aby věty závislé byly vždy o jeden řádek (jednu rovinu) níže než jejich věty řídící, musíme při tom dodržet i správné pořadí vět, jak jsou napsány v uvedeném souvětí. Věta podmětná Je směšné nemluvit spolu

Určování druhu vedlejších vět - tes Věta vedlejší příslovečná místní: kde? odkud? kudy? kam? kde, odkud, kudy, kam. Věta vedlejší příslovečná časová: kdy? odkdy? jak dlouho? když, než, až, jakmile, sotva, zatímco. Věta vedlejší příslovečná způsobová: jak? jakým způsobem? jak, jako, jak-tak, než. Věta vedlejší příslovečná měrová: jak? jak. český jazyk - 8.ročník věta hlavní a vedlejší VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK - 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou katolické šlechty a nekatolickou stavovskou opozicí Vedlejší věta je 100% podmětná. Tohle je učivo 8. ročníku (ještě před zavedením ŠVP bývalo). Například ve Styblíkově učebnici češtiny, kterou považuju za nejzdařilejší a nejkompetentnější (moderní slovo, co? ), je podobných příkladů několik

PPT - Skladba – stavba větná PowerPoint Presentation - IDGymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Vedlejší věty kontrola Jaký je to druh vedlejší věty?Ještě se nestalo, aby přišel pozdě. podmětná?Řekl,že to nespěchá. předmětná?Půjdu tam, odkud jsem přišel. příslovečná místní?Rozloučili jsme se, jakmile přestalo pršet. přísl. časová?Měl jsem pocit, že se něco děje. přívlastková?Asi tam mám hodně. VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ - vyjadřuje podmět věty řídící - ptáme se na ni otázkou KDO, CO + řídící větou . Kdo pojede na kurz, musí vyplnit přihlášku. Kdo, co musí vyplnit přihlášku? - vedlejší věta podmětná bývá uvozena spojovacími výrazy: že, aby, když, jaký, jak, kdo, co 11. - 12. 5 VÝSLEDKY TESTU - věta hlavní a vedlejší - Výsledky testu 8.C - grafy souvětí. V ÚTERÝ - budeme procvičovat vedlejší větu podmětnou, předmětnou a přísudkovou. Do čtvrtka zpracujete pracovní list - Vedlejší věta podm. předm, přísud. - úkol uložte do zadání Jestliže věta vedlejší závisí a) na podstatném jménu = přívlastková b) na slovesu - ptáme se otázkou - jen pádovou - 1. p. kdo, co (jaká věc) = věta podmětná - pádovou otázkou ostatních pádů = předmětná - příslovečnou (popř. pádovou) = příslovečná c) na podst. jménu i slovesu - jak - jaký = věta doplňková- f) Vyjmenuj spojky vedlejší věty přípustkové. ač, ačkoli(v), třebaže, přestože, i když, i kdyby g) Jestliže, -li, kdyby, když - pro kterou vedlejší větu jsou tyto spojky charakteristické? podmínková vedlejší věta 4. Urči druh vedlejší věty: a) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Podmětn

 • Tanker lod.
 • Dětské zimní boty divci.
 • Zelená stolice u dvouletého dítěte.
 • Chemické rovnice pracovní list.
 • Courmayeur lanovka.
 • Dezert do skleničky s mascarpone.
 • Stavební suť na vlastním pozemku.
 • Jihočeský kraj pravopis.
 • Fair play film obsah.
 • Whs.
 • Subaru impreza rozměry.
 • Jak se opalovat v soláriu.
 • Hur många har herpes.
 • Zajímavosti o klucích.
 • Podlažice kostel sv markéty.
 • Pasta fresca opava.
 • Pelech pro štěně.
 • Trakční vedení praha.
 • Tu 95 ms.
 • The b 52's rock lobster.
 • Dinosaurus hra.
 • Polární rostliny.
 • Ventilátor pro vyšší teploty.
 • Kanadský topol prodej.
 • Co obsahuje moč.
 • Sazenice jahod eshop.
 • 1 tisíciletí.
 • Akrylové barvy levně.
 • Jak podpořit uhnízdění embrya po ivf.
 • Varta silver dynamic 61ah.
 • Mikrotenové sáčky recyklace.
 • Provazové zábradlí na schodiště.
 • Dezert do skleničky s mascarpone.
 • Jak se stat demonem.
 • Pístové kompresory sps.
 • Jak vyrobit emp.
 • Napoj na hubnuti z jablecneho octa.
 • Hračky cars 3.
 • Arabské symboly.
 • Nový lak na celé auto cena.
 • Hmotnost krutiho vejce.