Home

Chemické názvy

Kategorie:Chemické názvy a kódy - Wikipedi

Články v kategorii Chemické názvy a kódy Zobrazuje se 31 stránek z celkového počtu 31 stránek v této kategorii Chemické děje, které v nich probíhají, jsou velmi složité a jemná rovnováha v nich je velmi závislá na teplotě. Při vybočení z úzkého teplotního intervalu potřebného k životu začnou v organismu převládat nežádoucí chemické děje a organismus buď zahyne, nebo je nenapravitelně poškozen Abecední seznam všech známých chemických prvků. Český a latinský název, chemická značka, rok objevu a objevitel Chemické názvosloví Názvy kyslíkatých kyselin lze opt odvodit dvma zpsoby: • Analogicky jak se odvozuje vzorec kyseliny z oxidu, lze odvodit ze vzorce kyseliny píslušný oxid odštpením molekuly vody (u kyselin s lichým potem vodíkových atom s

Chemické názvosloví se zabývá formulací přesných pravidel, podle kterých se zapisují chemické vzorce a tvoří se názvy chemických sloučenin. Chemický vzorec je souborem značek prvků, názvoslovných jednotek a strukturních předpon uspořádaných podl Chemické nádobí: laboratorní sklo, porcelán a ostatní materiál Převážná část laboratorního nádobí se vyrábí z chemicky a tepelně odolného skla a porcelánu. Na chemickou odolnost skla má největší vliv obsah oxidu křemičitého, tepelnou odolnost zvyšuje oxid boritý ûsnižuje roztažnost skla

Chemické názvosloví je univerzálním jazykem chemiků, umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Chemické názvosloví má svou vlastní gramatiku, zásady a pravidla pro tvorbu vzorce i názvu a také má vlastní morfémy, což je kmen, předpony, přípony, lokanty Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Značky a názvy prvků, základy českého chemického názvoslov

Seznam chemických prvk

Chemické prvky. Chemický prvek je látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo. Atomy různých prvků se od sebe liší počtem protonů neboli protonovým číslem. Prvky vyskytující se v přírodě i ve volném stavu: zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín, olovo, síra Slovenský názov prvku (latinský názov prvku) Značka Protónové číslo Rel. at. hmotnosť Skupina Perióda; A aktínium (actinium) : Ac 89 [227] aktinoidy: [názvy prvků][názvosloví organické chemie][Preslova a Amerlingova řada][historie české chemické literatury] Upozornění: Do roku roku 1843 (kdy zavedl Pavel Josef Šafařík tzv. opravu skladnou) se psalo mj. í jako j a j jako g (někdy y ), g jako g ; v se psalo jako w do roku 1849 Chemické značky a názvy prvků. Rozdělení prvků. Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem prvků (oxidační čísla, poloměry atomů, elektronegativita, ionizační energie, redoxní a acidobazické vlastnosti). Chemické složení živých soustav. Určení oxidačních čísel a úprava chemické rovnice Základní sloučiny pro které, se v běžné praxi používají triviální názvy (názvy nesouvisející s jejich chemickou strukturou, ale často vzniklé historicky) Triviální název Vzorec Systematický název Isooktan 2,2,4-trimethylpentan Chemické technologie a vliv na životní prostředí.

České chemické názvosloví (nomenklatura) je podvojné, názvy velké většiny anorganických sloučenin jsou složeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh sloučeniny a je odvozeno od elektronegativnější části sloučeniny. Přídavné jméno charakterizuje elektropozitivní čás Chemické prvky, jejich názvy a značky Author: Vlastimil Vaněk Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Martin Klzo Created Date: 11/20/2009 3:26:38 PM Document presentation forma Chemické vzorce a názvy . Chemických vzorců se rozeznává několik druhů, ty nejdůležitější jsou vzorce: sumární - molecular formula - vyjadřuje celkový počet atomů jednotlivých prvků obsažených v molekule V chemické laboratoři se používá také lihový kahan. 13. Kádinku nesmíme zahřívat přímo plamenem kahanu. Praskla by. 14. Váženka se používá tehdy, když chceme pouze velmi přesně zjistit hmotnost dané látky, ale na jejím dalším osudu nám nezáleží

Názvy homogenních hydrid ů , jiných než uhlovodíky, pln ě nasycených atomy vodíku se tvo ří následovn ě: K názvu základního hydridu z tabulky 1se p řidá násobící p ředpona z tabulky 3, ve které se nevynechává koncová samohláska. Je-li potřeba p řidá se symbol λn- NH 2-NH 2 SiH 3-[SiH 2]5-SiH 3 HS-SH 4-S Názvy jednotlivých složek (kromě poslední) nesou koncovku o a jsou navzájem propojeny pomlčkami, takže název celého aniontu je tvořen jedním slovem. Řazení složek v názvu: Není-li známa struktura, řadí se jednotlivé složky abecedně (podle značek centrálních atomů)

Chemické inženýrství I. Hasal Pavel, Schreiber Igor, Šnita Dalimil a kol. Chemické inženýrství I. Neužil Lubomír, Míka Vladimír. Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. Ducháček Vratislav. Základy automatizace řízení výrob Montáž chemické kotvy - NÁVOD a návod na použití. 1) vyvrtat díru do materiálu - průměr vrtáku závisí na konstrukci a konkrétní realizaci - v případě dutých materiálu volte průměr odpovídají průměru sítka (kovového nebo plastového) - u plných materiálů změřte průměr kotevního prvku a připočítejte 2 - 4 mm z každé strany (zde sítko nepotřebujete, u.

Studium - Názvosloví

Chemii se věnoval i v dalších publikacích - Chemické prvky kolem nás, Chemické sloučeniny kolem nás - Anorganika. Do žánru dětské detektivky pronikl v knize Jak přežít školníka. Do románové podoby adaptoval dvě divadelní hry a jeden filmový scénář, s Barborou Koudelkovou sepsal tři pokračování jejích. Chemické názvosloví 15 chemie Názvy chemických prvků a značek 15 chemie Fotosyntéza a dýchán.

Chemie - Procvičování online - Umíme fakt

Chemické názvosloví TEORETICKÁ ČÁST Pokud chceme umět správně nazvat sloučeniny musíme mít, alespoň základní znalost teorie v této oblasti. Nejprve si osvojíme některé názvy, které jsou pro tuto část chemie velmi důležité a poté se již pustíme do samotného vykládání teorie Jejich názvy se tvoří p.j. kyselina a příd. jménem (název prvku+o+vodík+ová) Název dvouprvkové slouč. Název kyseliny Vzorec fluorovodík kyselina fluorovodíková HF chlorovodík kyselina chlorovodíková HCl bromovodík kyselina bromovodíková HBr jodovodík kyselina jodovodíková HI sirovodík kyselina sirovodíková H 2 průmyslové chemické látky pro spotřebitelské použití, pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin, jiné pesticidy jako biocidní přípravky Stránky v kategórii Chemické názvy a kódy V tejto kategórii sa nachádzajú 4 stránky z 4 celkom

Chemické prvky

Soli kyslíkatých kyselin - Názvosloví

 1. Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů Napiš značku k následujícím prvkům. Mezi okýnky se můžeš pohybovat pomocí klávesy Tab
 2. Přírodní látky sklovité povahy, které nemají jednotné chemické složení. Nejznámější z nich jsou tektity - skla spojovaná s kosmickými tělesy. České tektity se nazývají vltavíny, podle řeky Vltavy, v jejímž povodí se nalézá většina jejich lokalit. Minerály: vltavín
 3. Také chemické výpočty patří k chemii - i počítání hmotnostního zlomku nebo látkového množství. A k tomu, abychom to uměli, nám může snadno pomoci e-learning. E-learning je výuka, při které využíváme Internetu a stává se čím dál populárnější
 4. Chemické reakce můžeme rozdělit dle různých kritérií, jako jsou například vnější změny, skupenství reaktantů, tepelné zabarvení (změna tepla v průběhu reakce) či typy přenášených částic. 1. Rozdělení chemických reakcí dle vnějších změn. Podle vnějších změn rozdělujeme chemické reakce následovně
 5. Překládáme chemické názvy 2 18.6 2015 Při překladu chemických názvů z cizího jazyka do češtiny si dosti často nemůžeme vzpomenout, jak ten který název v naší mateřštině zní
 6. STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi

Historické chemické názvy - prvk

Pracovní list - Chemické prvky (značky a názvy kovů

 1. Přiřaď k názvu prvku odpovídající značku: Kontrola . olov
 2. České chemické názvosloví je zajímavé existencí koncovek pro jednotlivá oxidační čísla, tento koncept poprvé zavedl Vojtěch Šafařík. Prvky. České názvy některých prvků obsahují zdvojené souhlásky nebo jiné nepravidelnosti (viz tabulka)
 3. E-shop: Laboratorní potřeby, vše pro laboratoř jako laboratorní digestoře, laboratorní nábytek, židle, bezpečnostní skříně a bezpečnostní sprchy, pH metry, konduktometry, laboratorní pece a sušárny.
 4. Chemické prvky. Jedná se o přehled chemických prvků a značek, které se často objevují v online křížovkách a nebo v tištěných, tak především ve školním předmětu - Chemie. Ucelený přehled všech chemických značek naleznete v Periodické tabulce prvků níže na stránce
 5. Každý chemický prvek má svůj mezinárodní symbol (značku). je to první písmenolatinského názvuprvku (píšeme ho velkým písmenem) a případně nějaké další písmenoz latinského názvu (píšeme ho malým písmenem). Např: Bor má značku B(z lat. Bor), brom má značku Br(z lat. Bromum), ale zlato má značku Au(z lat. Aurum)

Chemické prvky- látka tvořená z atomů, které mají stejné protonové číslo Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře ( píše se vlevo dolů) Názvy prvků vznikly : 1. podle vlastnosti prvku - např. chloros - žlutozelený Bromid- zapáchajíc Chemické názvy solí a hydrogensolí - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu Chemické prvky Atomy rozlišujeme podle počtu protonů v jejich jádře - ten vyjadřujeme protonovým číslem. Chemický prvek - je látka tvořená z atomů, které mají stejné protonové číslo (pojem chemický prvek zavedl Robert Boyle (1627-1691) - anglický přírodovědec, který považoval chemické prvky za základní stavební kameny látek) Triviální názvy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, univerzita, která nabízí široké spektrum studijních oborů, týkajících se nejen chemie Stažení royalty-free Chemické sklo v různobarevných světel stock fotografie 3556501 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock.

Chemické prvky :: 8 chemi

Chemické názvosloví, vyčíslování rovnic, názvy sloučenin... S tím vším by vám měla pomoci tato publikace. Stačí vytrhnout některý z pracovních listů, vyřešit cvičení a pak si jednoduše zkontrolovat správnost řešení. Začnete nejvíce používanými značk Chemické prvky, popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce, sloučeniny, výskyt v přírodě, výroba a praktické využití. Periodická soustava, periodický zákon a jeho význam pro studium chemie prvků. Periodická tabulka ke stažení Popis stránky * • Oxidy - urči vzorec dle názvu koncovky oxidu - test • - oxidy podle oxidačních čísel - chemie - vyberte správná data chemického testu Alternativní chemické názvy ve směsích. Prostřednictvím tohoto postupu si dodavatelé mohou vyžádat použití alternativního chemického názvu pro látku, která je přítomna ve směsi, aby chránili důvěrný charakter svého podnikání a zejména svá práva k duševnímu vlastnictví základní fyzikální a chemické vlastnosti. • Tyto vlastnosti slouží k p řesné klasifikaci minerálu do hierarchického systému a k jeho snadné determinaci • Mezi fyzikální vlastnosti pat ří: tvar agregátu, tvrdost, štěpnost, lom, struktura, optické vlastnosti, barva, lesk, vodivost, magnetismus aj

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výuka > Člověk a příroda > Chemie > Chemické pexeso. Chemické pexeso. Praktický příspěvek. inspirace. uč.hodina. Autor Jana Horáková . 15. 01. 200 Vzorce oxidů. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min . Napište vzorec: a) Oxid bromistý. b) Oxid rheniový. c) Oxid rtuťný. d) Oxid chromitý. 1 Zobrazit vide Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > C > Chemické názvosloví

Zoznam chemických prvkov podľa mena - Wikipédi

Skla vykazují vysokou odolnost vůči chemické korozi a vůči teplotním změnám (nízký koeficient tepelné roztažnosti). Jejich použití zahrnuje komponenty pro chemické procesy, laboratorní zařízení, farmaceutické obaly, svítidla, varné nádobí atd.. Dále se boritokřemičité sklo používá k výrobě skleněného vlákna. Chemické kotvy do betonu je neocenitelným produktem ve stavebnictví, ať už jste profesionál nebo český kutil.Lidé používají pro chemickou kotvu různé názvy - chemická malta, tekutá hmoždinka, tekuté hřebíky nebo chemická hmoždinka.V následujících řádcích se dozvíte veškeré informace o chemických kotvách Abyste mohli pojmenovat sloučeninu, musíte první určit oxidační číslo prvků v molekule. V tomto 1.díle se věnuji obecným pravidlům. Pokud byste se chtěli nau.. Prvky - názvy, značky; Vodík; Vlastnosti kovů, nekovů a polokovů; Významné kovy - vlastnosti a použití; Slitiny; Významné nekovy- vlastnosti a použití; Významné polokovy- vlastnosti a použití; Chemické sloučeniny - chemická vazba; Elektronegativita; Názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin; CHEMICKÉ. - Studenti budou schopni pojmenovat vybrané chemické prvky a srovnají jejich názvy s názvy prvků v rodném jazyce. - Studenti popisují jednotlivé chemické prvky pomocí základních frází. Slovní zásoba

Původní české názvy však alespoň v tomto díle alespoň zmínil (.jako např. chlor, od českých chemikův solík zván). Některé zrušené názvy se neoficiálně držely ještě léta, především kazík, který je uveden variantně i v přehledu prvků z roku 1925 Spoj triviální a chemické názvy sloučenin: A) methanol 1) acetaldehyd B) methanal 2) glykol C) propan 1,2,3 - triol 3) dřevný líh D) ethanol 4) formaldehyd E) ethan 1,2 - diol 5) glycerol F) ethanal 6) líh 25. Napiš názvy a vzorce sloučenin: 1. dřevný líh 2. C 6H5 - OH 3. CH 3. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > C > Chemické prvky

Chemické reakce a - srážecí reakce, redoxní reakce, acidobazické reakce (vyčíslování rovnice chemických rovnic i v iontové formě). MH - 1. díl: kap. 4.1., 4.2. + MH - sbírka 3. Kyseliny, zásady - protolytické rovnováhy, disociace. Napište názvy a vzorce látek A. 1 Chemické nádobí zkumavka kádinka varnábaňka s kulatým dnem titračníbaňka kuželovábaňka (Erlenmayerova) frakčníbaňka odměrný válec hodinovéskl názvy binárních sloučenin Ty jsou složeny s podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické sloučeniny a je odvozeno z názvu prvku se záporným oxidačním číslem. K základu mezinárodního názvu se připojuje zakončení -id. Přídavné jméno charakterizuje prvek s kladným oxidačním číslem

Historické české názvosloví - Jergy

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

Organická Chemie:trivialni nazvoslovi - MojeChemi

2) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly . 3) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 4) Názvosloví - halogenidy . 5) Názvosloví - oxidy, sulfidy. 6) Názvosloví - kyseliny, hydroxidy . 7) Názvosloví - soli . 8) Chemické rovnice - vyčíslování chemických rovnic . 9) Chemické rovnice - doplňování. CHEMIE / Chemické prvky. Podsekce obsahuje pomůcky, které mohou ozvláštnit a urychlit výuku chemických prvků (názvy, značky atp.) v hodinách chemie. Upřesnit parametry Cena: Kč. Kč. Anglické chemické názvosloví - Wikipedie. Anglické chemické názvosloví Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání upravit chemie upravit chemie Tento článek z oblasti Chemie chemie potřebuje úpravy Odvoď vzorce a názvy hydroxidů odvozených od oxid Řešením tajenky je typ chemické reakce. Reakci definuj. 1. hydroxid vápenatý známe pod označením vápno 2. jedovatý oxid, který vzniká nedokonalým spalováním uhlíku je oxid 3

Chemický prvek = látka, která se skládá se z atomů se stejným protonovým číslem • protonové číslo (Z)udává počet protonů v jádře atomu • existuje 92 přírodních prvků, ostatní jsou uměle vytvořené • chemická značka prvku je odvozena z jeho latinského názvu (měď: Cu -cuprum, hořčík: Mg-magnesium; značky obsahují jedno až tř V tomto videu vám ukážeme 8 jednoduchých triků s vodou. Sdílejte s přáteli tyto užitečné nápady Napište vzorce a systematické názvy daných látek. a) pálené vápno b) hašené vápno c) sádra 170. Napište vzorce a systematické chemické názvy uvedených nerostů. a) vápenec d) anhydrit b) sádrovec e) baryt c) alabastr f) dolomit 171. Napište, rovnice reakcí daných látek Definice; obecná klasifikace podle fyzikálních vlastností; generické popisné názvy; chemické názvy, pokud se běžně používají; chemické struktury; funkce a význam; potravinové zdroje; choroby z karence vitaminů a jejich předávkování; doporučené denní dávky nejdůležitějších vitaminů 3)SAMOPROCVIČOVACÍ KARTY - CHEMICKÉ PRVKY . 10 různobarevných plastových karet velikosti 5cm x 5cm x 3 mm, na nichž jsou napsány názvy chemických prvků. 10 různobarevných plastových karet velikosti 5cm x 5cm x 3 mm, na nichž jsou napsány značky chemických prvk

Vzdělávací programy | iQLANDIA | iQPARK | iQFABLAB | iQLANDIAPúpava lekárska

Skupina je sloupec v periodické tabulce prvků, v současnosti prvky rozdělujeme do 18 skupin, které zahrnují prvky z s-, p- a d-bloku periodické tabulky.Prvky, z f-bloku se standardně řadí mimo tabulku, jde o 28 prvků - lanthanoidy a aktinoidy. Prvky ve skupině mají zpravidla podobné chemické a fyzikální vlastnosti, což je dáno podobnou konfigurací valenční elektronové. Edika Chemické sloučeniny kolem nás - Anorganika - Milan Bárta . Na okolní svět jsme se tentokrát podívali skrze několik desítek anorganických sloučenin, s nimiž se běžně setkáváme v domácnosti, v obchodech, v dopravních prostředcích, ale i tajuplné školní laboratoři a) chemické názvy látek klasifikovaných podle § 2 odst. 8 zákona, které jsou složkami přípravku, pokud jsou v něm přítomny v koncentracích větších nebo rovných koncentraci uvedené. 1. v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, 2. v konvenční výpočtové metodě, 2

3) tzv. mezinárodní názvy používané v češtině název jednoslovný = název kationtu + název aniontu se zakončením -ID V případě, že kationt může být přítomen ve dvou oxidačních číslem, píše se číslo do závorky mezi název prvku a název aniontu Chemická kotva, kterou můžete také znát pod názvy jako chemická malta, hmoždinka či kartuš je spojovací materiál, který se používá především tam, kde se použití klasických spojovacích materiálů - hmoždinek a ocelových kotev z různých důvodů nehodí.Kotva se používá také pro spoje, kde se očekává styk s vodou či vlhkostí Chemické látky navíc nesmí proniknout do životního prostředí ani ohrozit člověka. Evidence chemických látek. Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, musí podnikatelé dle zákona evidovat, a to každou zvlášť odděleně. můžete názvy uvést v příloze Nápověda Kompletní nápovědu ve formátu Adobe PDF lze stáhnout zde (588 kB).. Webová aplikace Chemické názvosloví - anorganika je určena pro výuku a procvičování chemického anorganického názvosloví na základní, střední i vysoké škole. Umožňuje procvičování a zobrazování sloučenin a prvků podle požadavků, které si zadá sám student

Borák lekárskBreza bradavičkatáKniha: Chemie pro SOŠ nechemického zaměření | KnihyOkáň hruškovýChemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

Chemické prvky, jejich názvy a značky Chemická sloučenina Chemický vzorec, čtení chem. vzorců, jejich význam Ionty, schéma vzniku kationtů a aniontů, zápis iontů, i ontové sloučeniny Vazba mezi atomy, typy chemické vazby (nepolární, polární, iontová) Elektronegativita, její vyhledávání v PSP, určování typu chem. vazb - Studenti vyjmenují vybrané chemické látky, z nichž je tvořeno lidské tělo. - Studenti porozumí odbornému textu a odpoví na otázky. - Studenti srovnají názvy vybraných prvků s názvy prvků v jejich jazyce. - Studenti aplikují vybrané fráze při popisu chemického složení lidského těla ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ ZÁKONY. Zákon o zachování hmoty: Součet hmotností látek před reakcí se rovná součtu hmotností látek po reakci. Chemii dal vědecký základ. Říká, že nic nelze stvořit z ničeho, že nic nelze ani zničit. Při každé chemické reakci je počet atomů před reakcí a po reakci stejný. 2 H 2 + O 2 2 H 2 Jak se překládají tyto chemické/alchymistické názvy a jaké chemikálie označují? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak se překládají tyto chemické/alchymistické názvy a jaké chemikálie označují?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Chemické názvosloví Používání zkratek pro názvy polymerních látek, Chem. Listy 90, 119-120 (1996). Nomenklatura iregulárních jednopramenných organických polymerů založená na struktuře, Chem. Listy 90, 888-898 (1996)..

 • Pravidelný pětiboký jehlan konstrukce.
 • 31 týden těhotenství váha miminka.
 • Usb adaptér do autorádia.
 • Dírka v bubínku.
 • Složené oči včely.
 • Stavební deník dle stavebního zákona.
 • Štír prodám.
 • Mercedes wiki.
 • Eurolines brno.
 • Výroba parket.
 • Zrychlení startu windows.
 • Prodlužování řas opava ceník.
 • Opsaná kružnice obdélníku.
 • Vybavení pro křečka.
 • Zprávy ústí nad labem.
 • Porsche modely.
 • Sekačka mtf 4820 pd bw recenze.
 • Předpověď počasí na červenec 2018.
 • Senzor polohy v mobilu.
 • Moravská zemská brána.
 • Courmayeur lanovka.
 • Školní tělesná výchova.
 • Zborcená příčná klenba operace.
 • Typografie palce.
 • Svatebni fotograf brno.
 • Jedno lýtko silnější než druhé.
 • Kuličky hra na pc.
 • Glamour moda.
 • Lali cvici jogu.
 • Španělská vychovatelka křížovka.
 • Canon ef s 10 18mm f 4 5 5 6 is stm ew 73c.
 • Prvosenka jarní semena.
 • Tom felton filmy.
 • Pravidla reklamy seznam.
 • Úprava řídící jednotky.
 • Nejprestižnější povolání.
 • Basen.
 • Zlatá sbírka pohádek lví král.
 • Jehněčí kotlety.
 • Dřevěné obložení interiéru.
 • Sign in adobe.