Home

Co je strojově čitelný formát

Formát .pdf (Portable Document Format) prokazatelně není strojově čitelným formátem, protože nesplňuje podmínky definice v § 3 odst. 7 (zejména požadavek tohoto ustanovení schopnost programového vybavení rozpoznat vnitřní strukturu informací v souboru, např. určit, jaký obsah má určitá buňka tabulky, co je nadpis kapitoly a jakou úroveň má, co je poznámka. Strojově nečitelný formát Strojová čitelnost souboru není dána jeho formátem (CSV, XML, JSON,), ale způsobem využití daného formátu. Tedy i zdánlivě strojově čitelný soubor CSV může být ve skutečnosti strojově nečitelný, pokud například vznikl uložením tabulky formátované pro tisk, a tak obsahuje zbytečné prázdné řádky či odsazení Strojově čitelný formát Strojově čitelný formát - definice Strojově čitelný formát je pojem, který je definovaný v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů v § 3 odst. 7 jako formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuj STROJOVĚ ČITELNÝ FORMÁT Co je to strojově čitelný formát ? ANEB JAK SPRÁVNĚ ODEVZDAT DATA KRAJSKÉMU ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE Informační leták k Metodickému doporučení pro předávání územně plánovac

Co znamená otevřený a strojově čitelný formát smlouvy? Požadavek otevřeného formátu je splněn, jsou-li data ve formátu, jehož vnitřní struktura je veřejně a bez omezení zdokumentována Zároveň musí být ve formátu, který je strojově čitelný, tzn. textové údaje je možné ze smlouvy získat pomocí programové aplikace a lze je dále zpracovávat. Například formát PDF s textovou vrstvou je strojově čitelný, PDF vzniklé jako scan smlouvy však tuto podmínku nesplňuje

Přístup k informacím - Otevřená Společnos

 1. je formát, který není pro uveřejňování smluv přípustný. V registru smluv se de facto neuveřejňují smlouvy jako takové, ale elektronické obrazy textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 14. Co znamená otevřený a strojově čitelný formát smlouvy
 2. Zcela nejčastější chybou v uveřejňování smluv je jejich publikování ve formátu, který není otevřený a strojově čitelný. Dle ust. Dle ust. § 5 odst. 1 zákona o registru smluv se uveřejněním smlouvy rozumí vložení do registru elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a.
 3. Je nutno druhou stranu smlouvy požádat o strojově čitelný formát smlouvy a upozornit, že pokud tak neučiní, smlouva bude po 3 měsících, kdy nebude řádně zveřejněna, zrušena a strany si budou muset vrátit poskytnuté plnění anebo vypořádat bezdůvodné obohacení, což je právně náročný a drahý proces
 4. STROJOV ýITELNÝ FORMÁT Strojově čitelný formát je pojem, který je definovaný v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů v § 3 odst. 7 jako formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadn
 5. Požadavek strojově čitelného formátu je splněn, jsou-li data ve formátu, který je strukturován takovým způsobem, že pomocí programové aplikace z nich lze získat žádané údaje. Požadavek splní jakýkoli počítačový formát, který obsahuje textový obsah smlouvy, tedy nikoli naskenovaný obrázek smlouvy

Strojově nečitelný formát - Otevřená dat

 1. Otevřený a strojově čitelný formát je definován v InfZ, kdy otevřeným formátem je formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru
 2. Z toho plyne, že má něco společného s JS, ale v dnešní době se používá jako universální strojově čitelný formát pro výměnu dat. Hlavní výhoda JSONu je v jeho snadném zpracovávání. Zápis objektu v JS. Příklad zápisu objektu přiřazeného do proměnné v JavaScriptu může vypadat následovně
 3. PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů

Je to hlavně díky záměrům, s kterými byl tvořen (snadná přenositelnost přes Internet, jednoduchost, musí být snadno použitelný v aplikacích, musí být čitelný pro člověka a zároveň i pro počítač, atd.) a podporou, kterou se mu dostává od počítačových firem (velkých i malých) Nejenže definuje, co to znamená strojově čitelný formát či otevřený formát, ale hlavně zavádí do českého práva princip tzv. opakovaného použití informací veřejného sektoru (jde o implementaci evroé směrnice 2013/37/EU ze dne 26. června 2013 ) překlad strojově čitelný ve slovníku češtino-angličtina. en If, in accordance with the Law on names of a Member State, a person's name comprises his first name and surname, are the Member States entitled, in accordance with the annex to Regulation (EC) No 2252/2004, in conjunction with Part 8.6 of Section IV of Part 1 (Machine Readable Passports) of Document No 9303 of the ICAO, to.

Co se nachází v evidenci, jsem našla na internetu, kde je ze tam jsou elektronicky citelně doklady(pas, op)Heslo je jen u elektronických OP, ze? Jo, melo by byt. Navic v roce 15 se vydavaly jen na prani strojově čitelný translation in Czech-English dictionary. en If, in accordance with the Law on names of a Member State, a person's name comprises his first name and surname, are the Member States entitled, in accordance with the annex to Regulation (EC) No 2252/2004, in conjunction with Part 8.6 of Section IV of Part 1 (Machine Readable Passports) of Document No 9303 of the ICAO, to enter.

Úplné znění ÚPD a strojově čitelný formát ÚPD Metodická

Strojově čitelným formátem je formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury Strojově čitelný formát ÚPD, její aktualizace nebo změna a její úplné znění se vyhotovuje v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu definice v zákoně č. 106/1999 Sb. (§3 odst. 7) krajskému úřadu se ÚP a RP a jejich změny poskytují také v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu §20a S Podle něj je občanský průkaz s čipem relativně bezpečný. Mimo jiné i proto, že je čip kontaktní, což znamená, že k jeho použití je nutná čtečka a také speciální software. Vnitro ho už nyní nabízí lidem ke stažení zdarma na svém webu. Zatím má ale licence jen pro 10 tisíc uživatelů čipových průkazů •Strojově čitelný formát •Společné řízení zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či Co novela stavebního zákona neřeš

Elektronickou fakturou tedy není faktura, kterou firmy obdrží e-mailem například ve formátu PDF. Plnohodnotná elektronická faktura ve smyslu maximální elektronizace, nikoliv však ve smyslu účetním a daňovém, tedy není dokument ve formátu PDF, ale ve specifickém formátu, který je strojově čitelný Výběr jazyka. English Deutsch Polski. Zobrazit vyhledáván Samotný převod dokumentu je otázkou tří kroků: Vyberete dokument, který potřebujete převést, požadovaný výstupní formát (doc, nebo rtf) a zvolíte mail, kam bude zaslán převedený soubor. Poté už stačí kliknout na Convert a soubor bude uploadován a po převodu zaslán na váš mail. Vše je otázkou vteřin, maximálně. (1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s.

Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. Co je to identifikátor profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek? Nemáte vyplněný identifikátor? Co s tím: Často kladené otázky k nové části systému PVU, týkající se exportu strojově čitelných dat ve formátu XML. Jak uveřejnit uchazeče, dodavatele, jeho smluvní cenu, skutečně uhrazenou cenu a subdodavatele HFR jako takové pro něj není žádný nový filmový formát. Je to jen nástroj. Technologie, či spíše technika, s jejíž pomocí lze například překonat úskalí natáčení ve 3D, kde speciálně při panningu vznikají nežádoucí artefakty. Cestou jak se jim vyhnout, či je výrazně eliminovat, je právě vyšší snímková.

Co znamená otevřený a strojově čitelný formát smlouvy? Je nutné anonymizovat osobní údaje, které se objevují ve smlouvách určených k uveřejnění? 30. listopad 2016 Není. Právě naopak. Naskenovaný originál smlouvy bez strojově čitelné textové vrstvy je formát, který není pro uveřejňování smluv přípustný Je to nezávislý formát pro výměnu dat, který kóduje dokumenty ve formátu, který je strojově čitelný i čitelný pro člověka. Je to flexibilní způsob vytváření informačních formátů a sdílení strukturovaných dat na webu World Wide Web Strojově čitelný seznam všech českých obcí se základními metadaty (IČO, název, zeměpisné souřadnice, ). Základní data pochází ze seznamu orgánů veřejné moci od projektu Czech Point (jeho dokumentace). Dodatečná data: ID elektronické úřední desky ze systému edesky.cz. Detekce je zatím velmi hloupá, potřebuje.

Formát PDF znají všichni, jeho výhodou je ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně a je uživatelsky čitelnější než XML překlad čitelný ve slovníku češtino-irština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Nejdůležitějším pojmem, který je nutné si nad rámec legislativy metodicky upřesnit, je pojem strojově čitelný formát. Nicméně pro potřeby tohoto metodického pokynu je vhodné odlišovat od sebe ještě pojmy elektronická verze a elektronická verze ve strojově čitelném formátu Co je to digitální účtenka. který je strojově čitelný, přenositelný mezi počítači, aplikacemi, automaticky rozpoznatelný a zpracovatelný cílovou aplikací. Digitální účtenka rovněž musí jednoznačně identifikovat, komu patří - tedy zákazníka. Tento formát je jakýmsi předvývojovým stupněm. Pikantní je ovšem jeho formát. Podle pokynu totiž bude údaj o blokaci v PDF (!), jenž ministerstvo považuje za strojově čitelný a vhodný pro automatizaci ze strany ISP. Proč nebude seznam k dispozici třeba v XML, CSV, JSON, anebo jiném opravdu snadno strojově čitelném formátu, metodický pokyn nezmiňuje a pro potřeby územně plánovací činnosti je totožná, avšak lze také odkázat na důvodovou zprávu k vyhlášce č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., která ve zvláštní části k § 2 uvádí, že Strojově čitelný formát pro potřeby územně plánovací činnosti ted

Metadata, otevřený a strojově čitelný formát Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, autorského práva, resp. duševního vlastnictví, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky. Shrnujeme je a upozorňujeme na to, co ještě chybí. Od roku 2011, kdy byly spuštěny státní maturity, došlo k těmto zlepšením. Strojově čitelný formát, který umožňuje další zpracování, přidal až po kritice tohoto postupu. Předpokládáme tedy, že zveřejňování výsledků úloh dotáhne Cermat v podzimním. Datový standard stavebnictví je jednotný jazyk napříč digitalizací ve stavebnictví a zavádění BIM, tak aby byla data o stavbě strojově čitelná a použitelná pro všechny účastníky přípravy, realizace a provozování staveb. Jednotný formát a struktura dat výrazně zefektivní komunikaci a spolupráci. K využití je verze metodiky MINIS 2.4, je možné odevzdávat ÚP i ve verzi 2.3. MINIS. MINIS v2.4 (3,4 MB) stáhnout: Kontrolní program MINIS-K v2.4 (3 MB) stáhnout: strojově čitelný formát (1,7 MB) stáhnout: Další materiály. Informační leták pro obce k pořizování ÚP (305,1 kB) stáhnout: MINIS pro zpracovatele ÚP.

Strojově Čitelný Formát

Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republik

Diskuze pod článkem: Seznam se dlouhé roky přetahoval se společností CHAPS o přístup k datům jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy. CHAPS jízdní řády zpracovává na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR a k surovým datům by tedy měla mít přístu Dále stát přijímá a vydává faktury výhradně v elektronické podobě pomocí webu pro firmy virk.dk. To, že elektronická faktura má jednotný strojově čitelný formát, šetří mnoho času, energie a peněz. Účetní nemusí nikam vkládat variabilní symbol, fakturační údaje a kontrolovat identitu firmy. Za e-fakturu chválí.

1 Co je to PDF? PDF je zkratka anglického Portable File Document, tedy přenosný formát dokumentů. K jejich otevření slouží speciální prohlížeč Adobe Acrobat Reader. I když, on vlastně až tak speciální není - v dnešní době je to prakticky standardní programová výbava počítače Soubor nebo adresář je porušen a není čitelný Vyřešeno. Operační systémy Windows z dílny Microsoft a vše kolem nich, 9 příspěvků • Stránka 1 z 1. Sharp2448 nováček Příspěvky: 17 Registrován: červenec 09. Co je strojově čitelný cestovní pas a e-pas? Standardy a požadavky pro strojově čitelné a elektronické cestovní pasy jsou definovány Mezinárodní organizací civilního letectví (International Civil Aviation Organization, ICAO). Podívejme se, jaké tyto standardy a požadavky jsou

JSON: Strojově čitelný formát vašich dat, díky kterému můžete své informace při nahrávání do jiné služby snadněji přenášet. Když žádáte o kopii svých informací, můžete si také zvolit kvalitu mediálních souborů (například fotek nebo videí) - přehled novojičínských restaurací a podniků, kam je možné zajít na polední menu - správce datasetu: menicka.cz - strojově čitelný formát: na vyžádání - data jsou v mobilní aplikaci pro Android Meníčka - data jsou v mobilní aplikaci pro iOS Meníčk Co přinese nový rok 2020, to je asi ve hvězdách. Přesto si můžeme přát, to co by nám udělalo radost nebo ulehčilo od našich starostí. Nic bez naší snahy a záměru nemá možnost se vytvořit. Jedno z velkých přání mnoha z vás je mít a znát své rodové kořeny Obsah je strojově čitelný a Google jej proto umí indexovat. Formát má navíc velmi širokou škálu využití - od jednoduchých vektorových ikonek nebo logotypů až po stylování vzhledu pomocí CSS nebo složitější filtry, interakce či animace Co je to XML # XML znamená Extensible Markup Language a jedná se o speciální formát zápisu dat, tak aby jej dokázal pochopit a zpracovat jak člověk, tak i stroj. Jedná se tedy o strojově čitelný zápis nějakých informací. Pomocí souboru v XML si mezi sebou mohou dva skripty či programy vyměňovat data a umět je zpracovat

Jak publikovat Registr smlu

Pro úplnost uvádím, že strojově čitelný formát je definován v §3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., kde se mimo jiné říká: která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury Nutná on-line aktualizace -odvolání on-line kanálem je okamžit Strukturovaný, běžně používaný a strojově čitelný formát dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují podrobné informace o zpracování osobních údajů, které společnost PEPCO Czech Republic s.r.o. shromažďuje, když navštívíte její webové stránky. Správce vašich osobních údajů PEPCO Czech Republic s.r.o., ul. Hvězdova 1716/2b, Praha 14078 Inspektor ochrany údajů subjektů ze skupiny Pepco a jeho kontaktní údaje Všechny. dokumentu je proto popsat, jakým způsobem bude využíván standard IFC pro předávání požadavků na datový obsah modelů staveb formou datových šablon. Cílem je umožnit jednotlivým softwarovým dodavatelům strojově čitelný formát tak, aby mohli svým zákazníkům poskytnout odpovídající podporu při zpracován

Často kladené dotazy (FAQ) aplikace zákona o registru

Co jste chtěli vědět o GDPR a báli jste se zeptat. Obecné nařízení o ochraně dat (GDPR - General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Dotkne se každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU.

Video: Právní rámec Registr smlu

 • Funky brothers.
 • Youtube supported format.
 • Felicia 1.3 mpi cuká.
 • Sojuz rocket.
 • Bercoff klember super fruits.
 • Netopýr opereta.
 • Třídění zájmen.
 • Jak si najít přátele na internetu.
 • Rakovina kůže projevy.
 • Prace grafik brno venkov.
 • Španělská jména pro psy.
 • Solanum pseudocapsicum.
 • Karta dne astrohled.
 • Leukocyty v moči 150.
 • Máša a medvěd dort.
 • Best computer chair 2018.
 • Leopard tank speed.
 • Mucholapka podivná lov.
 • 8 hlav šílenství ulozto.
 • Letadlová loď cena.
 • Laktózová intolerance u kojenců.
 • Lonka eshop.
 • Kapsulotomie kloubu.
 • Ubuntu špatné rozlišení.
 • Vojenské knoflíky prodej.
 • Sarah rafferty iris friday seppala.
 • Test letních pneumatik 195/65 r15.
 • Nolan brno.
 • Rozdělení textu word.
 • Superior 2019.
 • Ztráta vojenské hodnosti.
 • Fort de vaux wiki.
 • Levan polka karaoke.
 • Traktor album ke stazeni.
 • Sankce proti rusku 2018.
 • Leopard tank speed.
 • Opičí orchidej pěstování.
 • Bezolejový kompresor.
 • Lom kosov zkameněliny.
 • Kanadská borůvka patriot.
 • Ed and lorraine warren daughter.